Kıbrıs’ın kuzeyinde LGBTİ+ Kapsayıcılığı Bağlamında Müfredat Boşluk Analiz Raporu

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi, Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitim ve sağlık sektörlerinde LGBTİ+ kapsayıcılığını artırmayı amaçlamaktadır.  Bu çerçevede, gerçekleştirilen “Kıbrıs’ın Kuzeyinde LGBTİ+ Kapsayıcılığı Bağlamında Müfredat Boşluk Analizi” adlı araştırma, önemli veriler içermekte ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve LGBTİ+ konularının eğitim müfredatında nasıl işlendiğini değerlendirmektedir.

Araştırmanın Kapsamı ve İçeriği

Bu araştırmada, Kıbrıs’ın kuzeyindeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde kullanılan ders kitaplarının LGBTİ+ farkındalığı ve toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden değerlendirilmesi amaçlandı. İçerik analizi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmada, Kıbrıs’ın kuzeyindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde kullanılan tüm ders kitapları evreni oluştururken, örneklem seçimi ise uzman görüşleri gözetilerek 48 ders kitabıyla sınırlandı. Araştırma, uzman Yasemin Taneri ve araştırma danışmanı Çağrı Peköz tarafından yürütüldü. Veri toplama aşamasında ise Damla Kodan, Kayra Gutan, Raşit Kutlu ve Yassine Chagh görev aldı.

Raporun giriş bölümü, uluslararası literatürde eğitim ve LGBTİ+ konusundaki yapılan araştırmalara odaklanarak güvensiz okul ortamlarının LGBTİ+’lar üzerindeki etkisi, güvenli okul ortamlarının önemi ve çalışmanın kapsamı hakkında detaylı bilgiler sunmaktadır. İkinci bölüm, yöntem odaklı olup evren, örneklem, veri analiz süreci ve kitap analiz sonuçlarıyla ilgili bilgiler içermektedir. Üçüncü bölüm, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerindeki ders kitaplarının çeşitli kategoriler altındaki içerik analizi bulgularına odaklanmaktadır. Dördüncü bölümde, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki ders kitaplarına yönelik elde edilen sonuçlara yer verilmiştir. Beşinci ve son bölümde ise araştırmanın özeti sunularak okullara, müfredat ve eğitim programlarına, öğretmenlere, sivil toplum örgütlerine ve gelecekteki çalışmalara yönelik öneriler sunulmaktadır.

Raporun okumak için: https://bit.ly/lgbti-kapsayici-mufredat-boslukanalizi-arastirma-raporu

 

Scroll to Top