Haber Bülteni 4

KUİR KIBRIS DERNEĞİ

KORONA GÜNLERİNDE HABER BÜLTENİ

KUİR KIBRIS DERNEĞİ:

Kuir Kıbrıs, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde ayrımcılık içeren yerel mevzuatın değiştirilmesi ve Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin hak ve özgürlükleri için kamuoyu oluşturmaya yönelik 2008 yılında “Homofobiye Karşı İnisiyatif ” adıyla yola çıkan sivil toplum hareketidir.

Ceza ile ilgili yasal mevzuatın değiştirilmesiyle birlikte 2012 yılında Kuir Kıbrıs olarak yola devam eden hareket; kimsenin dil, din, ırk, renk, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, yaş ve etnik kökeninden dolayı ayrımcılığa uğramadığı bir dünya için mücadele eder. Bu nedenle, Kuir Kıbrıs çeşitliliği benimseyen ve her türlü baskı mekanizmasına karşı, feminist, anti-militarist, ekolojist ve veganist bir mücadele verir.

PROJELER:

  • Renklerin Çeşitliliği Projesi:

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Renklerin Çeşitliliği Projesi lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve dahası (LGBTİ+), tüm renklerin birlikte var olabileceği bir Kıbrıs için mücadele vermektedir. Projenin ilk yılı başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Proje iki yıl daha sürecek ve Aralık 2021 de tamamlanacaktır.

  • Hayat Projesi:

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL iş birliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi, Mayıs 2019’da başlamış ve iki buçuk yıl sürecektir. Hayat Projesi, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde insan ticaretine maruz kalan LGBTİ+’ların mücadelesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

PROJELER KAPSAMINDA VERİLEN HİZMETLER:

  • Psikososyal Hizmet:

Bu hizmet Renklerin Çeşitliliği projesinin LGBTİ+’lara yönelik sunduğu psikososyal bir hizmet olup, sosyal gereksinim duyup ekonomik dışlanmaya maruz kalmış olan LGBTİ+’lara verilmektedir.

  •  Hukuki Hizmet:

 Bu hizmet Renklerin Çeşitliliği projesinin LGBTİ+’lara yönelik sunduğu hukuki destek hizmeti olup, sosyal gereksinim duyup ekonomik dışlanmaya maruz kalmış olan LGBTİ+’lara verilmektedir.

  • Sosyal Hizmet:

Bu hizmet HAYAT projesinin LGBTİ+’lara yönelik sunduğu sosyal hizmet desteği olup, toplumsal baskı ve dışlanma sonucu ortaya çıkan yalıtılmışlık duyguları ile baş etmeyi ve risk faktörlerine yönelik önleme ve güçlendirmeyi hedeflemektedir.

PROJELER KAPSAMINDA GERÇEKLEŞEN ETKİNLİKLER:

 Savunuculuk Kampanyaları için İletişim Eğitimi Gerçekleşti

Renklerin Çeşitliliği Projesi kapsamında dernek aktivistlerine yönelik düzenlenen dördüncü kapasite geliştirme eğitimi olan “Savunuculuk Kampanyaları için İletişim” Eğitimi 29 Şubat 2020, Cumartesi , İnsan Hakları Evi’nde gerçekleşti.

Savunuculuk Kampanyaları için İletişim Eğitimi, Türkiye’nin ilk sivil toplum ajansı olan Pikan Ajans’ın kurucusu ve İletişim Geliştirme Direktörü Pınar İlkiz tarafından verildi.

Verimli ve bol katılımlı geçen eğitimin ilk yarısında, dijital araçlar ve sundukları olasılıklar, Kuir Kıbrıs’ın sosyal medyadaki yeri, dijital kampanyalar üzerine interaktif sunumlar ve tartışmalar gerçekleşirken, ikinci yarısında ise, dijital savunuculuk kampanyalarında dikkat edilmesi gereken unsurlar üzerinden incelemeler gerçekleştirildi. Eğitim, kapsamlı ve sürdürülebilir dijital savunuculuk kampanyalarını daha etkin ve anlaşılır kılmak adına kampanya tasarımı üzerine yapılan atölye çalışması ile son buldu.

Şekil 1 Savunuculuk Kampanyaları için İletişim Eğitimi

Hayat Projesi kapsamında yapılan ‘LGBTİ+ Seks İşçilerinin Durum Haritalandırma Araştırması’ mülakatları ve Renklerin Çeşitliliği Projesi kapsamında Medya Takibi devam ediyor.

SOSYOKÜLTÜREL AKTİVİTELER:

  • AYRAÇ: Okuma etkinlikleri

Ayraç okuma etkinlikleri, düzenli olarak Kuir Kıbrıs Derneği Okuma Ekibi tarafından yürütülmektedir. Koronalı günler başlamadan önce, 4 ve 25 Şubat olmak üzere iki kez düzenlenmiş olup, etkinlikte Yalçın Tosun hikayeleri okunup katılımcılar tarafından yorumlanmıştır. Hoş sohbetler eşliğinde geçen AYRAÇ, yakın zamanda dijital ortamlarda düzenlenmeye başlayacaktır.

  • Sağlık Seminerleri Dizisi

Aralık ayında başlamış olan Sağlık Seminerleri Dizisi, Kuir Kıbrıs Derneği Sağlık Ekibi tarafından yürütülmektedir. Seminer Dizisinin ilki “Kuir Cinsel Sağlığı” başlığıyla Aralık’ta gerçekleşmişti. Ardından, Şubat’ta “Kuir Hasta Hakları” başlığıyla devam etmiş, korona öncesi kısıtlamalardan önce de Mart’ta “Cinsel Yoldan Bulaşan Enfeksiyonlar ve Korunma Yöntemleri” başlığıyla gerçekleşmiştir. Hedefi en temel hakkı olan sağlık hakkına erişemeyen LGBTİ+’ların sağlığı hakkında bilgi vermek olan seminer dizisi, kısa bir aradan sonra devam edecektir.

SAVUNUCULUK AKTİVİTELERİ:

23 Mart 2020 Pazartesi günü, İnsan Ticareti, İnsan Kaçakçılığı ve Nefret Söylemi ile ilgili maddelerin bulunduğu ceza ile ilgili yerel mevzuat yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2014 yılında yapılan ceza ile ilgili yerel mevzuat değişikliğinde “171’inci madde” olumlu yönde “Cinsiyete, Cinsel Yönelime veya Cinsiyet Kimliğine Yönelik Nefret Söylemi” olarak değiştirilmiştir. Fakat aradan geçen zaman içerisinde bu maddenin pratikte uygulanamadığı gözlenmiş ve nefret söylemini cezalandırma konusunda yetersiz kalınmıştır. Ek olarak, insan ticareti ve insan kaçakçılığına dair herhangi bir cezai yaptırımın olmamasından dolayı, Kıbrıs’ın kuzey kesimi insani hak ve özgürlüklerinin hiçe sayıldığı, insan tacirlerinin, modern köleliğin adeta bir merkezi haline dönüşmüştür. Bu duruma, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından, her yıl 180 kadar ülke için hazırlanan İnsan Ticareti Raporu’nda da değinilmiştir.

Yerel temsilcilerinden Doğuş Derya, Fazilet Özdenefe ve Sıla Usar İncirli tarafından iki yıl önce sunulan yerel mevzuat değişiklik önerisi tekrar Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi tarafından gündeme alındı. Komite görüşmeleri süresince, Avrupa Birliği tarafından İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı altında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS-GL iş birliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTI+’lar (Hayat)” Projesi ve paydaşı olduğumuz İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar (COMMIT) Projesi, aktif rol ve sorumluluklar üstlenmiştir, ceza (değişiklik) ile ilgili yerel mevzuat önerisi,  26 Şubat 2020 tarihinde  Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesinden oy birliği ile kabul edildi.

09 Mart 2020 Pazartesi toplanan Kıbrıs Türk toplumu temsilcileri insan ticareti, insan kaçakçılığı ve nefret söylemi ile ilgili maddelerin de bulunduğu ceza ile ilgili yerel mevzuat önerisini oy çokluğuyla kabul edilmiştir.  23 Mart 2020 Pazartesi günü ise, insan ticareti, insan kaçakçılığı ve nefret söylemi ile ilgili maddelerin bulunduğu ceza ile ilgili yerel mevzuat resmen yürürlüğe girmiştir. Bu değişik Kıbrıs’ın kuzey kesiminde insan hakları adına atılmış büyük bir adımdır. Renklerimiz ve çeşitliğimizle sömürü ve ötekileştirmenin olmadığı özgür bir Kıbrıs için mücadeleye daha güçlü adımlarla devam edilecektir.

KORONA GÜNLERİNDE:

  • Covid 19 ile Mücadele için Dayanışma

Kuir Kıbrıs Derneği, sağlık hakkının en temel hak olduğunu düşünmektedir. Sağlık haklarına erişimin kısıtlı olması LGBTİ+’ların yıllardır deneyimlediği bir durumdur. Bu nedenle Dernek, herkese eşit ve adil sağlık hizmeti için gökkuşağının tüm renkleriyle dayanışıyor. Dernek, bir aylık levha destekçilerimizden elde ettiğimiz geliri 20 Mart 2020 tarihinde Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği önderliğinde oluşturulan COVID 19 DAYANIŞMA FONU’na aktardı.

  • Müzikalden Dramaya Kuir Sinema Arşivi

Kuir Kıbrıs Derneği olarak, kendimizle haşır neşir olduğumuz bu günlerde, sosyal medyada “Acaba ne izlesem?” en sık sorulan sorulardan olduğunu gözlemledik. Bu sebeple, uzun süredir üstünde çalışılan 360 adet LGBTİ+ içerikli film arşivi dernek web sitesinde paylaşıldı. Keyifli seyirler.

  • Kuir İle Evde Üret:

Birçoğu evlerinde oturarak içinden geçmekte olunan süreçte aslında tam da yapılması gerekeni yapıyor, fakat evde oturmak da tembel, işlevsiz, amaçsız veya mutsuz hissettiriyor olabilir.

Tam da bu noktada Kuir Kıbrıs bir teklifte bulundu ve “’Kuir ile Üret’ yerini ‘Kuir ile Evde Ürete’ bıraksın” dedi.

Bu bağlamda, evde olan ve kullanılmayan eşyaları dönüştürmeyi, yeni şeyler yaratmayı, kısacası tüketmek yerine üretmeyi önerdik. Kişiler, üretime başladığında, üretim esnasında  veya bittikten sonra, nasıl isterse, sosyal medya hesabından #kuirileevdeuret diyerek, devamında da Kuir Kıbrıs Derneği’ni etiketleyerek ve son olarak da meydan okuduğun arkadaşlarını challenge’a davet ederek paylaşımda bulundular.

Son olarak üretilenlerin bir kısmını ev günleri bittikten sonra Derneğe bağışlamak isteyenlerden alınarak standlarda sergilenecektir. Bu sayede Kuir Kıbrıs Derneği’nin hak savunuculuğu çalışmalarını yapabilmesinde tatlı bir katkıları olacaktır.

 Düzenli Destek Kanallarımızdan bizi destekleyebilirsiniz!

Kuir Kıbrıs Derneği’ne katkıda bulunmak için Faturalı Hatlarınız üzerinden SMS gönderebilir çalışmalarımıza katkıda bulunabilirsiniz.

KKTCELL kullanıcıları 10 TL için ABONE KUIR10, 30 TL için ABONE KUIR30 veya 50TL için ABONE KUIR50 yazarak 4271’e SMS göndermeleri, VODAFONE kullanıcıları ise 10 TL için ABONE KUIR 10, 30TL için ABONE KUIR 30 veya 50 TL için ABONE KUIR 50 yazarak 4271’e SMS göndermeleri durumunda her ay düzenli olarak Derneğimize katkıda bulunabileceklerdir.

 

Scroll to Top