United by Pride_TR

United by Pride

2022 Onur Yürüyüşü Basın Açıklaması

Bugün burada lezbiyen, gey, biseksüel, trans, kuir, interseks ve artı (LGBTQI+) hareketinin tarihindeki en büyük dönüm noktalarından birinin 53. yılını anmak için toplandık: Stonewall Ayaklanması. Onur duygusu ve ihtiyacı; utanç, haklardan mahrumiyet, ihmal ve zulümden doğdu. İki trans kadın “artık yeter” dedikten sonra topluluğumuz da hakkımız olan her şey için mücadele etti. Bu da sosyal, politik ve ekonomik hayatın, yönetimin ve siyasetin her alanında eşit haklar, eşit katılım ve eşit faydalar anlamına gelmektedir.

Bizim için Onur Yürüyüşü’nün ne anlama geldiğini göstermek adına; Kuir Kıbrıs Derneği, Kuir Kolektif Kıbrıs, LGBT-Filipinliler, LGBT Afrika ve Kıbrıs Üniversitesi LGBTQIA+ ve Müttefikleri Öğrenci Kulübü başta olmak üzere beş farklı kurum ve gruptan oluşan yapı olarak bir araya geldik.

Bizim için Onur Yürüyüşü; varoluş, görünürlük, kesişimsellik ve gelecek için taleplerimiz demektir. Ancak geleceğimiz geçiş kapılarında veya bir orta çağ duvarında bitmiyor. Geleceğimiz evrensel, birleşik ve birbirine bağlıdır. Karşılaştığımız mücadeleler de birbiriyle bağlantılıdır. Aynı veya yekpare değildirler. Mücadelemiz kesişimseldir ve sadece cinsiyet kimliği, cinsel yönelim veya cinsiyet ifadesinden ibaret de değildir. Etnik köken, milliyet, sosyal statü, ekonomik sınıf, din ve insanı insan yapan özelliklerinden dolayı ötekileştirilmesine sebep olabilecek her şeyi içerir.

Bu nedenle, aşırı sağın Kıbrıs’ta ve genel olarak Avrupa’da yükselişi, toplumlar arası yapılan çalışmaları tehlikeye atıyor ve bizi yıllarca geriye götürüyor. Devamlı olarak sömürdükleri ve tahrip ettikleri yurdumuzda, vatan sevgisi öne sürülerek sessiz kalmamız gerektiği dayatılıyor. Queer Topluluğunu karakterize eden dayanıklılık ve ifade gücüyle tekrardan hatırlatmak isteriz ki dolaba tekrar kapatılmayacağız, Susturulmayacağız ve hizaya gelmeyeceğiz.

Bugün düzenlediğimiz bu ilk Toplumlararası Onur Yürüyüşü, topluluğumuzun engelleri aşmada öncü olma niyetini, duyulmayanların sesi olmayı, tartışmalara ilham vermeyi, bizi farklı kılan kesişimler ne olursa olsun dayanışma göstermeyi ve daha iyi bir Kıbrıs için gündem oluşturmayı hedeflemektedir. Yurttaşlarının ve sakinlerinin her birine saygı duyan bir Kıbrıs, Birleşik tek bir Kıbrıs talep ediyoruz.

Ayrıca, daha önce bahsedilen organizasyon bileşenlerinden biri olan LGBT Afrika’ya da özel bir atıfta bulunmak istiyoruz. Ne yazık ki, Polis sığınmacıların BM Ara Bölgesi’ne girmesine izin vermiyor, sadece yerleşik mülteci statüsüne sahip kişilerin geçişine izin veriyor. Bu nedenle, grubun bazı üyeleri ve daha bir çok kişi bu ilk Toplumlar Arası Onur Yürüyüşü ’nün son bölümüne, yani Dayanışma Evi’ndeki partiye katılamadılar, ancak kalpleri bizimle burada. Görünmez bir azınlığın bu etkinlikte bile dışlanması, Kıbrıs sorununa barışçıl bir çözüm bulunması gerektiğini daha da netleştiriyor. Yalnızca adanın çok kültürlü tarihini değil, aynı zamanda farklı topluluklar ve azınlıklardan oluşan çeşitliliğe sahip bir ada olarak güncel gerçekliğini de göz önünde bulunduran bir çözüm istiyoruz. Haklı eşitler olarak görülme mücadelesinin sadece LGBTQI+’larla sınırlı olmadığını; bizim ve gelecek nesillerin, toplumumuz ve yanımızdaki tüm kişilerin hepsine yönelik azınlık baskılarını içerdiğini hatırlatırız.

Bu adanın LGBTQI+ hareketi için tarihi bir olay olarak düzenlenen Onur Yürüyüşünde bugün bir araya geldiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bölünmenin iki tarafındaki ilgili yetkililer çatışmayı çözemese de, biz buradayız, kuiriz ve bu duvarları yıkacağız.

Çok teşekkürler.

Scroll to Top