Kuir Kıbrıs Derneği Basın Bildirisi

Kuir Kıbrıs Derneği olarak son zamanlarda basına yansıyan şiddet, cinsel istismar, taciz ve tecavüz gibi olaylarda birçok medya organı tarafından konunun ele alınış biçiminin kabul edilemez ve gazetecilik ilkelerine aykırı olduğunu düşünüyoruz. Kıbrıs’ın kuzeyindeki medya mensupları gazetecilik ilkelerine uygun ve eşcinsel haklarını savunan çalışmalar yapmakla ilgili vermiş oldukları sözlerde samimiyetlerini korumak istiyorlarsa, son dönemde yaşanan olaylarla ilgili yapılan haberleri tekrardan gözden geçirmeleri gerekir zira haberlerin yapılma biçimi bunun tam tersini göstermektedir. Yaşanan olaylarda tecavüz mağdurunun cinsel yönelimi, doğum yeri veya kişisel hayatına dair bilgilerin konu ile alakası olmadığı gibi bunların yayınlanması kişinin özel hayatına karşı bir saldırırdır. Mağdurun “eşcinsel” olarak tanımlandığı başlıklar sadece eşcinsellere yönelik bir ayrımcılık olmadığı gibi yaşanan tecavüz olayının meşru gösterilmesine de sebep veren bir unsurdur.

Bu tarz konular ele alınırken cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına dayalı şiddet, taciz ve/veya tecavüz meşru gösterilmemeli ve yaşanan olayın önemini azaltacak, mağdurları daha da zor durumda bırakacak sansasyonel söylemlerden uzak durulmalıdır. Mağdurun kimliği gizli tutulmalı, kimliğin teşhisine yarayacak bilgiler verilmemelidir. Örneğin mağdurun adı, fotoğrafı, adresi, çalışma yeri, doğum yeri ve/veya özel hayatına dair bilgiler paylaşılmamalıdır. Mağduru küçük düşürücü durumlara sokan veya yaşanan tecavüzü meşrulaştıracak söylemlerin kullanılmasından kaçınılmalıdır. Taciz ve tecavüz gibi cinsel şiddet suçlarının haberleştirilmesinde kullanılan dile özen gösterilmelidir. Polis Basın Subaylığın’dan ve/veya mahkeme sürecinde alınan bilgilerin gazetecilik ilkelerine uygun bir şekilde süzgeçten geçirilerek yayınlanması gerekmektedir. Verilen bilgilerin gerek mağduru gerekse mağdurun yakınlarını yaralayıcı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Haberlerde kullanılan görsel malzeme ile anlatım biçiminin pornografik veya suçu hafifletici içerikte çağrışımlar yaratmamasına dikkat edilmelidir. Lezbiyen gey biseksüel trans ve intersekslere yönelik suçlarda medya mağduru ifşa etmektedir. Ayrıca mağdurun uğradığı şiddet ve ayrımcılık, mağduru edilgen bir özne biçiminde ortaya koyarak değil, olayın failinin eylemlerini görünür kılacak şekilde ifade edilmelidir. Örneğin “mağdur tecavüze uğradı” değil, “fail tecavüz etti”, “dayak yedi” değil, “fail şiddet uyguladı”, “bıçaklandı” değil, “bıçakladı” vb. ifadelerin kullanılması gerekmektedir. Yayımlanan haber, görüş ve yorumlarda, bir insanın davranışının veya işlediği suçun, haber konusu olayla doğrudan ilgili olmadıkça, onun ırkından, milliyetinden, dinî veya mezhebinden, cinsiyetinden,  cinsel kimliğinden, cinsel yöneliminden, yaşından, engelinden veya başka bir özelliğinden kaynaklandığını ima eden vurgular yapılmamalıdır. Ayrıca haberde yapılan yanlışı en kısa sürede basın yayın kuruluşları düzeltmekle yükümlüdür.

Scroll to Top