Kuir Kıbrıs Derneği, “Engellilik ve Toplumsal Cinsiyet” Tematik Tartışma Etkinliğini Gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında, “Engellilik ve Toplumsal Cinsiyet” başlıklı LGBTİ+’ların ve engellilerin karşılaştığı ötekileştirme ve ayrımcılıklara dikkat çekmeyi amaçlayan beşinci tematik tartışma etkinliği Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği işbirliği ve ev sahipliğinde 22 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşti.

“Engellilik ve Toplumsal Cinsiyet” temalı tematik tartışma etkinliği geniş katılımla gerçekleşti. Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ve Kuir Kıbrıs Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte engellilik ve toplumsal cinsiyet konuları dezavantajlı her iki grubun yaşadığı ayrımcılık türleri kesişimsel bir perspektifle ele alınarak tartışıldı. Etkinlikte toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, engellilik, bedensel bütünlük, kapsayıcılık ve erişilebilirlik gibi önemli konular ele alınarak kalıp yargılar hakkında farkındalık yaratan bilgilendirici bir tartışma ortamı sağladı. Açık oturum formatında gerçekleşen etkinlik, katılımcıların deneyimlerini paylaşma ve görüşlerini dile getirme fırsatı buldukları interaktif bir alan sundu. Katılımcılar özellikle engellilerin toplumda yok sayılmasının LGBTİ+’ların da yok sayılmasıyla benzeştiğini vurguladı. Etkinlik çeşitli disiplinlerden uzmanlar, sivil toplum temsilcileri ve bireylerin geniş katılımıyla gerçekleşti. Geniş katılım, çeşitlilik, engellilik ve toplumsal cinsiyet konularındaki tartışmalara zengin bir perspektif getirdi. Etkinlik boyunca, engellilik ve toplumsal cinsiyet konularındaki güncel sorunlar ve eşitsizlikler ele alınarak özellikle istihdama erişim, önyargı ve bazı kalıp yargıların ciddi boyutlarda zarar verdiği belirtildi. Ayrıca, katılımcılar toplumsal farkındalığın artırılması ve kapsayıcı bir toplumun inşa edilmesine yönelik çözüm önerileri paylaştı.

Kuir Kıbrıs Derneği ve Kıbrıs Ortopedik Özürlüler Derneği temsilcileri, engelli LGBTİ+’ların seslerini daha da yükseltebilmek ve dayanışma ağlarını genişletebilmek adına ortak çalışmalarla engellilik ve toplumsal cinsiyet konularında farkındalığın artırılması için bu gibi değerli etkinliklere devam edeceğini belirtti. Ayrıca, etkinlik sonunda moderatörler toplumda engellilik durumuna, cinsel yönelimine, cinsiyet kimliğine ve cinsiyet ifadesine dayalı ayrımcılık ve ötekileştirmeye maruz kalan kişilerin psikolojik, hukuki ve sosyal yardım hizmeti için Kuir Kıbrıs Derneği’ne 0542 858 58 47 numaralı Dayanışma Hattı veya queercyprus@gmail.com e-posta adresi üzerinden ulaşabileceklerinin altı çizildi.

 

Scroll to Top