Kuir Kıbrıs Derneği: Gökkuşağı Proje Ekibi, Sağlık ve Eğitim Profesyonelleri ve Araştırma Ekipleri ile 1. Uzman Odak Grup Toplantısını Gerçekleştirdi.

(Lefkoşa, 26/08/22) Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplumu İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında sağlık ve eğitim profesyonelleriyle yapılması planlanan iki Uzman Odak Grup Toplantısı’ndan ilki 17 Ağustos 2022 tarihinde İnsan Hakları Evi’nde gerçekleştirildi.

Önümüzdeki beş ay boyunca eş zamanlı sürecek olan ‘Sağlık ve Eğitim Profesyonellerinin LGBTİ+’lara Yönelik Tutumlarının Haritalandırılması’ ve ‘Sağlık ve Eğitim Müfredatlarının Mevcut Durum Analizi’ çalışmaları, sağlık ve eğitim sektörlerinde çalışan uzmanlarla tartışılıp, uzmanların araştırmalar hakkındaki görüşleri alındı. Bu araştırma çalışmaları LGBTİ+ kapsayıcı eğitim modüllerinin geliştirilmesi için yapılacak çalışmalara temel oluşturacaktır. Sağlık ve eğitim sektöründe çalışan profesyonellere yönelik hazırlanacak kapasite artırma eğitim modüllerinin içeriği, araştırmalar sonucunda çıkacak olan ihtiyaç ve eksiklikler ışığında hazırlanacak, genel LGBTİ+ terminolojisi, ayrımcılığın kökenlerini ve önleme yöntemlerini, LGBTİ+ların sağlık ve eğitime erişim haklarını iyileştirme yöntemlerini içerecektir.

Sağlık profesyonellerine yönelik Uzman Odak Grup Toplantısına Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Derneği, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Pozitif Düşün İnisiyatifi temsilcileri katıldı. Eğitim profesyonellerine yönelik Uzman Odak Grup Toplantısına ise Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Ortaöğretim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği, SOS Çocuk Köyü temsilcileri katılım gösterdi.

Toplantının ilk bölümünde, araştırma uzmanı Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman, sağlık ve eğitim profesyonellerinin LGBTİ+’lara yönelik tutumlarının haritalandırılmasında kullanılacak metodolojileri ve materyalleri sundu. Prof. Raman’ın sunumunun ardından katılımcıların taslak anketleri doldurup geri bildirimde bulunduğu interaktif bir oturum yapıldı. Bu interaktif oturumun ardından, araştırma uzmanı Yasemin Taneri Eğitim Müfredatı Mevcut Durum Analizi Çalışmasının metodolojisini, araştırma uzmanı Dr. Fidan Şenova ise Sağlık Müfredatı Mevcut Durum Analizi Çalışmasının metodolojisini sundu. Toplantının sonunda katılımcılar, uzmanlara ve araştırma ekiplerine soru sorma, önerilerde bulunma ve yapılan çalışmaları tartışma fırsatı buldular.

Çalışmalar sonucunda çıkacak olan raporlar karar vericiler, paydaşlar ve yerel yönetimlerle paylaşılacak ve Kuir Kıbrıs Derneği’nin web sitesinde yayınlanacaktır. Eş zamanlı gerçekleşecek olan haritalandırma ve mevcut durum analizi çalışmalarının 2023 yılının başında tamamlanması ve ardından modül geliştirme çalışmalarının başlaması öngörülmektedir.

 

 

 

Scroll to Top