Kuir Kıbrıs Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Sevgili Kuir Kıbrıs Derneği Üyeleri,

Derneğimizin 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 Aralık 2018 Cumartesi Günü Saat 17.00’de Sivil Alan’da yapılacaktır. Tüm üyelerimizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Katılımlarınız özlenir.

Gündem:
1. Divanın oluşumu,
2. Yönetim Kurulunun geçmiş döneme ait Faaliyet Raporu ve Mali Raporlarının sunumu,
3. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, ve Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçimi
4. Kapanış.

Dayanışma ile.

Scroll to Top