Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için şiddet içermeyen barışçıl yollarla;

  1. LGBTİ hakları, cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ayrımcılıklarıyla mücadele edilmesi, homofobi, bifobi ve transfobi, insan hakları ve özgürlükleri, sosyo-politik, eğitim, sağlık, aile, bilim, sanat, kültür, tarih, sportif, sinema, tiyatro ve bunlarla benzeşik ve/veya bağlantılı alanlarda, etkinlikler düzenlemek, etkinliklere katılmak, katkı koymak,
  2. LGBTİ hakları, cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, insan hakları ve özgürlükleri, sosyo-politik, eğitim, içerikli toplumu yakından ilgilendiren konu veya kavramları bilimsel olarak incelemek, araştırmak, sonuçlar üretmek, yazmak,
  3. LGBTİ hakları, cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, insan hakları ve özgürlükleri, sosyo-politik, eğitim, içerikli toplumu yakından ilgilendiren konularda, yurtiçinde ve yurtdışında sergiler, konserler, konferanslar ve en geniş anlamıyla atölye çalışmaları ve sanatsal etkinlikler yapmak,
  4. Uluslararası veya çok taraflı sözleşmelerle ve antlaşmalarla tarif edilmiş insan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi, korunması amacı ile yurt içinde ve dışında lobi çalışmaları yürütmek, dava açmak ve dernekçe uygun görülecek her türlü diğer yasal işlemlerde bulunmak,
  5. Ulusal ve/veya uluslararası alanda, benzeşik kurumlarla çeşitli alanlarda işbirliği içine girmek, ortak etkinlikler düzenlemek, projeler geliştirmek ve ilişkileri güçlendirmek,
  6. Üyeleri arasında iletişimi, dayanışmayı sağlamak için sosyal içerikli etkinlikler düzenlemek, organizasyonlar yapmak. Sportif ve kültürel alanlarda etkinlik düzenlemek ve düzenlenecek etkinliklere katılmak, ilgili turnuvalara, liglere katılmak, öğretmeyle ilgili kurslar düzenlemek,

Bu amaçlar için;

  1. Eldeki kitap, dergi ve benzeri dokümanları arşiv ve/veya bir kitaplıkta toplamak,
  2. Her türlü kâğıt, teyp ve elektronik ortamda internet sayfası, cd, bant, kitap, broşür, bildiri, radyo ve/veya tv programı, film, dergi ve gazete basıp ve/veya yayınlayıp ve/veya hazırlayıp, dağıtmak ve/veya yaymak ve/veya satmak,
  3. Bu amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç olması halinde, taşınır ve/veya taşınmaz mal almak ve/veya kiralamak ve/veya satmak; ve/veya taşınır ve/veya taşınmaz mal için benzeşik kurumlarla ortaklık kurarak kiralamak ve/veya almak ve/veya satmak; ve/veya taşınır ve/veya taşınmaz malın kullanımı için benzeşik kurumlarla ortaklık kurarak kiralamak ve/veya almak ve/veya satmak için yasaların öngördüğü şekilde her türlü çalışmayı yapmak,
  4. Gerekli olması halinde hizmet kalitesini artırmak için, profesyonel personel çalıştırmak ve/veya hizmet satın almak.