Biz de Halil’in Yanındayız!

Biz de Halil’in Yanındayız!

 

Vicdani reddini açıklayarak askere gitmeyen, seferberliğe katılmayı, savaşın hazırlıklarını yapmayı reddeden vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun davası 3 Ocak 2019’da Askeri Mahkemede görülmeye devam edecek ve Halil’in hapse atılması söz konusu olabilir…
Militarizm, katı toplumsal cinsiyet kurallarını dayatır ve bundan beslenir. Askerlik kurumu ve ordu özünde erkektir. Kökleri, erkekliği güçlü ve agresif, kadınlığı da zayıf ve pasif olarak tanımlayan heteroseksist bir toplumsal cinsiyet tahayyülüne dayanır. Biz lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artılar (LGBTİ+) ise, örgütlü ve bireysel var oluşlarımızla bu dayatmalara meydan okuruz.
Militarizm, kimin yaşamını savunmanın değerli, kiminkinin de değersiz olduğunu belirleyen ırkçı, milliyetçi ve hiyerarşik bir dünya düzenine dayanır. Militarizm için türk, heteroseksüel, cisgender, engelsiz erkek dışında kalan herkesi ötekileştirmek varlığını sürdürmesi için ihtiyaçtır. Bu yüzden de, engellileri, feminen eşcinselleri ve transları askere almaz. LGBTİ+ mücadelesi ise tam da militarizmin arkasındaki yaratılmaya çalışılan bu homojen ve ayrıcalıklı grupların var olmaması gerektiğini gösterir ve ötekileştirme ile mücadele eder.
LGBTİ+ özgürlük mücadelesinin başından beri, erkek egemen militarist bir sistem içerisinde eşitliği değil, toplumların radikal ve köklü bir şekilde değişimini savunmakta olduğunu hatırlatırız.
Zorunlu askerlik ve seferberliğin militarist bir yapılanmanın en görünür suretlerinden biri olduğundan hareketle, anti-militarist olduğu için askere bir gün daha dahi gitmeyi, silah tutmayı, kendi gibi olmayanları öldürmeyi reddeden, miltiarizmin, heteroseksizm, ataerki ve milliyetçilikle oluşturduğu “biz”in dışında duran, baskıya boyun eğmek yerine vicdanını dinleyenlerin yanındayız.
Vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun cezaevine girme ihtimalinin olduğu böylesi bir anda, Kuir Kıbrıs Derneği olarak, 3 Ocak Perşembe günü saat 13:00’de Askeri Mahkemede görülecek olan davalarında olacağız ve tüm anti-militaristlerin ve barış aktivistlerinin orada olmaya çağırırız…
#vicdanirethaktır

Scroll to Top