LGBTİ+’ların Emek Piyasası Deneyimleri Semineri Gerçekleştirildi.

6 Mayıs 2022 tarihinde Kuir Kıbrıs Derneği, LGBTİ+’ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri hakkında çevrimiçi seminer gerçekleştirdi.

6 Mayıs 2022 tarihinde Kuir Kıbrıs Derneği Prof. Dr. Fatma Güven Lisanıer, Doç. Dr. Feyza Bhatti ve Kuir Kıbrıs Derneği Aktivisti Faika Deniz Paşa’nın katılımıyla çevrimiçi bir seminer düzenledi. Seminerde Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan LGBTİ+’ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri raporu hakkında bilgi verildi.

Seminer Kuir Kıbrıs Derneği aktivisti Faika Deniz Paşa’nın açılış konuşması ile başladı. Faika Deniz Paşa konuşmasında işçi sınıfı içerisinde eşcinsel, biseksüel, trans emekçilerin görünmez kılındığına vurgu yaptı ve Kuir Kıbrıs Derneği’nin eşitlik ve özgürlük mücadelesinin emeğin mücadelesi kesiştiği alanların altını çizerek, Kıbrıs’ta da her yıl LGBTİ+’ların kendi renk ve sözü ile 1 Mayıs yürüyüşlerine katılma iradesini gösterdiğini belirtti.

Seminer Prof. Dr. Fatma Güven Lisaniler’in konuşması ve Doç. Dr. Feyza Bhatti’nin sunumu ile devam etti. LGBTİ+’ların eğitim hayatlarında başlayan ayrımcılık ve ötekileştirmenin, emek piyasasına erişimlerini ve emek piyasası deneyimlerini de etkilediği, belirtildi. Cinsiyetin hukuken tanınmasına erişim kaynaklı sıkıntıların trans emekçilerin kendilerini temsil etmeyen kimlik belgeleri ile yaşamak zorunda bırakılmaları, bunun sonucunda da istihdama erişimde ayrımcılığa uğradıkları vurgulandı. LGBTI+’ların yaklaşık %74’ünün ayrımcılığa uğramamak için cinsel yönelimlerini veya cinsiyet kimlerini gizlemek zorunda bırakıldığı kaydedildi. Bu gizlemenin de belli bir koruma sağlar gibi görülse de, buna mecbur bırakılmanın kendisinin bir ayrımcılık biçimi olduğunun altı çizildi. LGBTİ+’ların iş yerlerinde taciz, saldırı, yıldırma davranışları, dışlanma ve ifşa deneyimleri üzerinde duruldu.

Raporun bulguları doğrultusunda istihdamda cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve cinsiyet özelliklerine dayalı ayrımcılığın önlenmesi, sosyal ve ekonomik hakların kullanılması konusunda eşitliğin sağlanabilmesi için hem yasalarda, hem kurumsal politikalarda değişikliklerin yapılması gerektiğine işaret edildi.

Raporun tamamına ulaşmak için Tıklayın!

Scroll to Top