KTGB Başkanı ile görüşme

Kuir Kıbrıs Derneği, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor ile görüştü…

“LGBTİ+’lar için hak odaklı habercilik hayati önemde”

Kuir Kıbrıs aktivistleri, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Emin Akkor ile toplantı gerçekleştirdi.

 

Görüşmede Kuir Kıbrıs’ın hazırladığı ‘LGBTİ+ Seks İşçilerin Durumunun Haritalandırması Raporu, ‘Yasal Boşluk Analizi, ‘LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırılması’, ve ‘LGBTİ+’ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri’ Raporlarının içeriği aktarıldı, medya ve gazetecilerin farkındalığının arttırılması noktasında ne gibi adımlar atılabileceği konuşuldu.

 

Görüşmeye Kuir Kıbrıstan Erman Dolmacı, Ziba Sertbay ve Çise Özverel katıldı.

Kuir Kıbrıs aktivisti Erman Dolmacı, derneğin geçmiş ve aktiviteleriyle ilgili bilgi paylaştı, son yıllarda LGBTİ+’lara dair veri toplamaya ve araştırmalar yapmaya odaklandıklarını aktardı. Dolmacı, bir süreden beridir medya taraması yaptıklarını ve basının dilinin toplumsal farkındalığı arttırma yönünde ne denli etkili olduğunu fark ettiklerini kaydetti.

Geleneksel basının bu yönde olumlu bir gelişme gösterdiğini fakat sosyal medya platformlarından çok fazla nefret söylemine maruz kaldıklarını kaydeden Dolmacı, polisin bu yönde kararlı adımlar atmadığını, nefret söylemi suç olmasına rağmen polisin bunu yapanları yakalamak için adım atmadığının altını çizdi. Dolmacı, Ayrımcılığı yasaklayan genel bir yasaya da ihtiyaç olduğunu söyledi.

Medya takip raporu…

“Yerelden daha fazla kaynak ihtiyacı var”

Kuir Kıbrıs aktvisti Ziba Sertbay, derneğin düzenli olarak hazırladığı Medya Takip Raporu’nun verilerini aktardı. Sertbay, bazı gazetelere odaklanarak, gazetelerde çıkan olumlu-olumsuz haberler ve basın bildirilerini taradıklarını ifade etti. 2015’ten önce basın açıklamalarının bile yayınlanmadığını veya LGBTİ+ konularının öncelik yapılmadığını hatırlatan Sertbay, bu durumun son 6 yıldır değiştiğini ve medyada farkındalığın arttığını kaydetti. Sertbay, “Fark ettik ki basın bildirisi ve olumlu haberler gün geçtikçe artıyor, zaman geçtikçe olumsuz haberler de azalıyor” dedi. Sertbay, olumlu haberlerin büyük bir kısmının Türkiye ve dünyadan haberler olduğunu da tespit ettiklerini belirterek, bu alanda yerel kaynaklardan daha fazla haberin üretilmesini arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

Hak odaklı habercilik yapılmalı

LGBTİ+ karşıt görüşlerin de basın da yer aldığını, bunun olmasının da doğal olduğunu kaydeden Sertbay, bu tür haberler yapılırken hak odaklı habercilik anlayışı ile haberin eleştirel süzgeçten geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Sertbay, “LGBTİ+ karşıt görüşler haber oluyor. Olması doğal. Fakat karşıt görüşün direk olarak yansıtılmasını da sorunlu buluyoruz. LGBTİ+ hak odaklı haberciliğe baktığımız zaman daha eleştirel bir noktadan, hak odaklı bir noktada içeriğin sunulması çok daha doğru olacaktır” dedi.

Olumsuz haberlerde ise LGBTİ+’ların magazinleştirilmesinin ve kimliklerinden dolayı suç işliyorlarmış gibi gösterilesinin söz konusu olduğunu ifade eden Sertbay, zamanla bu durumun da değişiceğini umduğunu kaydetti. Gazetelerede köşe yazısı yazan veya demeç veren bazı uzmanların, heteronormatif görüşler belirttiğini ve aile, aşk ilişkisi gibi meselelerin sanki sadece kadın-erkek arasında olabilirmiş gibi anlattıklarını kaydeden Sertbay, uzman görüşlerinin bu alanda çoğu zaman sıkıntılı olduğunu söyledi. Bunun bir nedeninin de toplumsal algı ve heteronormatif kalıplar olduğunu vurgulayan Sertbay, “bu algıyı dönüştürmenin çok kolay olmadığının farkındayız” dedi.

“Medyada doğru dilin kullanılması her zaman önceliğimiz”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor, “bu raporlar çalışmalarımızda bize ışık tutacak” diyerek, medyada doğru bir bilin kullanılmasının her zaman öncelikleri olduğunu vurguladı.

Akkor, bu alanda her türlü işbirliğine de açık olduklarını, bundan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Daha önceden planlamış oldukları ve genel olarak medyadaki hatalı ifadelerin kullanımıyla ilgili eğitim vermeyi planladıklarını ifade eden Akkor, bu konuda hem iletişim fakültesi öğrencilerine hem de meslek içinde çeşitli eğitim faaliyetleri yürütmeye hazırlandıklarını kaydetti.

Akkor, “Sizin raporunuzu iyice inceledikten sonra tekrar görüşmemiz mümkün olabilir. Odak noktamız medyadaki dezavantajlı grupların dezavantajını nasıl otadan kaldırabilirizdir. Bu alanda işbirliklerine hazırız” dedi.

Scroll to Top