İHP Münhal

MÜNHAL

 

 İnsan Hakları Platformu’nun (İHP) yürüttüğü ve Avrupa Birliği’nin finanse ettiği İnsan Hakları Platformu Projesinde görev alacak tam zamanlı İletişim Sorumlusu (1), Mali İşler Sorumlusu (1) ve Hukukçu (1) aranıyor. Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Kuir Kıbrıs Derneği, Mülteci Hakları Derneği ve Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği tarafından oluşturulan İHP’nin amaçları aşağıdaki gibidir:

PLATFORMUN AMAÇLARI

 İHP, insan hakları hareketinin ve bu alanda çalışma yapan örgütlerin karar alma ve politika yapma süreçlerine etkide bulunabileceği bir ortamın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlar.

 • İHP sivil toplumun elverişli ortamda çalışması için faaliyetler yürütmeyi hedefler.
 • İHP temel olarak insan hakları hareketi içinde yer alan örgütlerin ve bireylerin birbiriyle iş birliği kurarak, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunabileceği ve ortak eylemlilikler yürütebileceği bir alan yaratmayı hedefler.

 

BAŞVURU ŞEKLİ

 Adayların fotoğrafsız Türkçe ve İngilizce özgeçmişlerini ve niyet mektuplarını konu satırına münhalin ismini yazarak insanhaklariplatformu@gmail.com adresine göndermelerini rica ederiz. Yukarıda belirtilen şekilde yapılmayan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru yapan kişilerden ilk aşamayı geçen kişiler ile Eylül sonu mülakat gerçekleştirilecektir. Münhallerle ilgili detaylar takip eden sayfalarda bulunmaktadır.

 

Son başvuru tarihi 15 Eylül 2021, saat 18.00’e (Kıbrıs saatiyle) kadardır.

 

Yaş, renk, etnik köken, engellilik, ırk, din, inanç, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, cinsiyet ifadesi, medeni halinden bağımsız olarak tüm insanlara eşit istihdam imkânı sağlamak platform politikamızdır.

 

Görev Süresi: 24 ay (Projenin devamına bağlı olarak uzatılabilir)

Başlama Tarihi: Ekim 2021 (Projenin başlama tarihine bağlı olarak değişebilir)

Sorumlu olduğu kişi: İnsan Hakları Platformu Direktörü

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ: 35

 

 

İLETİŞİM SORUMLUSU:

 

İletişim Sorumlusu, İHP Direktörü ve Program Koordinatörleri ile koordineli şekilde Platformun görünürlüğünden, basın ve halkla ilişkilerinden sorumlu olacaktır. Detaylı görev tanımı aşağıdaki gibidir:

 • İnsan Hakları Platformu için Platformun amaçları doğrultusunda maksimum görünürlük sağlayacak bir İletişim Stratejisi ve kurumsal kimlik geliştirmek ve yönetmek
 • İletişim Stratejisi çerçevesinde aktivite ve etkinlikleri planlamak, yönetmek ve raporlamak
 • Avrupa Birliği Görünürlük Kurallarına uygun görsel ve işitsel materyaller, elektronik ve basılı yayınlar hazırlamak
 • İHP Sosyal Medya hesaplarını aktif olarak kullanmak
 • Platformun basın ve halkla ilişkilerini yürütmek
 • İHP Direktörü ve Program Koordinatörleri ile işbirliği içerisinde basın bildirisi hazırlayıp dağıtmak, basın ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek
 • İnsan hakları standartlarının geliştirilmesi için İHP Direktörü ve Program Koordinatörleri ile birlikte savunuculuk ve lobicilik faaliyetlerinin planlanmasına ve İHP tarafından yürütülecek hak savunuculuğu kampanyalarına dahil olmak,
 • İHP’nin çalıştığı konularda geleneksel ve elektronik basını izlemek ve raporlamak.

 

İhtiyaç duyulan Nitelik ve Beceriler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak (İletişim, basın-yayın, gazetecilik vb…)
 • Gazetecilik, halkla ilişkiler, sosyal medya yönetimi vb. iletişim alanlarında toplam 5 yıl deneyim,
 • En az 3 yıl Sivil Toplum Kuruluşunda gönüllü veya profesyonel çalışma deneyimi,
 • En az 2 yıl Avrupa Birliği Destekli Projelerde iletişim sorumlusu tecrübesi,
 • İyi derecede sosyal medya ve bilgisayar paket programları (Word, powerpoint, coreldraw, wordpress, vb) kullanma becerisi,
 • Çok iyi derecede Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim becerisi
 • Takım çalışmasına yatkınlık ve insan hakları konusunda bilgi/ilgi sahibi,
 • Tercihen D sınıfı ehliyeti bulunma ve aktif olarak araç kullanabilme,
 • Yeni bilgi ve becerileri kısa bir sürede edinmek için yeterli açıklık ve esneklik.

 

MALİ İŞLER SORUMLUSU

Mali İşler Sorumlusu, İHP Direktörü ve Program Koordinatörleri ile koordineli şekilde projenin her türlü finansal işlerinin yürütülmesinden sorumlu olacaktır. Detaylı görev tanımı aşağıdaki gibidir:

 • İhalelerin hazırlanması;
 • Fiyat tekliflerinin alınması;
 • Sözleşmelerin imzalanması;
 • Satın alım;
 • Ödeme yapmak;
 • Mali kayıtların tutulması;
 • Hesapların takibi ve bütçe planlaması;
 • Ara ve nihai mali raporun hazırlanması;
 • Ödeme taleplerinin yapılması;
 • Çift girişli defter tutma esasına göre proje mali hesaplarının tutulması için gerekli belgelerin muhasebeciye teslim edilmesi.
 • Faaliyetlerin genel uygulamasını destekleyerek etkinliklerin lojistik planlarını yapacaktır.

 

İhtiyaç duyulan Nitelik ve Beceriler

 • Üniversitelerin veya Meslek Yüksek Okullarının ilgili bölümlerinden mezun (Finans, muhasebe, işletme vs.),
 • En az 5 yıl mali hesaplama ve planlama yapma tecrübesi,
 • En az 3 yıl Sivil Toplum Kuruluşunda gönüllü veya profesyonel çalışma deneyimi,
 • En az 2 yıl Avrupa Birliği Destekli Projelerde mali işlerde sorumluluk tecrübesi,
 • İyi derecede Word ve Excel bilgisi,
 • Türkçe ve İngilizce iyi seviyede kendini ifade becerisi,
 • Takım çalışmasına yatkınlık ve ekip koordine etme becerisi,
 • İyi derecede sözlü ve yazılı iletişim becerisi,
 • Tercihen D sınıfı ehliyeti bulunma ve aktif olarak araç kullanabilme,
 • Yeni bilgi ve becerileri kısa bir sürede edinmek için yeterli açıklık ve esneklik.

 

HUKUKÇU:

Hukukçu, İHP Direktörü ve Program Koordinatörleri ile koordineli şekilde projenin hukuki işlerinin yürütülmesinden sorumlu olacaktır. Detaylı görev tanımı aşağıdaki gibidir:

 • İHP’nin yürüteceği İnsan Hakları Platformu Projesi’nde aşağıda yer alan toplam 5 tematik alanda hak ihlallerine maruz kalan kişilere gizlilik ve etik kurallara uygun biçimde adli yardım sağlamak, hukuki danışmanlık vermek ve gerekli durumda mahkemede avukatları olarak temsil etmek:

 

 • İnsan Ticaretiyle Mücadele
 • LGBTİ+ Hakları
 • Mülteci Hakları
 • Alıkonma Koşulları ve İşkenceye Karşı Mücadele
 • Demokratik Haklar (İfade Özgürlüğü, Gösteri Özgürlüğü, Dernek ve Sendika Kurma Hakkı, Din ve Vicdan Özgürlüğü)

 

 • İHP tarafından kurulacak olan danışma hattına gelen başvuruları takip etmek, vakaları ilgili Program Koordinatörlerine ileterek ortak şekilde vakalara yönelik hukuki tavsiyelerde bulunmak, başvurucuların insan haklarına erişimlerinin sağlanması için girişimlerde bulunmak ve vakaların dosyalamasını yapmak,
 • İnsan hakları ihlallerinin giderilmesi amacıyla sahada düzenli olarak izleme faaliyetleri gerçekleştirmek, özellikle tutukluluk ve alıkonma yerlerine düzenli ziyaretler gerçekleştirerek insan hakları ihlallerinin raporlanmasına katkıda bulunmak,
 • İnsan hakları standartlarının geliştirilmesi için İHP Direktörü ve Program Koordinatörleri ile birlikte savunuculuk ve lobicilik faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, önerilerde bulunmak ve İHP tarafından yürütülecek hak savunuculuğu kampanyalarına dahil olmak,
 • İnsan hakları ihlallerine maruz kalan ve özel gereksinimleri bulunan kişilerin ihtiyaçlarının haritalandırılmasını sağlamak,
 • İHP Direktörü ve Program Koordinatörlerine gerekli hukuki konularda destek sağlamak ve insan haklarının geliştirilmesi amacıyla oluşturulacak hukuki metinlerin tasarlanması ve geliştirilmesini sağlamak,
 • İHP’nin hukuk alanındaki faaliyetlerinin kamuoyu ile paylaşılması için gerekli çalışmaları yürütmek.

İhtiyaç duyulan Nitelik ve Beceriler

 Hukuk Fakültesinden mezun olmak,

 • En az 2 yıl avukatlık deneyimi (dava dosyalama, dava takibi)
 • En az 2 yıl Sivil Toplum Kuruluşunda gönüllü veya profesyonel çalışma deneyimi,
 • Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ne kayıtlı olmak,
 • İnsan hakları standartları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • İyi derecede Word ve Excel bilgisi,
 • Türkçe ve İngilizce dillerine hâkim olmak, her iki dilde de raporlama yapabilmek,
 • Takım çalışmasına yatkınlık,
 • İyi derecede sözlü ve yazılı iletişim becerisi,
 • Yeni bilgi ve becerileri kısa bir sürede edinmek için yeterli açıklık ve esneklik.
 • D sınıfı araç ehliyeti sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilme,
 • Tercihen Avrupa Birliği destekli projelerde önceden deneyim sahibi olmak,
 • Tercihen insan hakları alanında yüksek lisans diploması,
 • Tercihen yukarıda belirtilen 5 hak alanından en az birinde iyi derecede bilgi sahibi olmak.
Scroll to Top