Kuir Kıbrıs Derneği, 2021 Yılı Tutum Anketi Yayımladı

Kuir Kıbrıs Derneği, 2021 Yılı Tutum Anketi Yayımladı

(Lefkoşa, 10.12.2021) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi Kıbrıs’ın kuzey kesiminde Yerel Olarak Temsili Bir Örneklemde Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Çeşitliliğine Yönelik Tutumlar Raporu’nu yayımladı.  

Kuir Kıbrıs Derneği, 2015’ten bu yana düzenli olarak halkın lezbiyen, gay, biseksüel, trans, interseks ve artılara (LGBTİ+) yönelik tutumlarını araştırmakta ve bulguları paylaşmaktadır. Kıbrıs’ın kuzey kesiminde Yerel Olarak Temsili Bir Örneklemde Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Çeşitliliğine Yönelik Tutum Raporu dernek tarafından hazırlanan üçüncü rapordur.

Bu rapor, Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki homofobik, transfobik ve bifobik tutumların ölçüldüğü anketin bulgularının paylaşıldığı ve yıllar içerisinde bu tutumların nasıl değiştiğini göstermeyi hedefleyen bir yayın olma özelliği taşımaktadır.

Genel tablo değerlendirildiğinde ne yazık ki LGBTİ+’lara yönelik tutumların bazılarında değişiklik olmadığı ve bazı tutumlarda da gerilemeler yaşandığı görüldü.

Bunlardan bazıları şu şekilde; 2017’den bugüne bildirilen homofobi düzeyini karşılaştırıldığında, Kıbrıs’ın kuzeyindeki lezbiyenlere ve geylere yönelik olumsuz tutumlarda hiçbir fark olmadığı, ancak ne yazık ki transfobi düzeyinde bir artış olduğu gözlemlendi.

Yapılan anket bir kez daha LGBTİ+’ların toplum içinde ayrımcılığa uğradığını ve bu toplumsal sorunla mücadele etmek için daha etkin çalışmalar yürütülmesi gerektiğini göstermektedir. Kuir Kıbrıs uzun yıllardır LGBTİ+’ların insan haklarına eşit erişimi için mücadele etmekte ve dayanışmak isteyen tüm bireylere ve örgütlere de dayanışmayı güçlendirmek için çağrı yapmaktadır.

Raporun tümüne https://www.queercyprus.org/tr/tutum-raporu-2021/ adresinden ulaşabilir, LGBTİ+’lara yönelik tutumların Kıbrıs’ın kuzey kesiminde ne durumda olduğunu inceleyebilirsiniz.

Scroll to Top