Sağlık Çalışanlarının Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Çeşitliliğine Yönelik Tutumları Raporu

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitim ve sağlık sektörlerinde LGBTİ+ kapsayıcılığını artırmak amacıyla yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında gerçekleşen “Sağlık Çalışanlarının Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Çeşitliliğine Yönelik Tutumları” başlıklı araştırma basıldı ve çevrimiçi olarak yayınlandı.

Raporun İçeriği ve Kapsamı

Bu araştırmada LGBTİ+ kapsayıcı müfredatının oluşturulması için sağlık sektörüne yönelik Kıbrıs’ın kuzeyindeki sağlık çalışanlarının LGBTİ+’lara yönelik tutumlarını değerlendirmek için LGBTİ+’lara yönelik tutum ölçeği ve duygu termometresi kullanıldı. Ayrıca, bilginin bir göstergesi olarak LGBTİ+’lara ilişkin mitlere olan inanış, sağlık hizmeti ortamında LGBTİ+’lara yönelik tutumlar, LGBTİ+’lara yönelik sağlık alanındaki eşitsizlikler hakkında bilgi ve eğitim ile ilgili sorulara yer verildi. Ek olarak, LGBTİ+ danışanlar/hastalarla etkiletişimde kullanılan ifadelere dair sorulara yer verildi. Son olarak, demografik özellikler ve LGBTİ+ konularında geçmiş eğitim ve çalışma deneyimine ilişkin sorular soruldu. Bu araştırma Prof. Dr. Shenel Hüsnü Raman ve araştırma asistanları Uzm. Psk. Ziba Sertbay ve Uzm. Psk. Kaan Berkan tarafından yürütüldü. Veriler bir danışmanlık ve araştırma merkezi tarafından 2022-23 yılları arasında 4 aylık bir süre boyunca hekimler, diş hekimleri, hemşireler, klinik psikologlar ve fizyoterapistlerden toplandı.

Raporun ilk bölümünde Gökkuşağı projesinin amaçları, Kıbrıs’ın kuzeyindeki LGBTİ+’lara yönelik olumsuz tutumlar ve Kuir Kıbrıs Derneği’nin önceki araştırmalarıyla ilgili yerel durum hakkında bilgi verildi. Ayrıca, sağlık çalışanlarının LGBTİ+’lara yönelik tutumları ve güncel araştırmaların dünya literatüründeki yeri de bu bölümde ele alındı. Raporun ikinci bölümünde, sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen örneklem hakkında ayrıntılı bilgiler sunuldu. Araştırmanın üçüncü bölümünde ise LGBTİ+’lara ilişkin bilgiler, yaygın yanlış inanışlar (mitler), sağlık hizmeti ortamındaki tutumlar, LGBTİ+’ların sağlık ortamında yaşadıkları eşitsizler hakkında bilgiler, genel tutumlar ve duygular ve LGBTİ+ hastalar/danışanlarla ilgili deneyimler tartışıldı. Ayrıca, bu bölümde dünya genelindeki önceki bulgularla yerelde yapılan araştırma arasındaki tutum göstergelerine de yer verildi. Son bölümde ise araştırma bulguları gözeterek sonuç ve önerilere yer verildi.

Raporun okumak için: https://bit.ly/saglik-calisanlari-lgbti-tutum-arastirmasi

Scroll to Top