Birlikte Daha Güçlü Projesi

ILGA Europe (ILGA-EU) tarafından LGBTI toplulukları için sosyo-ekonomik engelleri aşması için “Geride Kimse Kalmadı” Fonu kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen ‘Birlikte Daha Güçlü Projesi’ başlıklı yeni proje Ağustos 2020 tarihinde başladı ve 11 ay boyunca yürütülecektir.

‘Birlikte Daha Güçlü Projesi’, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde sosyo-ekonomik düzeyde savunmasız olan LGBTİ + topluluğunu güçlendirmek için Kuir Kıbrıs tarafından verilen mücadeleye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca LGBTİ+’ların yaşadığı sosyo-ekonomik problemlere dair farkındalığın artırılmasını, LGBTİ+’ların sosyo-ekonomik açıdan savunmasız durumda olan ve risk altında bulunanların seslerini yükseltmek için teknik kapasitenin geliştirilmesi ve savunuculuk faliyetlerinin sürdürülmesi için bir platform oluşturulması ve son olarak, potaansiyel LGBTİ+ mağdurları ve risk altındakilere verilecek istihdam danışmanlığı ile haklara erişimini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Proje kapsamında hayata geçirmeyi hedeflediğimiz bazı aktivitiler şöyle;

 • Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki LGBTİ+ların istihdama erişiminin haritalandırma,
 • LGBTİ+’lar ile odak grup toplantısı,
 • Haritalandırma çalışmasının raporunun basım ve yayımı,
 • Haritalama çalışmasına dayalı sosyo-ekonomik durumda savunmasız olan LGBTİ+'lar ile
  savunuculuk planı eğitimi,
 • STK, sendikalar, esnaf ve zanaatkarlar odasına ittifak kurma ziyaretleri gerçekleştirmek,
  İşgücü ve LGBTİ+’lar kapsayıcı barınma hakkında kapsamlı yasa hazırlanması konusunda
  politika oluşturmadan sorumlu yerel birimler ile savunuculuk ziyaretleri gerçekleştirmek,
 • Sosyal yardım departmanı için eğitim,
 • Proje kapsamında ücretsiz istihdam danışmanlığı ve sosyal yardım hizmetleri
  sağlamak

 

 

 

Scroll to Top