Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Çalışmalarına Katıldık.

 

İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar (COMMIT) Projesi’nin savunuculuk çalışmaları kapsamında Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nin ceza ile ilgili yerel mevzuat değişikliği çalışmalarına katkı koyduk.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında 8 Ocak, 15 Ocak, 17 Ocak ve 24 Ocak tarihlerinde gerçekleşen toplantılara COMMIT Projesi paydaşları olarak katılarak insan ticareti ve insan kaçakçılığı ile ilgili görüşlerimizi ve yasal mevzuata yönelik önerilerimizi sunduk.

24 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilen son Komite toplantısına, Mülteci Hakları Derneği’nden Fezile Osum, Başak Ekenoğlu, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden Ahmet Türkdoğan, DAÜ Hukuk Fakültesi’nden Seda Orbay Yücel ve Nurcan Gündüz ve KUİR Kıbrıs Derneği’nden Derviş Taşkıranlar ve Doğukan Gümüşatam katıldı.  İnsan ticaretinin suç olarak tanımlanması için gerekli yasal önerinin ivedilikle Komite tarafından onaylanarak yerel temsilcilerin gündemine getirilmesinin gerekliliği bir kez daha ilgili taraflara aktarıldı.  İlerleyen süreçte yerel mevzuattaki değişikliklerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Scroll to Top