Haziran 2020 Medya Takip Raporu

Kuir Kıbrıs Derneği – Renklerin Çeşitliliği Projesi

Aylık Medya Takip Raporu

Haziran 2020

 

Zaman Aralığı: 01.06.2020 – 30.06.2020

Haziran Ayı’nda 34 haber LGBTİ+ konularını içermekteydi. Çevrimiçi ve Basılı taranan gazetelerdeki bu haberlerin:

  • 25 tanesi olumlu,
  • 10 tanesi basın bildirisi, olarak sınıflandırıldı.

Çevrimiçi taranan gazetelerden:

  • Gazedda Kıbrıs (GK) tarafından, 5 olumlu ve 2 basın bildirisi haber yayınlanırken, bu gazetede olumsuz habere rastlanmadı.
  • Kıbrıs Postası’nda (KP) ise 10 olumlu, 5 basın bildirisi haber yayınlanırken, bu gazetede olumsuz habere rastlanmadı.
  • Gündem Kıbrıs (GN) tarafından, taranan anahtar kelimeleri içeren bir habere rastlanmadı.

Basılı taranan gazetelerden:

  • Yenidüzen (YD) tarafından, 6 olumlu ve 2 basın bildirisi yayınlanırken, bu gazetede olumsuz habere rastlanmadı.
  • Kıbrıs Gazetesi’nde (KG) ise, 4 olumlu haber ve 2 basın bildirisi yayınlanırken, bu gazetede olumsuz habere rastlanmadı.

Basın Bildirileri: Basın bildirilerinin tümü olumlu olarak değerlendirildi. Basın bildirilerinin kaynağı Kuir Kıbrıs Derneği de dahil olmak üzere Sivil Toplum Örgütleri olurken, 8 tanesi Kuir Kıbrıs’ın faaliyetlerini duyuran, 2 tanesi ise ilgili sivil toplum örgütleriyle bağlantılı basın bildirilerini ve/veya faaliyetlerini duyuran haber niteliğini taşımakta idi.

Olumlu Haberler: Toplamda 25 tane olan olumlu haberlerin, 16 tanesi insan haklarına duyarlı ve saygılı haber ve 9 tanesi konuyla ilgili bireylerin veya uzmanların görüşlerine yer veren haber olarak değerlendirildi. Haberlerin bulunduğu kategoriler incelendiğinde haberler 7 tane “Dünya”, 4 tane “Yorum/Haber”, 3 tane “Türkiye”, 2 tane “Yaşam”, 1 tane “Toplum”, 2 tane “Köşe Yazısı” ve 1 tane “Adli Haber” olmak üzere toplamda 7 kategori  etiketi ile yer aldılar. Ayrıca, haberler kaynakları incelendiğinde, bu haberlerin kaynakları Türkiye ve dünya gazeteleri, yerelden gazeteciler, politikacılar, avukatlar, konunun özneleri ve Sivil Toplum Örgütleri temsilcileriydi.

Olumsuz Haberler: Bu ay olumsuz habere rastlanmadı.

 

İlk Hafta (01-07.06.2020):

Haziran Ayı’nın ilk haftasında en dikkat çeken haberleri Kıbrıs Postası’nda Rasih Reşat’ın “Kızımla Floyd’u konuşurken araya Mandela girdi” başlıklı köşe yazısı ile, Gazedda Kıbrıs’ta yayınlanan “Kaos GL’den Homofobi ve Transfobi temelli nefret suçları raporu” başlıklı haber oldu.

1) 5 Haziran’da Kıbrıs Postası’nda “Kızımla Floyd’u konuşurken araya Mandela girdi” başlıklı köşe yazısı insan haklarına duyarlı ve saygılı haber niteliği taşımasından dolayı olumlu haberler arasında yer aldı.

Köşe yazısında Rasih Reşat genel olarak kızı ile girdiği gündeme dair diyaloglarından  ve kızına da önerdiği Nelson Mandela’nın kitabından bahsetti. Yazının girişinde kızı ile bu tarz sohbetleri sıklıkla yaptıklarını, daha önce de benzeri gündeme dair sohbetler ettiklerini ve bir önceki konunun LGBTİ+’ler olduğu anlaşılıyor. Her ne kadar yazının çok küçük bir kısmında buna yer verilmiş olsa da yerelden bir köşe yazarının, yazısında buna değinmesi ve gündelik sohbetlerde LGBTİ+’ların insan haklarının gündeme getiriliyor olmasını belirttiği için bu haber haftanın dikkat çekenleri arasında yer almıştır.

“İnternet sağolsun, bir önceki konumuz Rusya’ya da LGBT bireylere yapılan kötü muamele idi. Bayağı terlediğimi hatırlıyorum.”

2) 5 Haziran’da Gazedda Kıbrıs’ta “Kaos GL’den Homofobi ve Transfobi temelli nefret suçları raporu” başlıklı haber konuyla ilgili bireylerin veya uzmanların görüşlerine yer veren haber niteliği taşımasından dolayı olumlu haberler arasında yer aldı.

Haberin geneline baktığımız zaman Kaos GL’nin 2019 Yılında Türkiye’de Gerçekleşen Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Raporu’na değinildi. Haberin dikkat çeken yanı ise, tamamen LGBTİ+’ların insan haklarını konu alması, rapora referansla istatistiki bilgi verilmesi ve LGBTİ+’lara yönelik nefret suçlarını ve bağlantılı konuların altını çizmiş olmalarıdır.

“Araştırmanın bir diğer göze çarpan bulgusu suçların işlendiği mekânlar. Vakaların büyük çoğunluğu kamusal mekânlarda, görgü tanıklarının gözü önünde gerçekleşiyor. Rapora göre vakaların yarısında görgü tanıkları herhangi bir tepki vermezken dörtte birinde saldırganlardan yana tavır gösteriyorlar.“

 

İkinci Hafta (08-14.06.2020):

8 ve 14 Haziran Haftası’nın dikkat çeken haberi Tacan Reynar’ın “Bölünerek Çoğalamayanlar” başlıklı köşe yazısı oldu.

1) 8 Haziran’da Yenidüzen’de Tacan Reynar’ın “Bölünerek Çoğalamayanlar” başlıklı yazısı insan haklarına duyarlı ve saygılı haber niteliği taşımasından dolayı olumlu haberler arasında yer aldı.

Bu köşe yazısında Reynar, sosyal medyada başlatılan ve hızlıca büyüyen #erkekyerinibilsin kampanyasına değinmekte ve genel olarak bu kampanyaya dair görüşlerini aynı zamanda bu kampanyaya yönelik eleştirileri değerlendirmektedir. Yazının dikkat çeken noktası ise, Reynar’ın değerlendirmesinde azınlıkların verdiği mücadelenin başka mücadelelerle karşılaştırılıp daha az önemliymiş gibi bir algıya karşı çıkışı oldu. Ne yazık ki, konu cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği eşitliği veya mücadelesi olunca adanın kuzey kesiminde bu durum ikincilleştiriliyor, her daim öncelikleştirilecek başka konular dillendiriliyor. Bu yazarın bu gerçekliğe değinmesi ile haftanın dikkat çeken haberi oldu.

“Dolayısıyla bir insanın insan olarak ve ayrımcılığa uğramadan, kimliği, dili, dini, cinsiyeti veya cinsel yönelimi nedeniyle öldürülmeden yaşamak için mücadele vermesi, bu kurulu düzenle, statüko ile veya işgal sorunu ile aynı değerde önemlidir ve önceliklidir ötelenemez.”

 

Üçüncü Hafta (15-21.06.2020):

15 ve 21 Haziran Haftası’nda taranan gazetelerde Kuir Kıbrıs’ın da içinde yer aldığı ırkçılık karşıtı aktivitelerin ve konu özelinde genel basın bildirileri yer alırken, aynı zamanda Kıbrıs Postası’nda ve Gazedda Kıbrıs’ta birçok Dünya’dan habere de yer verildi. Haftanın dikkat çeken haberi ise Gazedda Kıbrıs’taki “Mısırlı LGBTİ+ aktivisti hayatına son verdi” başlıklı haber oldu.

1) 16 Haziran’da Gazedda Kıbrıs’ta “Mısırlı LGBTİ+ aktivisti hayatına son verdi” başlıklı haber konuyla ilgili bireylerin veya uzmanların görüşlerine yer veren haber niteliği taşımasından dolayı olumlu haberler arasında yer aldı.

Haberde Mısırlı LGBTİ+ aktivisti Sarah Hegazy’nin intiharı konu aldı. Kanada’daki evinde ölü bulunan Hegazy, açık eşcinsel, LGBTİ+ hakları savunucusu olan bir şarkıcının konserinde Gökkuşağı bayrağı açtığı gerekçesiyle tutuklanmış, üç ay boyunca cezaevinde kalmıştı. Bu süreçten sonra da Post Travmatik Stres bozukluğu deneyimlediği bilinen aktivist yaşamına son verdi.

LGBTİ+fobik sistem ve yasalar yüzünden ne yazık ki birçok LGBTİ+ psikolojik sorunlar deneyimliyor ve bu sorunlar bazen intihar ile sonlanabiliyor. Kuir Kıbrıs Derneği, sistemin nelere sonuç verebileceğini bir kez daha görmekten üzgünlük duyuyor, bunların yaşanmaması için de mücadele etmeye devam edeceğini belirtiyor.

Dördüncü Hafta (22-30.06.2020):

23 ve 30 Haziran Haftası’nda ise Türkiye’den ve Dünya’dan birçok LGBTİ+ temalı habere yer verilirken, dikkat çeken herhangi bir habere rastlanmamıştır.

Scroll to Top