Homofobiye Karşı İnisiyatif’ten Türkiye’de Nefret Cinayetleri İçin Mücadele Veren Yoldaşlara Destek

Homofobiye Karşı İnsiyatif, Türkiye’de son yedi ayda yedi transseksüel ve beş gey bireyin öldürülmesinden dolayı büyük üzüntü duymaktadır. Nefret cinayetleri denilen yani katillerin cinayet sebebi olarak bireyin ırkını, rengini, etnik kökenini, dinini, cinsiyetini, cinsel yönelimini ve cinsiyet kimliğini gösterdiği cinayetleri kınıyor ve yeni cinayetler işlenmeden acilen önlem alınmasını istiyoruz. Bu anlamda; nefret cinayetlerine karşı mücadele veren Türkiye’deki yoldaşlara sonsuz destek vermek istiyoruz. Ülkemizde gey, lezbiyen, biseksüel, transseksüel ve travesti bireylerin görünür olmaması için her türlü sosyal ve hukuksal baskı mevcuttur. Bu sebepten dolayı da cinsiyetçiliğin, homofobinin ve transfobinin korkunç yüzü günlük hayatımızda çok fazla görünür değildir. Ancak biliyoruz ki; gey, lezbiyen, biseksüel, transseksüel ve travesti bireyler toplumsal hayatın içerisinde görünür oldukça; tahammülsüz ve faşist kişilerin şiddeti de doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu yüzden Homofobiye Karşı İnsiyatif olarak görünür olma mücadelesi verdiğimiz bu süreçte bu tür baskılarla karşılaşacağımızın da farkındayız. Bu baskılara karşı mücadele etmenin yolu olarak toplumsal muhalefeti ve dayanışmayı ayakta tutmamız gerekmektedir. Ayrıca ülkemizde hala eşcinselliğin suç olarak tanımlandığı Ceza Yasası, çağdaş normlar ve insan hakları ışığında tadil edilmeli ve bu tadil esnasında, nefret suçlarına dair cezai yaptırımlar da mutlaka eklenmelidir.

Homofobiye Karşı İnisiyatif Derneği

Scroll to Top