Kuir Kıbrıs Derneği İnsan Ticareti ve LGBTİ+’lar üzerine yaptığı haritalandırma raporunu yayınladı.

(Lefkoşa, 15.12.2021) Kuir Kıbrıs Derneği tarafından gerçekleştirilen Kuzey Kıbrıs’ta LGBTİ+ Seks İşcilerinin Durumunu Haritalandırma Raporu (İnsan Ticareti ve LGBTİ+’lar) yayınlandı.

Kuir Kıbrıs Derneği “Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve dahası (LGBTİ+), sömürüden özgür olabileceği bir  Kıbrıs diyerek başlattığı insan ticareti alanındaki çalışmalar kapsamında, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde cinsel yönelim,  cinsiyet kimliği, ifadesi ve karakteristiği temelinde LGBTİ+’ların insan ticareti bağlamında mağduriyetlerini ortaya koymak amacıyla LGBTİ+’lar, gece kulüpleri, uluslararası öğrenciler, Kıbrıs Türk toplumu, sivil toplum, yerel organlar ve yasal yerel mevzuat kesişimselliğinde gerçekleştirdiği Kuzey Kıbrıs’ta LGBTİ+ Seks İşcilerinin Durumunu Haritalandırma Raporu (İnsan Ticareti ve LGBTİ+’lar)’ yayınlandı.

LGBTI+’s, İnsan Ticaretinin Görünmez Mağdurları..

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) 2020 yılı raporunda 2018 yılı itibarıyla (135 ülkeden) 48.578’e yakın mağdurun tespit edildiği belirtilmektedir. Raporda ayrıca, mağdurların %20’sinin erkek, %46’sının kadın, %19’unun kız çocuğu ve %15’inin erkek çocuğu olduğu belirtilmektedir. Rapora göre, cinsel istismar, istismar türleri arasında ilk sırayı almakta (%50), bunu zorla çalıştırma (%38) ve diğer istismar türleri izlemektedir. Rapor kapsamında LGBTİ+’lara dair bir istatistik bulunmasa da, ‘LGBTI+: Raporlanmayan Mağdurlar’ özel bölümü ile LGBTİ+ mağdurlara insan ticaretinin görünmez mağdurları olarak dikkat çekilmiştir. Son araştırmalar, LGBTİ+ çocukların ve genç yetişkinlerin özellikle zorla çalıştırma ve cinsel sömürü nedeniyle insan ticaretine maruz kalabileceklerini göstermektedir.

İnsan Ticareti ve Kuzey Kıbrıs

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından her yıl yayınlanan ‘İnsan Ticareti Raporu’, ‘Kıbrıs’ bölümü altında Kuzey Kıbrıs değerlendirmekte ve resmi bir sıralama verilecek olsa, en kötü kademe olan 3 olacağını uzun yıllardır belirtilmektedir. 2020 raporunda, Kuzey Kıbrıs’ta insan ticaretinin ortadan kaldırılmasına yönelik asgari standartları tam olarak karşılamadığı ve bunu yapmak için önemli çaba sarf edilmediği belirtilmektedir.

 

LGBTİ+’lar ve İnsan Ticareti Raporun İçeriği ve Kapsamı

Kuzey Kıbrıs’taki LGBTİ+’ların mevcut durumunun insan ticareti bağlamında haritalandırılması kapsamında gerçekleşen araştırmanın saha mülakatlarını ve raporlamasını Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Özlem Cankurtaran ve araştırma asistanı Ali Odabaş gerçekleştirdi. Assist. Prof. Dr. Neva Öztürk ise insan ticareti bağlamında genel hukuki çerçeveye ve LGBTİ+’ların insan ticareti bağlamında karşılaştıkları kırılganlıkları anlamak için LGBTİ+’larla yapılan görüşmelerin değerlendirilmesine katkı sundu. Raporun editörlük kısmında ise Av. Faika Deniz Paşa ve Derviş Taşkıranlar yer aldı.

 

Rapor 3 bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın birinci bölümü, insan ticaretine dair genel hukuki çerçevenin incelenmesi, insan ticareti ve LGBTİ+ bağlamında LGBTİ+ kapsayıcı insan ticareti ile mücadele yaklaşımının gerekliliği ve önemine dair araştırmalar ve Kuzey Kıbrıs’taki yasalar incelemektedir. Araştırmanın ikinci bölümü ise, Kıbrıslı Türk toplumunda insan ticareti bağlamında kırılganlıklar ve risklerini anlamak amacıyla meseleyle bağlantılı olan kamu görevlileri, siyasetçiler, insan hakları aktivistleri, trans ve gey katılımcılardan oluşan aktörlerle yapılan mülakatların değerlendirilmesini içermektedir. Araştırmanın üçüncü bölümünde ise sonuç, öneriler ve talepler yer almaktadır. Sonuç bölümü, rapor kapsamında yapılan mülakatların insan ticaretinin hukuki boyutu bağlamında değerlendirme sonuçlarını ve rapor kapsamında Kuzey Kıbrıs’taki insan ticaretine ilişkin durumun LGBTİ+’ları merkeze alan değerlendirilmesinden oluşmaktadır.

Raporda Öne Çıkanlar…

Saha çalışması ekseninde elde edilen veriler ışığında, seks işçiliği kapsamında değerlendirilebilecek işlerde çalışan transların, insan ticareti açısından kırılgan bir özellik gösterdikleri ortaya çıkmıştır. Bu kırılganlığın önemli nedenleri arasında, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği/ifadesi ve cinsiyet karakteristiği içerisine alan toplumsal eşitliğin tam olarak sağlanamamış olması, özellikle iş piyasasında ayrımcılık ve dışlamanın söz konusu olması, ailevi baskının ağır boyutlarda bulunması, seks işçiliğinin (göçmenleri de kapsayacak şekilde) yasal güvencelerle donatılmamış bulunması öne çıkmaktadır. Halihazırda somut mağduriyet özelliği göstermeyen translar bakımından ise, mağduriyet konusundaki hassasiyetin devam ettiği, dinamik şartların değişmesi ile mağduriyet durumlarının yaşanma ihtimali olabileceği sonucuna varılmıştır.

İnsan Ticaretine Maruz Kalma Riski Altındaki Gruplar…

Bu araştırma ile Kuzey Kıbrıs’ta gece kulüplerinde çalışan/çalıştırılan seks işçilerinin, uluslararası öğrencilerin, kayıt dışı çalışan göçmenlerin, HIV ile yaşayanların, ev içi emek/bakım hizmetlerinde çalışanların ve yerli/göçmen LGBTİ+’ların (özel bir grup olarak gey ve trans kadın seks işçileri), insan ticaretine maruz kalma riski yaşadıkları görülmektedir.

‘Kuzey Kıbrıs’ta LGBTİ+ Seks İşcilerinin Durumunu Haritalandırma Raporunun (İnsan Ticareti ve LGBTİ+’lar)’ tamamına ulaşmak için Kuir Kıbrıs Derneği’nin web sitesindeki raporlar kısmını ziyaret edebilir veya fiziksel kopyasını temin etmek için derneğimizi ziyaret edebilirsiniz.

Raporun tümüne https://www.queercyprus.org/tr/kuzey-kibrista-lgbti-seks-iscilerinin-durumunu-haritalandirma-raporu/  adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Scroll to Top