Kuir Kıbrıs Derneği Basın Açıklaması – İkili Cinsiyet Rejimi Hak İhlallerine Neden Oluyor!

İkili Cinsiyet Rejimi Hak İhlallerine Neden Oluyor!

İkili Cinsiyet Rejimi her geçen gün hak ihlalleri yaratmaya devam ediyor. Başta yasalar ve uygulamalarda kadın ve erkek cinsiyetlerini norm olarak kabul eden ve bu ikililiğin dışında kalan herkesi dışlayan sistem ayrımcılık ve dışlamaya neden oluyor. Kuir Kıbrıs Derneği olarak, İkili cinsiyet sistemi dışında kalan kişilerin insan haklarına eşit erişimi ve yaşanan ayrımcılıkların sonlanması için yetkililerin etkin adımları atması için çağrı yapıyoruz.

(Lefkoşa, 13.10.2022).

İkili cinsiyet rejimi kadın ve erkeğin tek ve yegane cinsiyetler olduğunu ve bu ikililik dışında hiçbir cinsiyetin yer almadığını var sayar. Oysa günümüzde cinsiyetin sadece iki tane olmadığını aynı zamanda kadın ve erkek cinsiyetlerinin de geniş bir yelpazeye sahip olduğunu biliyoruz. Özellikle trans kadın ve erkeklerin öz belirlenim hakkı olan cinsiyetlerini yasal olarak tanıtma hakları ülkemizde maalesef erişilebilir ve insan haklarına uygun şekilde yapılmamaktadır. Kişilerin cinsiyetlerini yasal olarak tanıtabilmesi için tıbbi olarak zor olan ve hayati tehlikesi de bulnabilecek ameliyatlara ve kısırlaştırılmaya maruz bırakılıyorlar. Oysa öz belirlenim hakkı insan haklarına uygun şekilde düzenlenip kişilerin beden bütünlüklerini ihlal etmeksizin de bir hak olarak sunulmalıdır. Bu hakkın sunulmaması ayrıca Devletin yönetiminde bulunan karakollar, hapishaneler, okullar, iş yerleri ve daha birçok alanda mekanların ve uygulamaların ikili cinsiyet rejimine göre düzenlenmesinden dolayı ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine neden oluyor.

Bu nedenle Kuir Kıbrıs Derneği olarak, ivedilikle cinsiyetin yasal olarak tanınması için şart koşulan tıbbi uygulamaların ön koşul olarak kaldırılması ve yasaların insan haklarına duyarlı bir şekilde yeniden revize edilmesini talep ediyoruz. Yasal düzenlemelerin tamamen hayata geçeceği güne kadar yasalardan kaynaklanan bu hak ihlallerinin azaltılması için de yasa uygulayıcıların gerekli düzenlemeleri yapmaları ve ikili cinsiyet sisteminin dışında var olan veya cinsiyetini hukuken tanıtamayan transların hak ihlallerine uğramadan hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmalarını talep ediyoruz. Son olarak lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artılara yönelik nefret söylemlerinin Polis tarafından araştırılıp suçluların ivedilikle yargılanmaları ve yasaların etkin şekilde uygulanmasını talep ediyoruz.   

Scroll to Top