Kuir Kıbrıs Derneği, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde Militarizm ve LGBTİ+ Mücadelesi Kitapçığı yayımladı

Kuir Kıbrıs Derneği, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde Militarizm ve LGBTİ+ Mücadelesi Kitapçığı yayımladı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi “Kıbrıs’ın kuzey kesiminde Militarizm ve LGBTİ+ Mücadelesi” başlıklı bir kitapçık yayımladı.  

Kıbrıs’ın kuzey kesiminde LGBTİ+’ların insan haklarına erişimini sağlamak ve ayrımcılığı engellemek amacıyla yürütülen Renklerin Çeşitliliği Projesi, Aralık 2018’de başladı ve üç yıl boyunca uygulanacaktır. Proje kapsamında dört ayrı kitapçık yayımlanması hedeflenmektedir. Kıbrıs’ın kuzey kesiminde militarizm ve LGBTI+ mücadelesini konu alan ve dört temel başlıktan oluşan ilk kitapçık yayımlanmıştır.

Kitapçığın ilk bölümünde Kıbrıs’ın kuzey kesiminde LGBTİ+ mücadelesini ve Kuir Kıbrıs’ın neden anti-militarist olduğu ele alınmıştır. İkinci bölümde, “Erkeklik, Şiddet ve Ordu” başlığı altında, militarist ideolojinin ürettiği ve çeşitli kurumlar aracılığıyla toplum içerisinde yaygınlaştırdığı tek tipleşme tartışılmıştır. Üçünde bölümde LGBTİ+ özgürlüğü ve zorunlu askerliğe değinilirken; dördüncü bölümde ise vicdani ret hakkı ile ilgili uluslararası ve yerel yasal mevzuatlar örneklerle  açıklanmıştır.

Renklerin Çeşitliliği Proje ekibi, kimsenin “ötekinden” üstün olmadığı herkesin barış içinde yaşadığı, türcülük, cinsiyetçilik, homofobi, bifobi ve transfobinin son bulduğu bir dünya için literatüre katılan her kaynağın yarına ışık tutacağına inanmaktadır. Bu kitapçığın bu amaca hizmet edeceğini umut ederek herkesi kitapçığı okumaya davet ediyoruz.

Kitapçığın tümüne https://www.queercyprus.org/tr/kibrisin-kuzey-kesiminde-militarizm-ve-lgbti-mucadelesi-kitapcigi/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Son olarak, kitapçığın hazırlanmasında emeği geçen ve araştırmasına katkı sağlayan Aslı Murat, Faika Deniz Paşa, Fezile Osum ve Deniz Altıok’a ve editörlüğünü üstlenen Yıldız Tar’a teşekkür ederiz.

Scroll to Top