LGBTİ+’ların İstihdama Erşimi Araştırması

LGBTİ+’ların İstihdama Erşimi Araştırması

Bu araştırma Kıbrıs’ın Kuzey kesminde yaşayan LGBTİ+’ların istihdama erişimini ve emek piyasasındaki deneyimlerini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmanın bulguları LGBTİ+’ların çalışma yaşamına katılma hakları bakımından eşit fırsat ve şartlara sahip olup olmadıklarının tespitine ve hak arayışlarına Zemin oluşturarak, toplumsal cinsiyet farkındalığının yükseltilmesi, istihdamda LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılığın önlenmesi ve LGBTİ+ çalışanların güçlendirilmesi için geliştirilecek politikalar konusunda katkı sağlayacaktır. Araştırma ILGA EU tarafından finanse edilmekte ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından Birlikte Daha Güçlü Projesi kapsamında yürütülmektedir.
Not: Anketin sağ üst köşesindeki dil seçeneğinden anketi Türkçe veya İngilizce olarak doldurabilirsiniz.
Scroll to Top