“Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber, ya hiç birimiz”

http://www.queercyprus.org/images/queercy/logokucuk.png

Dünyada Gey Pride olarak anılan ve Haziran’ın son haftasına denk gelen hafta, 1969 yılından bu yana LGBTQ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transcinsel ve Queer(Kuir))’lerin toplumda varolma mücadelesinin kutlandığı hafta olarak bilinmektedir. Stonewall Inn adlı mekanda bir grup LGBTQ bireyin polis baskınlarına karşı isyan etmesiyle başlayan Stonewall İsyanı, modern LGBTQ tarihinin sembolü haline gelmiş bir olaydır. Bugün tüm dünyada bir şenlik gibi kutlanan LGBTQ Onur Haftası’nın tohumları 27-29 Haziran 1969’da New York’da Stonewall Inn adlı mekanda yaşanan bu olaylarla atılmıştır.

LGBTQ bireylerin toplumdaki görünürlüğü için Homofobiye Karşı İnisiyatif Derneği (HOKİ) çalışmalarını sürdürmektedir. Bugün dünyada LGBTQ hakları insan hakları bütününün bir parçası olarak kabul edilmektedir. Oysa ülkemizde eşcinsel ilişki hala “Doğa’ya Aykırı Suçlar” bölümünde değerlendirilmekte ve Fasıl 154 Ceza Yasası kapsamında suç olarak düzenlenmektedir. HOKİ olarak, bu insan hakları ihlalinin ivedilikle ortadan kaldırılmasının ve ülkemizdeki LGBTQ bireylerin toplumdaki görünürlüğünün sağlanmasının daha uygar bir toplum olmamız için vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu savunuyoruz.

LGBTQ bireylerin özgürleşmesi ve toplum baskısı olan homofobi, bifobi ve transfobi’ye dikkat çekmek adına Homofobiye Karşı İnisiyatif Derneği olarak Onur Haftası (LGBTQ Pride) kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz. Ayrıca HOKİ olarak eşcinsel ilişkiyi suç olarak düzenleyen Fasıl 154 Ceza Yasası’nın ivedilikle HOKİ’nin 2008 yılında sunmuş olduğu Değişiklik Önerisi doğrultusunda düzenlenmesi ve bu çağ dışı uygulamanın kalkması için siyasi partiler de ziyaret edilecektir.

Bu yıl tüm dünyada olduğu gibi LGBTQ (lezbiyen, gey, biseksüel, transcinsel ve Queer(kuir)) bireyler olarak Onur Haftası kapsamında Onur Yürüyüşü’müzü gerçekleştirememinin üzüntüsü içindeyiz. Lakin biliyoruz ki, Stonewall Inn’de bir grup insanla başlayan isyan ve özgürlük mücadelesi yolumuzu aydınlatacak, Kıbrıs’ta yaşayan LGBTQ bireylerin de insan haklarını daha ileriye taşıyacaktır. Bizler, HOKİ olarak biliyoruz ki “Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber, ya hiç birimiz”.

Homofobiye Karşı İnisiyatif Derneği

Scroll to Top