Kuzey Kıbrıs`ta LGBTİ+’ların Mevcut Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırma Raporu

Kuir Kıbrıs Derneği olarak, insan ticareti alanında mücadeleye başladığımız günden itibaren büyük bir dönüşüm ve gelişim sürecine girdik. Bu alandaki mücadele ve yaptığımız çalışmalar bizlere önemli bir yol haritasını ortaya çıkardı. 2019- 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz ‘Kuzey Kıbrıs’ta LGBTİ+ Seks İşcilerinin Durum Haritalandırması’ çalışması ile birlikte Covid-19 pandemisi ile daha da ortaya çıkan sosyal hizmet servisinin yetersizliği, bizlere bu araştırmanın önemini birkez daha gösterdi. 

Bu rapor, Kuir Kıbrıs Derneği’nin yürütmüş olduğu ‘Kuzey Kıbrıs’ta LGBTİ+ Seks İşçilerinin Durum Haritalandırması’ sonuçları bağlamında, Kuzey Kıbrıs’ta sosyal hizmet dairesinin kapsamını daha iyi anlamak için dairenin sunduğu mevcut hizmetleri, sosyal hizmet uzmanlarının/görevlilerinin cinsel yönelim,  cinsiyet kimliği, ifadesi ve karakteristiği temelinde LGBTİ+’lara yönelik tutumunu incelemek ve LGBTİ+’ların aldıkları hizmetlere ilişkin düşüncelerini anlamak bu çalışmanın temel odağıdır. Bu odak bağlamında çalışmanın amacı Sosyal hizmet uzmanlarının LGBTİ+’lara yönelik hizmet sunumlarının ve LGBTİ+’ların bu hizmetlerden nasıl ve ne kadar faydalandığının incelenmesidir.

Kuzey Kıbrıs`ta LGBTİ+’ların Mevcut Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırma Raporu Buse Erzeybek Şemi ve araştırma asistanı Saime Uluçaylı tarafından gerçekleştirdi. Onur Yılmaz ise verilerin analize katkı sundu. Raporun editörlük kısmında ise Av. Faika Deniz Paşa  yer aldı.

LGBTİ+`lara yönlendirilen sosyal hizmetlere erişimi bölümü 3 kısımdan oluşan  kişisel bilgiler, sosyal hizmetlere erişim (barınma, sosyal yardım, psiko-sosyal destek, şiddet sonrası destek mekanizmaları) ve hizmetlere erişim ile ilgili düşüncelerini değerlendirmeye yönelik analizlerden oluşmaktadır. Arıştırmanın bir diğer bölümü ise, sosyal hizmet uzmanlarının/görevlilerinin cinsel yönelim,  cinsiyet kimliği, ifadesi ve karakteristiği temelinde LGBTİ+’lara yönelik tutumunu incelemek incelemek amacı ile homofobi, bifobi ve transfobi düzeylerinin analiz edilmesi ile gerçekleşmiştir.   Araştırmanın son bölümünde ise, çalışmadan elde edilen bulgular ve her iki katılımcı grubunun verdiği yanıtlar, Kuzey Kıbrıs’ta LGBTİ+’lara yönelik sunulan sosyal hizmetlerin ne derece işlevsel olduğuna, geliştirilmesi gereken hizmetlerin neler olduğuna ve hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan yasal düzenleme ve politikalarla birlikte, sahip olunması gereken bilgi, beceri ve değer temelinin ne düzeyde olduğuna ışık tutmaktadır.

Raporun tümünü indirmek için tıklayın: Kuzey Kıbrıs`ta LGBTİ+’ların Mevcut Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırma Raporu

 

Scroll to Top