Ceza yasası değişiklik önerisi Ekenoğlu’na sunuldu

İngiliz İdaresi döneminden bu yana halen yürürlükte bulunan Fasıl 154 Ceza Yasası, pek çok bakımdan güncelliğini ve uygulanabilirliğini yitirmiştir. Her geçen gün gelişen ve çağdaşlaşan hukuk anlayışı ve bilhassa insan hakları karşısında Ceza Yasası’nda tadilat yapmanın kaçınılmaz olduğunu ortaya çıkarmıştır. Homofobiye Karşı İnisiyatif üyeleri ceza yasasının cinsel yönelime karşı ayrımcılığı öngören bazı maddelerinin değişmesine yönelik yasa değişiklik önerisini 25 Nisan 2008 tarihinde meclis başkanı Sn. Fatma Ekenoğlu’na meclisin görüşmesi talebi ile sundular.

Çağdaş dünyada eşcinsel olmak değil, eşcinselliği bir hastalık olarak görmek veya eşcinsellerden ürkmek (homofobi) toplum dışı bir durum olarak kabul edilmektedir. Eşcinsel ilişkinin doğal olduğu gerçeği, günümüz dünyasında pek çok uygar toplumda  kabul edilmekte ve ahlaka ya da yasal normlara aykırı gorülmemektedir. Bilakis eşcinsellerin hakları, tıpkı kadınların veya azınlıkların hakları gibi aydın, demokrat bireyler ve insan hakları örgütleri tarafından savunulmaktadır. Buna rağmen  Ceza Yasası’nın 171’inci maddesi ve devamındaki ilgili maddeler (172 ve 173), eşcinsel ilişkiyi suç saymakta ve ağır hapis cezası ile cezalandırmaktadır. Bu düzenlemeler tamamen çağ dışı olup en temel ve çağdaş insan hak ve özgürlüklerine aykırıdır.

İngiliz Döneminden kalan aynı Ceza Yasası’nın yürürlükte bulunduğu  Kıbrıs Cumhuriyeti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından mahkum edilmesinin ardından (Alekos Modinos v. Turkey davası)  Avrupa Konseyi’nin ültimatomu üzerine eşcinselliği suç sayan maddeleri kaldırmak zorunda kalmıştır.

Homofobiye Karşı İnisiyatif, bu yasa değişiklik önerisini sunmalarının ardından meclis bünyesinde en kısa zamanda görüşülmesini dilediklerini de meclis başkanı Sn. Fatma Ekenoğlu’na ilettiler.

Homofobiye Karşı İnisiyatif

Scroll to Top