Kuir Kıbrıs Derneği, Öğretmenler ile Psikolojik Danışman ve Rehberlerin Katılımıyla “LGBTİ+ Kapsayıcı Eğitim Mümkün!” adlı Yuvarlak Masa Toplantısını Gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi’nde “LGBTİ+ Kapsayıcı Eğitim Mümkün!” adlı yuvarlak masa toplantısını KTÖS atölye odasında düzenledi. 

Toplantı, LGBTİ+ ekseninde yaşanan sorunlara çözüm bulmayı hedefleyen Gökkuşağı Projesi kapsamında geliştirilecek olan LGBTİ+ kapsayıcı eğitim programının oluşturulmasına ve yakında gerçekleştirilecek kapasite geliştirme eğitimlerinin içeriğinin hazırlanmasına katkı sunma amacıyla düzenlendi. Etkinlik, özellikle eğitim sektöründe faaliyet gösteren öğretmenler ile psikolojik danışmanlar ve rehberler için bir fırsat oluşturmuş ve LGBTİ+ haklarına duyarlı bir eğitim ortamı oluşturmanın önemini vurguladı.

Etkinlik, Kuir Kıbrıs aktivisti ve Program Geliştirme Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güneyli’nin açılış konuşmasıyla başladı. Toplantının ilk bölümünde, araştırma uzmanı Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman, eğitim profesyonellerinin LGBTİ+`lara yönelik tutumlarını haritalandıran araştırmanın bulgularını, sonuçlarını ve önerilerini katılımcılara sunarak bilgilendirdi. Prof. Raman’ın sunumunun ardından katılımcılar, araştırma sonuçları ve önerileri hakkında görüşlerini paylaşma ve geri bildirimde bulunma fırsatı buldu. Etkinliğin devamında, Eğitim Müfredatı Mevcut Durum Analizi raporunun araştırma uzmanı olan Yasemin Taneri, araştırmanın bulgularını, sonuçlarını ve önerilerini katılımcılara aktardı ve soru-cevap bölümüne geçildi.

Program Geliştirme Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güneyli’nin verdiği yönerge ile uzmanlar eşliğinde yuvarlak masa toplantısının ikinci bölümüne geçildi. Öğretmenler ile gerçekleşen yuvarlak masa toplantısı Prof. Dr. Ahmet Güneyli ve Yasemin Taneri moderatörlüğünde gerçekleşirken, psikolojik danışman ve rehberler eşliğinde gerçekleşen yuvarlak masa toplantısı Assist. Prof. Dr.Sülen Şahin ve Raşit Kutlu moderatörlüğünde gerçekleşti. Yuvarlak masa toplantılarında, Uzm. Psk. Yaren Müezzin ve Sosyal Hizmet Uzmanı Güney Tosun Raportör olarak yer aldı. Son oturumda ise yuvarlak masa toplantılarında konuşulan konular uzmanlar tarafından tüm katılımcılara özetlendi.  Bu etkinlik, katılımcılara LGBTİ+ haklarına duyarlı bir eğitim modeli oluşturmanın pratik yollarını tartışma fırsatı sunarak, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında hazırlanacak olan eğitim programlarının oluşturulmasına katkı sundu. Etkinlik, katılımcıların katkılarıyla başarılı bir şekilde tamamlandı ve LGBTİ+ haklarına duyarlı bir eğitim sistemi oluşturmanın önemi bir kez daha vurgulandı.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamada, LGBTİ+ Kapsayıcı Eğitim Mümkün! Yuvarlak Masa Toplantısı’nın başarılı geçtiğini belirtilerek, Eğitim sektöründe çalışan profesyonellerin bu tür etkinliklere katılımının, toplumsal farkındalığı artırmak ve LGBTİ+ haklarına duyarlı bir ortam yaratmak için kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı. 

Scroll to Top