Kıbrıs’ın kuzey kesiminde Yerel Olarak Temsili Bir Örneklemde Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Çeşitliliğine Yönelik Tutumlar Raporu

Kıbrıs’ın kuzey kesiminde Yerel Olarak Temsili Bir Örneklemde Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Çeşitliliğine Yönelik Tutumlar Raporu

Kuir Kıbrıs, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde dil, etnik köken, din, ırk, cinsel yönelim, cinsiyet kimliğivveya cinsiyet ifadesine dayalı ayrımcılıkla mücadele etmek için kuruldu. Yıllar boyunca, başarılı bir şekilde yürütülen projeler ve savunuculuk çabaları sayesinde, Kuir Kıbrıs, lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve dahasının (LGBTİ+) sorunlarına ilişkin farkındalığı artırmak ve LGBTİ+’ları korumaya yönelik politika ve yasal bağlamları etkilemek dahil bir dizi zafer elde etti. LGBTİ+’ların belirli gereksinimleri olan meşru bir topluluk olarak tanınmasına yönelik önemli adımlar atılmış olsa da, hala aşılması gereken bir takım engeller bulunmaktadır.
Bu yayın, Kıbrıs’ın kuzeyinden temsili bir örneklemle yürütülen ve homofobi, transfobi, bifobi ve uyumsuzluğa karşı olumsuz tutumları anlamayı amaçlayan bir anketin bulgularının kısa bir özetidir.
LGBTİ+ topluluğuna yönelik olumsuz tutum düzeylerini anlayarak, Kuir Kıbrıs Derneği ve diğer kuruluşların eşitliği geliştirmeye adanmış gelecekteki projeleri ve savunuculuk kampanyaları için daha iyi bir yol haritası oluşturmasını sağlayacaktır.

Kuir Kıbrıs Derneği adına,
Shenel Husnu Raman

Rapor için tıkla: Tutum Anketi

RENKLERİN ÇEŞİTLİLİĞİ PROJESİ HAKKINDA:

Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve dahası (LGBTİ+), tüm renklerin birlikte var olabildiği bir Kıbrıs için Renklerin Çeşitliliği Projesi!

Renklerin Çeşitliliği Projesi, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde LGBTİ+’ların insan haklarına erişimini sağlamak ve ayrımcılığı engellemeyi hedeflemektedir. Aralık 2018’de başlayan ve üç yıl sürecek olan “Renklerin Çeşitliliği Projesi”, Avrupa Birliği Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Programı altında finanse edilmekte ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülmektedir.

Scroll to Top