Nefret Söylemi Kabul Edilemez

Kuir Kıbrıs Derneği, Kıbrıs Cumhuriyeti Savcılığı tarafından nefret söyleminden suçlu bulunmayan Morphou Piskoposu vakasında, Accept – LGBTI Cyprus ve adanın güneyinde yaşayan LGBTI+ bireylerin yanındadır.

Yakın zamanda yaptığı konuşmalardan birinde Morphou Piskoposu, bir katılımcıdan gelen soru üzerine eşcinsellikle ilgili yorum yapmıştır. Eşcinsellikten “leş”, “şeytani”, “anormal”, “mikrop” gibi birçok kelime kullanarak bahseden Piskopos, eşcinselliğin kaynağını kadınların “günahkar” cinsel davranışları olarak göstermiştir. Bahsi geçen konuşma YouTube’da ve kendi websitelerinde yayınlanmıştır. ACCEPT’in şikayeti üzerine, vaka incelenmiş; inceleme sonucunda ise polis, Piskopos aleyhine dava bulunmadığını ifade etmiş ve bu ifade Kıbrıs Cumhuriyeti Savcılığı tarafından desteklemiştir.
Kuir Kıbrıs Derneği, Morphou Piskoposu’nun nefret söylemi içeren ifadelerini ve buna bağlı olarak Savcılığın adaletsiz ve gerekçesiz kararını kınamaktadır. Kuir Kıbrıs Derneği – Queer Cyprus Association, ACCEPT’in homofobik ve cinsiyetçi nefret söylemlerine karşı mücadelesinde her türlü yardımı veya desteği sağlamak amacıyla konuyla ilgili gelişmeleri takip edecektir.

Nefret Söylemi Kabul Edilemez