KONUŞULMAYANI KONUŞALIM: KIBRIS’TA LGBTİ EŞİTLİĞİ VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE KONFERANSI

Ön-Kayıt Formu / Pre-Registeration Form


İki gün sürecek olan “Konuşulmayanı Konuşalım” konferansı medya, sağlık, eğitim, feminizm, queer teori, LGBTİ hakları, cinsellik ve engellilik konulu tematik panel tartışmaları içermektedir. Buna ek olarak, konferansta Konuşulmayan Projesi kapsamında yapılmış olan ve Kıbrıs Türk toplumunun LGBTİ’lere yönelik tutumlarıyla ilgili anket sonuçları ve iki yıllık medya takip raporu ve yürütülen diğer çalışmaların sonuçları katılımcılarla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. Konferansta, Türkçe konuşan ve Rumca konuşan Kıbrıslı aktivist ve uzmanlar; Türkiye, Malta, Birleşik Krallık ve Lübnan’dan gelecek olan konuşmacılar ve uzmanlar yer alacaktır. Konferansın hedefi Kıbrıs’taki çeşitli alanlarda LGBTİ görünürlüğünü ve bu konudaki toplumsal diyaloğu güçlendirerek ayrımcılıkla mücadeleye katkı sunmaktır.


KONUŞULMAYANI KONUŞALIM ULUSLARARASI KONFERANS PROGRAMI

20.10.2017 CUMA

09:00 – 09:30 Kayıt

09:30 – 10:00 Açılış Konuşmaları
Hazal Yolga (Konuşulmayan Proje Koordinatörü, Kıbrıs Toplum Medyası Merkezi)
Alessandro Bianciardi (1. Bölüm Başkanı, Avrupa Birliği Destek Ofisi)

10:00 – 11:30 Konuşulmayan Projesi: Araştırmaları ve Yayınları

Ziliha Uluboy (Öznel Psikoterapi ve Araştırma Merkezi): Konuşulmayan Projesi: Kuzey Kıbrıs’ta Homofobi ve Transfobi üzerine Anket Araştırması

Mark Webster (Thomson Vakfı): Medya Çalışanlarına Yönelik Pratik Kılavuz

Erman Dolmacı (Kuir Kıbrıs Derneği): Duyulmayan Sesler: Kıbrıs Türk Medyasında LGBTİ temsiliyeti

11:30 – 11:45 Kahve Arası

11:45 – 13:00 Toplumsal Cinsiyet Ekseninde Akademik Çalışmalar

Doc. Dr. Şenel Hüsnü Raman (DAÜ): Türkçe Konuşan Nüfusta hayali temasın eşcinsel karşıtı önyargılardaki etkisini araştırmak

Dora Eracleous: Sınırların Yeniden Yorumlanması: Kadın Bedenleri ve Kıbrıs Yeşil Hattı Arasındaki Dolaşıklıklar

13: 00 – 14: 00 Öğle Arası

14:00 – 15:30 Queer Teori ve Feminizm: Kesişimler

Prof. Dr. Alev Özkazanç (Ankara Üniversitesi): Feminizm ve Kuir Kuram

Prof. Dr. Zeynep Direk (Koç Üniversitesi): Kuir Kuram ve Felsefe

Aylime Aslı Demir (Kaos-GL): Ucube Şov

15:30 – 15:45 Kahve Arası

15:45 – 17:30 Teoriden Pratiğe: Medyada LGBTİ

Selda İçer (BRTK): Medya yöneticilerinin gözünden LGBTİ haberleri

Doç. Dr. Hanife Aliefendioğlu (DAÜ): Kıbrıslı Türk haber medyasında ötekileştirme: Sorunlar ve öneriler

Tony Mikhael (Maharat Vakfı): İnsan Hakları konularının haberleştirilmesindeki zorluklar: Lübnan vakası

21.10.2017 CUMARTESİ 

10:00 – 11:30 Okullarda Homofobi ile Mücadele

Semen Yönsel Saygun (Feminist Öğretmen İnisiyatifi): Okulda Ayrımcılık

Costas Constantinou (Kuir Kıbrıs Derneği): Okullardaki Homofobi Karşıtı Mevzuatlar

Tayfun Can Onuk (ODTÜ): Eğitimciler için LGBTİ Ayrımcılığı ile Mücadele

11:30 – 11:45 Kahve Arası

11:45 – 13:15 Kalıp Yargılardan Gerçek Hayata: Trans Aktivizm

Dr. Seven Kaptan (SPod, CETAD): Mitler ve Gerçekler

Şevval Kılıç (LGBTI Hakları Aktivisti): Trans Feminist Mücadele

Pınar Özer (LADEG): “Ben Bir Transseksüel Kadın Annesiyim”

13:15 – 14:15 Öğle Arası

14:15 – 15:45 LGBTİ+ Sağlığına Bakış

Dr. Burcu Özbakır: Lezbiyen, Biseksüel ve Trans Kadın Sağlığı

Dr. Ayşe Zeki: Kıbrıs’ta LGBTİ+ Sağlık Hizmetleri

Dr. Claire Lucille Azzopardi Lane: Kesişimlilik: LGBTIQ ve Engellilik

Dr. Seven Kaptan (SPod, CETAD): Trans Geçiş Süreçleri

15:45 – 16:00 Kahve Arası

16: 00 – 17:30 LGBTİ+ Mücadelesinde Dün, Bugün ve Yarın

Seçin Tuncel (Kaos-GL): Homofobiye Karşı Buluşmalar ve Yerel Örgütlerin Rolü

Filiz Bilen (Kuir Kıbrıs Derneği): HOKİ’den Kuir Kıbrıs’a bir örgüt hikayesi

Despina Michaelidou, (Bağımsız Aktivist): Kıbrıs’ta aktivizmi queerleştirmek: 8 yıllık bir yolculuk, geçmişin yansımalarıyla geleceğe bakış


PANEL 1: KONUŞULMAYAN PROJESİ: ARAŞTIRMALARI VE YAYINLARI

Ziliha Uluboy:

Ziliha Uluboy, psikoloji lisans eğitiminin ardından klinik psikoloji yüksek lisansı yapmış ve şu anda gelişim psikolojisi üzerine ikinci yüksek lisansını yapmaktadır. 10 yıldır Kayıp Şahıslar Komitesi’nde ve ayrıca özel kliniğinde psikolog olarak çalışmaktadır. Uluboy 2007’den bu yana Homofobiye Karşı İnisiyatif olarak başlayıp Kuir Kıbrıs Derneği olarak devam eden LGBTİ+ örgütünde aktivist ve eski yönetim kurulu üyesidir.

Erman Dolmacı:

Erman, Eskişehir’de Çevre Mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra, Kıbrıs’a geri dönmüş ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Ardından Sürdürebilir Enerji Sistemleri üzerine yapmış olduğu yüksek lisansını tamamlarken, Kuir Kıbrıs Derneği’nde de Unspoken/Konuşulmayan Projesi altında proje asistanı olarak halen çalışmaya devam etmektedir.

Lisans eğitimi aldığı yıllarda Eskişehir’deki Morel, Tog, Tema vb. sivil toplum örgütlerinde aktivizm yapan Erman, Kıbrıs’ta da Kuir Kıbrıs, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı ve Dayanışma gibi örgütlerde yer almaktadır. Vermiş olduğu mücadelenin kesişimliligini savunan Erman aynı zamanda; veganizm, anti-militarizm, feminizm, ekoloji gibi alanlarda da mücadele etmektedir.

Mark Webster:

Mark Webster, hem gazeteci hem de İletişim Direktörü olarak bilgi ve tecrübeye sahip bir medya eğitmenidir. Bir eğitimci ve ders yöneticisi olarak çalışan Webster’ın, danışanları arasında çok uluslu şirketler ve küresel hayır kurumlarından kamu sektörü ve devlet organları yer almaktadır.

2008 – 2011 yılları arasında Yardım Kuruluşları Vakfı İletişim Müdürü olarak görev yapmış ve medya, kamu ve kurum içi iletişim, politika geliştirme, araştırma, yönetim kurulunda karar üretme süreçleri, strateji geliştirme, personel yönetimi ve bütçeleme alanlarında sorumlu olarak çalışmıştır.

Webster, ITN’de İşletme ve Ekonomi editörü, uluslararası büro sorumlusu, siyasi muhabir ve ekran muhabiri olarak uzun yıllar çalışmış iktisat, siyaset, ev ve uluslararası meselelere yoğunlaşmıştır.

PANEL 2: TOPLUMSAL CİNSİYET EKSENİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Şenel Hüsnü Raman:

Şenel Hüsnü Raman, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Psikoloji ve Sosyal Psikoloji Yüksek Lisansı ve İngiltere Kent Üniversitesi’nden “Grup Süreçleri ve Gruplar arası İlişkiler” tezi ile doktora derecesini almıştır. 2009’da Kent Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Derby Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak okutman olarak görev yaptı. Kıbrıs’a geri dönüş yaparak Doğu Akdeniz Üniversitesinde Psikoloji Bölümü’ne girdi. Şenel, İngiliz Psikoloji Derneği’nden sorumlu sosyal psikolog ve Türk Psikoloji Birliği, Avrupa Sosyal Psikoloji Birliği ve Sosyal Konular hakkında Psikolojik Çalışmalar için Toplum da dahil olmak üzere çeşitli meslek kuruluşlarının üyesidir. Uzmanlık alanları arasında gruplar arası ilişkiler, önyargı azaltma teknikleri, toplumsal cinsiyet psikolojisi ve yakın ilişkilerde şiddet gibi konular bulunmaktadır.

Dora Eracleous:

Dora Heracleous, Linköping Üniversitesi’nden yeni mezun oldu ve Sosyal Bilimlerde Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında (Enformasyon ve Değişim alanında uzmanlık alarak) yüksek lisans sahibi oldu. Ayrıca Kıbrıs Üniversitesinde Sosyoloji ve Modern Yunan Edebiyatı okudu. Araştırma alanları, feminist kuram ve Kıbrıs Yeşil Hattı arasındaki çoklu ilişkileri anlamayı içerir. Dora, adanın yeniden birleşmesinin yanı sıra kadınların yetkilendirilmesi için yorulmak bilmeden çalışan bir aktivisttir.

PANEL 3: QUEER TEORİ VE FEMİNİZM: KESİŞİMLER

Alev Özkazanç:

Alev Özkazanç, lisans derecesini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden aldı. Yüksek lisans eğitimini Essex Üniversitesi’nde Siyaset Teorisi üzerine yapmış ve 1998 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı’nda Siyaset Bilimi alanında “Türkiye’de Siyasi İktidar ve Meşruiyet Sorunu: 1980’li Yıllarda Yeni Sağ” isimli teziyle doktora derecesini almıştır. Halen aynı fakültede yardımcı doçent olarak çalışmalarını devam ettirmektedir. Yayımlanmış pek çok makalesinin yanı sıra, Bob Jessop, Hegemonya, Post-Fordizm ve Küreselleşme Ekseninde Kapitalist Devlet (der. ve çev, Betül Yarar ile birlikte, İletişim Yayınları, 2005) başlıklı derlemeyi hazırlamış; Siyaset Sosyolojisi Yazıları: Yeni Sağ ve Sonrası (Dipnot Yayınları) başlıklı kitabı 2007’de yayımlanmıştır. 

Zeynep Direk:

Zeynep Direk, Memphis Üniversitesi’nden doktorasını almış, 2014 yılına kadar Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2014’ten beri Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesidir. “Derrida Critical Assessments” (Routledge, 2001) ve “A Companion to Derrida” (Blackwell, 2014)’nın editörüdür. “Başkalık Deneyimi” (YKY, 2005) adlı bir kitabı vardır. Feminizm, Kıta Avrupası Felsefesi, Siyaset Felsefesi ve Etik alanında Türkçe, İngilizce ve Fransızca çok sayıda makale yayımlamıştır. “Cinsiyetli Olmak” (YKY, 2004), “Sonsuza Tanıklık” (Metis, 2003) “Dünyanın Teni” (Metis, 2003), “Jean-Paul Sartre: Tarihin Sorumluluğunu Almak” (Metis, 2010), “Irk Kavramını Kim İcat Etti?” (Metis, 2001) “Çağdaş Fransız Düşüncesi” (Epos, 2004), Levinas Okumaları (Pinhan, 2011), “Platon’un Eczanesi” (Pinhan, 2011) gibi birçok Türkçe derleme kitabı yayına hazırlamıştır. Zeynep Direk “Cogito”nun yayın kurulu üyesidir.

Aylime Aslı Demir:

Aylime Aslı Demir, Kaos GL Dergi’nin editörlüğünü, hakemli queer çalışmaları dergisi KaosQ+’ın genel yayın yönetmenliğini yapmakta olup, Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşmalar’ın ve Uluslararası Feminist Forum’un koordinatörlüğünü yürütmektedir. Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bölümü’nde 2013-2017 yılları arasında gerçekleştirilen “Queer Teori” ve “Heteroseksizm Eleştirisi ve Alternatif Politikalar” derslerini organize etti. Aralık 2015-Şubat 2016’da gerçekleşen “Gelecek Queer” sergisinin yardımcı küratörlüğünü üstlendi. Türkiye’de ötekilik deneyimine sahip grupların cenazelerinde devlet tarafından uygulanan şiddeti ve bedenlerine yapılan müdahaleyi konu edinen “Öteki Olarak Ölmek” isimli kitabın editörlerinden biri. 

PANEL 4: TEORİDEN PRATİĞE: MEDYADA LGBTİ

Hanife Aliefendioğlu:

Hanife Aliefendioğlu, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Aynı Üniversite’de Antropoloji Bölümü’nden yüksek lisans ve doktora derecesi aldı.  Türkiye’de Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü‘nde ve Birleşmiş Milletler Kadın İstihdamını Geliştirme Projesi’nde çalıştı. Uçan Süpürge’nin süreli yayını Uçan Haber’in kurucu ekibinde yer aldı.

2001 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi’nde ve Barış İçin araştırma ve Gazetecilik Merkezi’nde yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldı. DAÜ KAEM tarafından yayınlanan Kadın/Woman 2000 Dergisi’nin editörlüğü yapmaktadır.

İletişim sosyolojisi, Toplumsal cinsiyet ve Medya, İletişimde Yasal ve Etik konular, Kültürel Çalışmalar, Ben ve Öteki gibi lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Kuzey Kıbrıs’ta  Medya ve Temsil  kitabının editörlüğünü (Nurten Kara ile birlikte) yaptı. Medyada toplumsal cinsiyet ve kadınların temsili, Kıbrıs’ta çalışan göçmen kadınlar, kadınlar, göç ve sözlü tarih, kadın örgütleri ve ulus aşırı sosyal alan konularında makale ve kitap bölümleri yayınlanmıştır. Kedisi fırfır ve köpeği Tim(buktu) ile birlikte yaşamaktadır. Vejetaryendir.

Selda İçer:

Selda İçer, 1986 yılında Lefke Gazi Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nü bitirmiş, Ekim 1993 yılından bu yana Bayrak Radyo Televizyon Kurumunda çalışmaktadır. Kurumda, 2013-2015 yılları arasında Televizyon Haber Amiri, 2016 Eylül ayından bu yana da, Radyo Haber Amiri ve BRT WEB Sitesi Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. 2004 yılından bu yana kamuoyunda gündem yaratmak adına, kadın hakları, seks işçileri, gece kulüpleri sorunu, çocuk hakları ve LGBTİ bireylerin hakları ile ilgili pek çok konuda röportajlar gerçekleştirmektedir.

PANEL 5: OKULLARDA HOMOFOBİ İLE MÜCADELE

Semen Yönsel Saygun:

Semen Yönsel Saygun, Atatürk Öğretmen Akademisi’nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Kıbrıs’ın kuzeyinde, çeşitli ilkokullarda çalıştı.. 1999 yılında KTÖS’ün Yönetim Kurulu’na girmesiyle önce yönetim kurulu üyeliği ardından da 2004 yılına kadar Eğitim Sekreterliği yardımcılığı yaptı. O yıllarda KTÖS’te Kadın Bürosunun kurulmasında aktif rol oynadı. 2004-2006 yılları arasında Londra Türk Dili Okullarında çalıştı. 2010 da henüz daha üye pozisyonunda iken KTÖS Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin kuruluşunda çalıştı, 2011 de yeniden KTÖS Yönetim Kurulu’na girdi. 2012 yılında Eğitim-Sen’in kadın eğitimci eğitimi yetiştirme programlarına katılıp Kadın Eğitimleri Eğitimcisi oldu. Ardından 2013 yılında Kadının İnsan Hakları Eğitimi programını tamamladı. Bu arada Türkiye de LGBT hareketi aktivistlerinin oluşturduğu Kaos GL ile çalışmaya başladı. 2014 yılı Haziran ayında KTÖS’e başkan oldu ve görevini Mayıs 2017’ye kadar sürdürdü. Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı Mütevelli Heyetinde olan Yönsel Saygun, halen Kaos GL’nin sendika ve eğitim gruplarında çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Costas Constantinou:

Costas Constantinou, Kıbrıs Üniversitesi’nde Eğitim Araştırmaları bölümünden lisans eğitimini ve Oxford Üniversitesi’nden Karşılaştırmalı ve Uluslararası Eğitim üzerine Yüksek Lisans derecesini tamamladı. Kıbrıs Üniversitesinde Müfredat Çalışmaları ve Karşılaştırmalı Eğitim dalında doktora yapmaktadır. Constantinou, 10 yıldır ilkokul öğretmeni olarak çalışıyor.

Tayfun Can Onuk:

Tayfun Can Onuk, 2005 yılında Başkent Üniversitesi’nden Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi bölümündenyüksek lisans derecesi ile mezun olduktan sonra özel bir öğretim kurumunda iki yıl Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yaptı. 2012-2013 akademik yılından bu yana ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde Türk Dili öğretim elemanı olarak ve 2017 Şubat ayından bu yana da aynı kurumda Kurumsal Editör olarak görev yapmaktadır.

Lisans öğrenciliği yıllarından itibaren, sivil toplum örgütlerinde aktivist ve gönüllü olarak etkin rol almaya başladı. Uçan Süpürge, Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nde bir süre gönüllü olarak görev almıştır. Son iki yıldır, Kıbrıs’taki 17 Mayıs Organizasyon Komitelerinde de yer almaktadır. Kuir Kıbrıs Derneği gönüllüsü olarak, eğitim ve LGBTİ bireyler alanında çalışmalar yapmakta ve öğretmen yetiştirme programlarında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği eğitiminin eksikliğine dikkat çekmeye çalışmaktadır.

PANEL 6: KALIP YARGILARDAN GERÇEK HAYATA: TRANS AKTİVİZM

Seven Kaptan:

Seven Kaptan, 2011 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamladı.  2011-2012 yılları arasında Şırnak Cizre Devlet Hastanesi’nde zorunlu hizmetini tamamladı. Prof. Dr. Şahika Yüksel danışmanlığında hazırladığı uzmanlık tezinde İstanbul Tıp Fakültesi Psikonevroz- Psikoterapi birimine başvuran transseksüel bireylerin ruh sağlıkları, aile ve sosyal destek ağları ve yaşam kalitelerini inceledi; tez hazırlık döneminde transseksüel grup psikoterapilerinde gönüllü terapist olarak çalıştı. Şu an SPOD (Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği) bünyesinde aylık oturumlarla yürütülen transseksüel bireylere yönelik  grup psikoterapilerinde gönüllü terapist olarak çalışmaktadır. Homofobiye Karşı Ruh Sağlığı Girişimi kurucu ve eğitimcilerinden olan Seven Kaptan, çeşitli atölye çalışmaları ve söyleşilerde toplumsal ve bireysel homofobinin nedenleri, ruh sağlığı üzerindeki travmatik etkileri ve çözüm önerileri gibi konularda aktarımlarda bulundu. Üyesi olduğu CETAD (Cinsel Eğitim, Araştırma ve Tedavi Derneği)’ın 2008 yılında kurulan LİSTAG (LGBT Aileleri İstanbul Grubu) işbirliği ile organize ettiği LGBT bireylerin aile üyelerine yönelik bilgilendirme ve destek toplantılarında  4 yıldır yardımcı terapist olarak çalışmaktadır.

Şevval Kılıç:

Şevval Kılıç, 90’larda Beyoğlu’na tanıklık etti, Ülker Sokak’ta ülke tarihinin ilk trans direnişlerinden birine katıldı. 2000’li yıllarda sivil toplum kuruluşlarında çalışarak, trans seks işçisi kadınlara hukuki ve tıbbi yardım sağladı. LGBTİ+ hareketinde aktivizm yaptı. Tüm bunları yaparken gece hayatının aktif bir parçası oldu. Şimdi hem LGBTİ+ dayanışma partilerinde, hem de İstanbul’un çeşitli mekanlarında müzik yapıyor.

Pınar Özer:

Pınar Özer, 2008 yılında çocuğunun “ben aslında kızım” söyleminden sonra kendisi ve çocuğu için çok zor bir sürece başlamış oldu. Çocuğunun hakları için çıktığı yolculuk toplumsal hak mücadelesine dönüştü. Bu süreçleri yaşayan ebeveynlerle birlikte LGBTİ Aileleri ve Yakınları Grubunu (LİSTAG) kurdu. “Benim Çocuğum” belgeseli ile farkındalık yaratmak için yaşadığı süreçleri toplumla paylaştı. Aktivizmin hayatına kattıkları ile dönüşen Pınar Özer, LGBTİ bireylerin herkes gibi eşit haklarla yaşayabilmesi için anne olarak farkındalık yaratmaya devam etmektedir. LADEG+ Aile ve Yakınları Destek Grubunda, ebeveynlerle tecrübe ve bilgi paylaşımı hem de sahada hak savunuculuğu yapmaktadır.

PANEL 7: LGBTİ+ SAĞLIĞINA BAKIŞ

Burcu Özbakır:

Burcu Özbakır, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olup, aynı zamanda İnfertilite ile Üremeye Yardımcı Tedavi Uzmanı’dır. İstanbul Kültür Fen Lisesi’nden dereceyle mezun olduktan sonra, tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü’nde aldı. Uzmanlık eğitimini, Çukurova Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda yaptı ve Obstetrik ve Jinekoloji uzmanı oldu. Bristol Üniversitesi’nde uzmanlık üzeri eğitimi aldı ve Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Uzmanı oldu. Dr. Özbakır şu anda akademisyen olarak Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ve Tüp Bebek Merkezi’nde çalışmakta ve hayattaki gerçek amacın “mutluluğun bir parçası olmak” olduğuna inanmaktadır.

Ayşe Zeki:

Ayşe Zeki, 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başladı. Uzmanlık eğitimi sırasında Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Asistan Komisyonu üyeliği yaptı. 2009 yılında Türkiye Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Asistanlarını Avrupa Psikiyatri Asistanları Federasyonu’nun 17. Formu’nda Cambridge, İngiltere’de temsil etti.  “Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışının Gelişimsel ve Psikopatolojik Değerlendirmesi”  isimli uzmanlık tezi ile eğitimini tamamladı ve 2012 yılında  “Çocuk ve Ergen Psikiyatristi” unvanını taşımaya hak kazandı.

Dr. Zeki Ocak 2013’den bu yana Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Gazi Mağusa Devlet Hastanesi’nde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Dr. Zeki’nin birçok ulusal ve uluslararası Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresinde poster sunumu, sözlü bildirimi ve panel sunumu bulunmaktadır. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği ve aynı derneğin bebek komisyonu üyeliği yanında, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ve Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu üyeliği bulunmaktadır. Ayrıca Trafikte Kazasız Yaşam Derneği üyesidir ve bu derneğin trafik eğitimi komisyonunda aktif olarak çalışmaktadır.

Claire Azzopardi Lane:

Claire Azzopardi Lane engellilik ve cinsellik alanında engellilik çalışmaları uzmanıdır. Azzopardi Lane, eğitim, sosyal bakım, akademik araştırma ve politika yazımı da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde çalıştı. Doktora araştırmasında engelli bireylerde cinselliğin unsurları ele alınmıştır. Şu anda Dr. Azzopardi Lane, Sosyoloji, Gençlik ve Toplum Çalışmaları, Akıl Sağlığı Hemşireliği ve Engellilik Araştırmaları Departmanı da dahil olmak üzere Malta Üniversitesi’nde çeşitli bölümlerde ders vermektedir. Azzopardi Lane’in son araştırması engellilik ve LGBTIQ, cinsel sağlık, kanser ve ebeveynlik üzerine olmuştur. Uluslararası akademik araştırmalarını. alanındaki politikayı ve uygulamaları etkilemek amacıyla sunmuş ve yayınlamıştır.

PANEL 8: LGBTİ+ Mücadelesinde Dün, Bugün ve Yarın

Seçin Tuncel:

Seçin Tuncel, 2008 yılından 2011 yılına kadar itibaren medya izleme çalışmalarında , 2009’dan bu yana da  Kaos GL derneğinde Eğitim Hayat, Sendikal  faaliyetler, ve Homofobiye karşı buluşmalar ve çeşitli yerel etkinliklerin organizasyonlarında çalışmaktadır. Uzun yıllar Kaos GL’nin danışma faaliyetlerini yürütmüştür. Çocuklara yönelik ayrımcılık konusundaKaos GL’nin politikalarını geliştirmesinde destek oluyor.

Despina Michaelidou

Despina Michaelidou, Limasol’dan geliyor. Kıbrıs Üniversitesi’nde Cinsiyet Araştırmaları alanında yüksek lisans öğrencisidir. Lisans eğitimini, Lesvos Ege Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamlamıştır. Birkaç yıldır feminist, anarko-queer, anti-otoriter aktivist gruplara (Syspirosi Atakton ve faq gibi) katılıyor. Hem cinsel hem de üreme hakları ile LGBTQ + hakları konularında, Kıbrıs ve uluslararası alanda, STÖ’lerde (Kıbrıs Aile Planlaması Derneği, kurucu üyeler arasında olduğu Accept LGBT Kıbrıs, ve Uluslararası alanda YouAct, IGLYO, Equality Ride vb). yaklaşık on yıllık gönüllü ve profesyonel anlamda tecrübeye sahiptir. Ayrıca 2009 yılından beri tiyatro ve çeşitli performanslarda yer alarak özellikle toplumsal cinsiyet, cinsellik, çıplaklık ve diğer sosyal adalet konuları üzerinden tecrübeler edinmiştir. LGBTQI+ onun için önemlidir, ama daha da önemlisi cinsiyet ve cinsellik, hayatının ve ilgi alanlarının merkezinde yer almaktadır. O sadece biseksüel ve gender-queer bir birey değil, aynı zamanda eylemci, akademik ve sanatsal yaklaşımlar ve müdahalelerde de bulunan bir kişiliktir. Genel olarak, gerçek ve mecazi normlara, bariyerlere ve sınırlara ve bizi kesişen biçimde baskı altına alan tüm sistemlere meydan okuyarak, sosyal ve çevresel adalet gayretlerine katkıda bulunmaya özen gösterir.

Filiz Bilen:

Filiz Bilen, 1973’te Mağusa’da doğdu. Okula başlamasıyla matematik aşkı da başladı ve halen devam etmektedir. 1994 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar bölümünden,. 2017 yılında da Açık Öğretim Sosyoloji bölümünden mezun oldu.  Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde matematik ve bilgisayar dersleri vermektedir. 2011’den beri Kuir Kıbrıs Derneği üyesidir.


 

Scroll to Top