Cinsiyete, Cinsel Yönelime ve Cinsiyet Kimliğine Yönelik Nefret Söylemi’ne Cezai Yaptırım Getirildi!

Cinsiyete, Cinsel Yönelime ve Cinsiyet Kimliğine Yönelik Nefret Söylemi’ne Cezai Yaptırım Getirildi!

09 Mart 2020 Pazartesi günü toplanan Cumhuriyet Meclisi içerisinde insan ticareti, insan kaçakçılığı ve nefret söylemi ile ilgili maddelerin de bulunduğu Ceza Yasa Değişiklik Önerisini kabul etti.


9 Mart 2020 Pazartesi günü toplanan Cumhuriyet Meclisi tarafından 2014 yılından bu yana yetersiz kalan Ceza Yasası’nın 171’inci maddesi yeniden değiştirildi. Nefret Söylemine dair madde ise şu şekildedir:

“Cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği veya cinsiyeti dolayısıyla bir kişiden veya o cinsiyete, cinsel yönelime veya cinsiyet kimliğine sahip bir gruptan nefret edilmesine veya tiksinilmesine, o kişi veya grubun aşağılanmasına, küçük düşürülmesine, toplum içerisindeki itibarının
zedelenmesine veya bir suça maruz kalacak şekilde hedef gösterilmesine yol açmak niyetiyle veya meselenin tüm ahval ve şeraiti göz önünde bulundurulduğunda böyle bir neticenin makul surette ortaya çıkmasına neden olacak şekilde beyanat veren, baskı yapan, yazı yazan, boyanmış şey veya benzer malzeme teşhir eden kişi hafif bir suç işlemiş olur ve bir yıla kadar hapis cezasına veya para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. Yukarıdaki (1)’inci fıkradaki fiilin basın, yayın, internet medyası veya sosyal medya aracılığıyla yapılması alinde hafif bir suç işlenmiş olur ve bu suçu işleyen kişi iki yıla kadar hapis cezasına veya para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.”

Bu yasa değişikliğinin, biz Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks ve artı (LGBTİ+) mücadelesi verenler için ne kadar önemli olduğunun bir kez daha altını çizer, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.

Ayrıca, belirtmek isteriz ki LGBTİ+’ların insan haklarına eşit erişimi için daha fazlasına ihtiyaç duyulmaktadır ve biz, Kuir Kıbrıs Derneği olarak toplumsal farkındalığın artması ve gereken yasal düzenlemelerin yapılması için mücadeleye devam edeceğiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top