Kuir Kıbrıs Uganda Hükümeti Tarafından Kabul Edilen 2023 Eşcinsellik Karşıtı Yasa Tasarısını Şiddetle Kınamaktadır

Kuir Kıbrıs Derneği, Uganda hükümeti tarafından geçtiğimiz günlerde kabul edilen 2023 Eşcinsellik Karşıtı Yasa Tasarısını şiddetle kınamaktadır. Bu yasa tasarısı LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılık ve damgalamayı sürdürmekle kalmayıp aynı zamanda onlara yönelik şiddet ve istismarı da teşvik etmektedir. Ayrıca, LGBTİ+ olmanın doğal olmadığı, ahlak dışı olduğu ve kişisel tercihe dayandığı şeklindeki yanlış ve zararlı düşünceyi de pekiştirmektedir ki bu varsayım araştırmalarla güçlü bir şekilde çürütülmüştür.
Bu tasarının kabul edilmesi, halihazırda her gün ayrımcılık, şiddet ve zulümle karşı karşıya kalan Uganda’da yaşayan LGBTİ+’lar için yıkıcı sonuçlar doğuracaktır. Bu yasa tasarısı LGBTİ+’ları daha da izole edecek, marjinalleştirecek ve sağlık, eğitim ve istihdam olanaklarına erişimlerini engelleyecektir.
Uganda hükümetini, cinsel yönelimleri veya cinsiyet kimlikleri ne olursa olsun HERKESİN temel insan haklarını korumak ve saygı göstermek için bu insanlık dışı tasarıyı yürürlükten kaldırmaya çağırıyoruz. Uganda’daki LGBTİ+ topluluğu ve Kıbrıs’ta ikamet eden Ugandalı LGBTİ+’lar ile dayanışma içerisindeyiz.
Haftanın her günü 10:00 – 22:00 saatleri arasında Kuir Kıbrıs Derneği dayanışma hattına ulaşabilir, psikolojik, hukuki ve sosyal destek alabilirsiniz.

Scroll to Top