Ceza (Değişiklik) Yasası Yürürlüğe Girdi

23 Mart 2020 Pazartesi günü, İnsan Ticareti, İnsan Kaçakçılığı ve Nefret Söylemi ile ilgili maddelerin bulunduğu Ceza Yasası Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 2014 yılında yapılan Ceza Yasası değişikliğinde 171’inci madde olumlu yönde “Cinsiyete, Cinsel Yönelime veya Cinsiyet Kimliğine Yönelik Nefret Söylemi” olarak değiştirilmiş ve “Cinsiyete, Cinsel Yönelime veya Cinsiyet Kimliğine Yönelik Zem ve Kadih” başlığı altında düzenlenmişti. Fakat aradan geçen zaman içerisinde bu maddenin pratikte uygulanamadığı gözlenmiş ve nefret söylemini cezalandırmada yetersiz kalmıştır. Ek olarak, İnsan Ticareti ve İnsan Kaçakçılığına dair herhangi bir cezai yaptırımın olmamasından dolayı, Kıbrıs’ın Kuzeyi insani hak ve özgürlüklerinin hiçe sayıldığı, insan tacirlerinin, modern köleliğin adeta bir merkezi haline dönüşmüş ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından, her yıl 180 kadar ülke için hazırlanan İnsan Ticareti Raporunda da yerini almıştı.

CTP Milletvekilleri Doğuş Derya, Fazilet Özdenefe ve Sıla Usar İncirli tarafından iki yıl önce sunulan yasa değişiklik önerisi tekrar Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi tarafından gündeme alındı. Komite görüşmeleri süresince, Avrupa Birliği tarafından İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı altında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS-GL işbirliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTI+’lar (Hayat)” projesi ve paydaşı olduğumuz İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar (COMMIT) projesi olarak, tüm katkıları sağlayarak, Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi  26 Şubat 2020 tarihinde  Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesinden oy birliği ile kabul edildi.

09 Mart 2020 Pazartesi günü toplanan Cumhuriyet Meclisi içerisinde insan ticareti, insan kaçakçılığı ve nefret söylemi ile ilgili maddelerin de bulunduğu Ceza Yasa Değişiklik Önerisini oy çokluğuyla kabul edilmiştir.  23 Mart 2020 Pazartesi günü ise, İnsan Ticareti, İnsan Kaçakçılığı ve Nefret Söylemi ile ilgili maddelerin bulunduğu Ceza Yasası Resmi Gazetede  yayımlanarak yürürlüğe resmen girmiştir. Bu yasa değişikliğin insan hakları adına atılmış olan büyük bir adım olduğunu belirterek, renklerimiz ve çeşitliğimizle sömürü, ve ötekileştirmenin olmadığı özgür bir Kıbrıs için mücadelemize daha güçlü adımlarla devam edeceğimizi duyurmak isteriz.

Ekte bulunanan dosyada, Ceza (Değişiklik) Yasası’nın Türkçe ve İngilizce metinini bulabilirsiniz.

👉 Ceza Değişiklik Yasası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top