LGBTİ+’ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri Araştırması Başladı.

 

(Lefkoşa, 03.03.2021) Kuir Kıbrıs Derneği, ILGA-EU tarafından finanse edilen Birlikte Daha Güçlü projesi kapsamında Kıbrıs’ın kuzey kesiminde yaşayan LGBTİ+’ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri konu başlıklı araştırmanın anketini doldurmaya davet ediyor.

 

Kıbrıs’ın kuzey kesiminde istihdama erişim hala lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+) başetmek zorunda kaldığı büyük sıkıntılardan bir tanesidir. Bu sorun, LGBTİ+’ların birçok alanda yaşadıkları zorluklarla ve sıkıntılarla başedebilmelerini zorlaştırmakta ve en temel haklardan yararlanabilmelerinin önüne geçmektedir.

Bu araştırma LGBTİ+’ların istihdama erişim düzeyini, iş ortamında ne tür deneyimlere sahip olduklarını ve işe erişimde cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli yaşadıkları ayrımcılık ve ötekileştirme türlerini ortaya koymayı amaçlamakta ve Girne Amerikan Üniversitesinden Doç. Dr. Feyza Bhatti tarafından Kuir Kıbrıs Derneği’nin katkıları ile yürütmektedir. Bu araştırmanın sonuçları LGBTİ+’ların çalışma yaşamına katılma hakları bakımından eşit fırsat ve şartlara sahip olup olmadıklarının tespitine ve istihdam alanında LGBTİ+’ların hak arayışlarına zemin oluşturacaktır. Bununla birlikte, araştırma toplumsal cinsiyet farkındalığının yükseltilmesi, istihdamda LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılığın önlenmesi ve LGBTİ+ çalışanların güçlendirilmesi için geliştirilecek politikaların belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Araştırmaya katılım tamamen gönüllülük esaslıdır ve araştırma etik kurallar çerçevesinde ilerlemektedir.  Anketten istediğiniz zaman ayrılma, vazgeçme veya soruları tamamladıktan sonra iptal etme hakkınız bulunmaktadır. Ankete katılan kişilerin bilgileri gizlilik ilkesi çerçevesinde anonim olarak analiz edilecek ve hiç bir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Bu araştırma tüm LGBTİ+’ların gönüllü katılımına açıktır. Dileyen tüm LGBTİ+’lar bu https://tr.surveymonkey.com/r/Z72P9VPlinke tıklayarak katkı koyabilir.

 

Scroll to Top