Haziran 2021- Medya Takip Raporu

 Kuir Kıbrıs Derneği – Renklerin Çeşitliliği Projesi

Aylık Medya Takip Raporu

Haziran 2021

Zaman Aralığı: 01.06.2021 – 30.06.2021

Haziran Ayı’nda 50 haber LGBTİ+ konularını içermekteydi. Çevrimiçi ve Basılı taranan gazetelerdeki bu haberlerin:

  • 28 tanesi olumlu,
  • 21 tanesi basın bildirisi,
  • 1 tanesi olumsuz olarak sınıflandırıldı.

Çevrimiçi taranan gazetelerden:

  • Gazedda Kıbrıs (GK) tarafından, 8 olumlu haber ve 5 basın bildirisi yayınlanırken, bu gazetede olumsuz habere rastlanmadı.
  • Kıbrıs Postası’nda (KP) ise 4 olumlu haber ve 6 basın bildirisi yayınlanırken, bu gazetede olumsuz habere rastlanmadı.
  • Gündem Kıbrıs (GN) gazetesinde 2 olumlu haber bu gazetede basın bildirisine veya olumsuz habere rastlanmadı.

Basılı taranan gazetelerden:

  • Yenidüzen (YD) tarafından, 8 olumlu haber ve 7 basın bildirisi yayınlanırken, bu gazetede olumsuz habere rastlanmadı.
  • Kıbrıs Gazetesi’nde (KG) ise, 6 olumlu, 1 olumsuz haber ve 3 basın bildirisi yayınlandı.

 

Basın Bildirileri: Basın bildirilerinin tümü olumlu olarak değerlendirildi. Basın bildirilerinin 17 tanesinin kaynağı Kuir Kıbrıs Derneği ve paydaş örgütler olurken, diğer 4 tanesinin kaynağı ise İlgili Sivil Toplum Örgütleri ve Yerel Yönetimler oldu. Basın Bildirileri Kuir Kıbrıs’ın faaliyetlerini veya açıklamalarını ve ilgili sivil toplum örgütlerinin açıklamalarına yer veren haber niteliğini taşımaktalardı.

Olumlu Haberler: Toplamda 28 tane olan olumlu haberlerin, 20 tanesi insan haklarına duyarlı ve saygılı haber ve 8 tanesi konuyla ilgili bireylerin veya uzmanların görüşlerine yer veren haber olarak değerlendirildi. Haberlerin bulunduğu kategoriler incelendiğinde haberler 17 tane “Dünya”, 1 tane “Gazedda’nın Gündemi”, 1 tane “Türkiye”, 3 tane “Haber”, 1 tane “Kıbrıs Sorunu”,  1 tane “Röportaj”, 1 tane “Kıbrıs”, 1 tane “Konuk Yazar”, 1 tane “Kültür Sanat”  olmak üzere toplamda 9 kategori ve 8 tane haber aktüel, 1 tane haber de insan etiketi ile yer aldılar. Ayrıca, haberler kaynakları incelendiğinde, bu haberlerin kaynakları Türkiye ve dünya gazeteleri, Kıbrıs’tan ve Amerika’dan yazarlar ve konuk yazarlar ve öğretmenler oldu.

Olumsuz Haberler: Bu ay 1 haber olumsuz olarak ve basma kalıp yargıları içeren ve/veya suçlaştıran haber niteliğindeydi. Haberin bulunduğu kategori “Türkiye” idi.

 

İlk Hafta (01-06.06.2021):

Haziran Ayı’nın ilk haftasının en dikkat çeken haber Kıbrıs Postası’ndaki “Florida’da trans kadın sporcuların okul turnuvalarında yer almasına yasak getirildi” başlıklı haberler oldu.

1) 2 Haziran’da Kıbrıs Postası’ndaki “Florida’da trans kadın sporcuların okul turnuvalarında yer almasına yasak getirildi” başlıklı haber konuyla ilgili bireylerin veya uzmanların görüşlerine yer veren haber niteliği taşımasından dolayı olumlu haberler arasında yer aldı.

Haber genelinde Florida’da geçen yasaya ve bu yasaya LGBTİ+ aktivistlerinin verdiği tepkilere yer verildi. Haber içeriğinde hem olumsuz olan bir gelişmeye hem bu gelişmeyi onaylayan görüşlere hem de LGBTİ+ aktivistlerinin tepkisine yer verilmesinden dolayı bu haber LGBTİ+ hak odaklı haberciliğe örnek teşkil ediyor. Bunun yanında haber dilinde “biyolojik cinsiyet” teriminin kullanılması da dikkat çeken diğer bir unsur. Günümüz hak odaklı haberciliğinde biyolojik cinsiyet sorunlu bir kullanım olduğundan dolayı atanmış /atanan cinsiyet kavramı politik olarak daha doğru bir kullanım olarak kabul edilirken, yasayı özetleyen bir kısımda bu kavramın kullanılmasından ötürü haber olumsuz olarak değerlendirilmedi.

‘Yasaya göre, sporcuların doğum belgelerindeki biyolojik cinsiyetlerine göre sınıflandırma yapılacak. LGBT aktivistleri hareketi ise söz konusu yasağı ‘ayrımcı’ olarak kınarken, yasağa uymayacaklarını da belirtti. Jacksonville kentindeki bir Hristiyan okulunda yasayı imzalayan Vali DeSantis, “Bu yarışmaların bütünlüğünün korunmasının çok önemli olduğuna inanıyoruz” dedi. DeSantis, “Spor yaparken ideolojiye değil, biyolojiye göre hareket edeceğiz” diye ekledi.’

 

İkinci Hafta (07-13.06.2021):

7 ve 13 Haziran Haftası’nın dikkat çeken haberleri Gazedda Kıbrıs’ta yer alan “Özgeçen: Kamplar, TC’ye olan bağımlılığı derinleştirmeyi hedefliyor” ve Yenidüzen’de yer alan “Onur” başlıklı haberler oldu.

 1) 11 Haziran’da Gazedda Kıbrıs’ta yer alan “Özgeçen: Kamplar, TC’ye olan bağımlılığı derinleştirmeyi hedefliyor” başlıklı haber insan haklarına duyarlı ve saygılı haber niteliği taşımasından dolayı olumlu haberler arasında yer aldı.

Özgeçen’in yapmış olduğu açıklamanın genelinde, pandemi sürecinde Çanakkale Kampı’nın düzenlenmesi ve bu kamptaki kurallara ve uygulamalara olan eleştirisi yer aldı. Özgeçen, bu kural ve uygulamaların çocuklar üzerinde olumsuz etkilere sebebiyet verdiğini ve ayrımcı politikalarla çocuklarda baskı unsuru oluşturduğunu ve çocuklara verilen eğitimlerin barışçıl yöntemler ve ayrımcılık gözetmeksizin eşitlikçi yaklaşımlar olması gerektiğini belirtti.

“Gençlerin ve çocukların, herhangi bir dini, milleti, etnik kökeni üstün görmeden, tüm din, dil, ırk ve cinsel kimliklere eşit derecede saygılı, barış kültürü bilinciyle yetişmeleri esastır. Ayrıca yapılan empozeler, onların özgürlüklerine doğrudan bir saldırıdır. Gençlerin ve çocukların, düşüncelerini serbestçe ifade edebildiği, bilimsel veriler ışığında tarihiyle yüzleşebildiği, herhangi bir kimliğin zorla dayatılmadığı, öğrenmekten keyif alarak, doğayla iç içe eğitim gördükleri bir ortam hepimizin hayalidir.″

2) 13 Haziran’da Yenidüzen’de yer alan “Onur” başlıklı haber insan haklarına duyarlı ve saygılı haber niteliği taşımasından dolayı olumlu haberler arasında yer aldı.

ABD Büyükelçisi Judith G. Garber tarafından kaleme alınan “Onur” başlıklı yazıda, Garber genel olarak Onur Ayı’nın tarihine ve önemine değindi. Bunun yanı sıra, LGBTİ+’lara yapılan önyargı ve ayrımcılıklara değinen Garber, Amerika’nın bu konudaki politikasını aktarırken Kıbrıs’taki LGBTİ+ örgütleri olan ACCEPT LGBTİ ve Kuir Kıbrıs’a olan desteklerini belirtti.

“Kıbrıs’ta ACCEPT ve Kuir Kıbrıs Derneği gibi LGBTQİ+ topluluğunu güçlendirme ve vatandaş olarak haklarını koruyan yasaların uygun şekilde uygulanmasını sağlamak için çalışan sivil toplum kuruluşlarını destekliyoruz.”

 

Üçüncü Hafta (14-20.06.2021):

14 ve 20 Haziran Haftası’nda taranan gazetelerde dikkat çeken haber Yenidüzen’deki “Kıbrıs’tan ve dünydan 25 kısa ve belgesel Baf’ta gösterilecek” başlıklı haber oldu.

1) 18 Haziran’da Yenidüzen’de yer alan “Kıbrıs’tan ve dünydan 25 kısa ve belgesel Baf’ta gösterilecek” başlıklı haber insan haklarına duyarlı ve saygılı haber niteliği taşımasından dolayı olumlu haberler arasında yer aldı.

Yenidüzen’de Kültür Sanat köşesinde yazan Murat Oben’ler, bu yazısında da yine sanatta LGBTİ+’ya yer verdi. Kültür ve Sanat alanında bir çok konuya yer veren gazeteci, bu kez de haberinde Baf’ta düzenlenecek olan film festivalinden bahsetti ve bu festivalde yer alacak olan Hunt filmine ve fotoğraflarına yer verdi. Bu haber, LGBTİ+ haberlerinin çeşitli köşelerde yer alması sebebiyle haftanın dikkat çeken haberi oldu.

“Kıbrıs’ta ataerkillik ile homofobiyi ele alan ilk kurmaca film “Av” da festivalde gösterilecek.”

 

Dördüncü Hafta (21-30.06.2021):

21 ve 30 Haziran Haftası’nda taranan gazetelerde dikkat çeken haber Kıbrıs Gazetesin’deki “Kıbrıs’tan ve dünydan 25 kısa ve belgesel Baf’ta gösterilecek” başlıklı haber oldu.

1) 28 Haziran’da Kıbrıs Gazetesi’nde yer alan “46 Kişi Gözaltına alındı” başlıklı haber basma kalıp yargıları içeren ve/veya suçlaştıran haber niteliği taşımasından dolayı olumsuz haberler arasında yer aldı.

Haberde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Onur Yürüyüşü’ne ilişkin açıklamasına yer verildi. Habere bakıldığı zaman her ne kadar emniyet müdürlüğünden gelen açıklamaya ek olarak negatif bir yazı dili kullanılmamış olsa da, LGBTİ+’ların insan haklarının bu denli görmezden gelindiği ve devlet eliyle suçlaştırıldığı bir durumu bunu yapan kurumun açıklaması ile verilmesi ve herhangi bir şekilde hak odaklı habercilikte olması gereken eleştirel bir unsur bulunmaması sebebiyle haber olumsuz olarak değerlendirildi. Ayrıca kullanılan görsel de incelendiğinde hakkını savunmak için orada bulunan bir aktivistin sürüklendiği görülüyor. Gazetenin sadece polisin yaptığı açıklamaya yer vermesi ve fotoğrafla belgelenmiş olan bu şiddete dair bir söylem üretmemesi sebebiyle de ayrıca bu haber olumsuz olarak değerlendirildi.

Scroll to Top