Çalışma Alanları ve Ekipler

Çalışma Alanları ve Ekipler

Oryanta(la)syon Ekibi:

Homo+bi+trans-fobiye karşı oryantalasyon!

Bu düzen böyle geldi böyle gitmez diyorsan, LGBTİ+ mücadelesi şunu da yapsa iyi olur diyorsan, Ayyy.. bu mücadele bensiz devam edemez çekilin ben geliyorum diyorsan, Hiç bir şey demiyor ama mücadelenin parçası olmak istiyorsan… ya da gay, lezbiyen, trans, biseksüel, interseks, aseksüel, demiseksüel, panseksüel, aromantik, şöyle böyle veya öyle “+” daysan, yani toplumun “elalem ne der” söyleminden bıkmış biriysan. Hiç olmadı etiketlere karşıyım ama LGBTİ+ mücadelesinin parçası olmak istiyorum diyorsan o zaman sen da Kuir Kıbrıs’ın düzenleyeceği Oryantalasyon’un parçası ol ve hep birlikte mücadele edelim…

Not: havalı bir açıklaması olsun diye kasdık ama işin özeti bu ekip oryantasyon ekibidir ve dernek tanıtımı, faaliyetleri ve üyelikleri hakkında bilgi vermektedir, etkinliklerimizde dileyen dilediğini sorabilmekte hatta ve hatta dileyen oryantal da yapabilmektedir =)

Bu ekip Kuir Kıbrıs Derneği’ne üye olmak isteyen arkadaşlar için düzenli olarak oryantasyon etkinliği düzenlemektedir.

‘Okuma’ Ekibi:

Belirli aralıklarla, kolektif olarak seçilen yazılı, görsel ve işitsel malzemelerin okunması, izlenmesi ve hep birlikte tartışılması için oluşturulmuş çalışma grubumuz.

Geçmişte ‘okuduklarımız’a örnekler:

 • Kitap, “Çuvallamanın Queer Sanatı”, Judith Halberstam
 • Makale, “Queer Kuram ve Cinsiyet Farklılığı”, Zeynep Direk
 • Animasyon – Film, “Tavuklar Firarda”
 • Kaos GL Dergisi’nde yayınlanan “Hem beden olumlama ne ola ki!” Ezgi Kayış
 • Yeni Düzen gazetesinde yayınlanan “Toplumsal Cinsiyetin Ötekisi: Erkeklik, Tegiye Birey
 • AYRAÇ Etkinlikleri
  • Özgür Okumalar
  • Aykırı Okumalar

Dayanışma Hattı Ekibi:

Kuir Kıbrıs Dayanışma Hattı; LGBTİ+ mücadelesi, cinsel yönelim ve/veya cinsiyet kimliği ile ilgili sorulan soruları cevaplamayı amaçlamaktadır. Arayan kişilerin kimlik bilgilerinin gizli tutulacağı ve kapsamlı bir eğitim almış gönüllüler tarafından kullanılacak, Dayanışma Hattı’nda psikolojik destek sağlanmayacak ve bireyler uzmanlık gerektiren tüm sorular ile ilgili konunun uzmanlarına yönlendirilecektir.

Ücretsiz dayanışma hattına,  +90 542 858 5847  (KUİR) numarasından erişilebilmektedir.

Haftanın 7 günü 10:00 – 22:00 saatlerinde aktif olan telefon hattına direkt arama yaparak, çevrim-içi uygulamalardan ve/ veya SMS mesaj atarak da ulaşabilirsiniz.

‘Sağlık’ Ekibi:

Neden LGBTİ+’ler sağlık alanında bir çalışmaya ihtiyaç duyuyor?

Kıbrıs’ın kuzeyinde sağlığa ayırılan bütçenin yetersiz bırakılması ile, bilinçli ve planlı bir şekilde, neo-liberal dönüşüme razı ettirilme aşamasındayız. Sağlık kamusal bir hak olmaktan çıkarılmakta ve ticarileştirilmektedir. Bu dönüşümü özelden hizmet almanın yaygınlaştırılması ile gözlemlemekteyiz. LGBTİ+’ler de, yoksullaştırılan bir grup olarak, neo-liberal saldırılardan nasiplerini almaktadırlar.

LGBTİ’ler genel popülasyondaki sağlık sorunlarına ek olarak, bu alanda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinden ötürü sağlık alanında ve sağlık hizletlerine erişimde sorunlar da yaşamaktadır.

19. yüzyıl sonundan başlayarak tıp disiplini, uzun bir süre boyunca, cinsel yönelim ve cinsel davranışların sağlık ve hastalık boyutlarıyla değerlendirilmeye başladığını unutmamak gereklidir. Bugün coğrafyamızda da icra edilen tıp, heteroseksüel aileyi ve fabrikaya işçi üretiminin devamlılığını sağlamak saikiyle, ikili cinsiyet rejimi ve heteroseksist temellere oturtulmuş bir bilimdir. Ne kadar da, onarım ve dönüştürme tedavilerinin hem LGBT’ler, hem de bu tedavileri uygulamak zorunda kalan hekimlerde olumsuz etkilere neden olması, ve eşcinselliğin ‘iyileştirilebilecek’ bir hastalık olmamasından ötürü, 1970’li yıllardan sonra eşcinselliğin hastalık kategorisi olmaktan çıkarıltılsa da, tıbbın dayandığı temelleri ve cinselliği denetleme biçimlerini tartışmak LGBTİ+ özgürlük mücadelesi açısından kaçınılmazdır.

LGBTİ’ler heterojen bir grup olsa da, sağlık hizmetlerine erişimde yaşadıkları ortak sorunların bir kısmı aşağıdaki gibi listelenebilir:

 • sağlık çalışanları tarafından damgalanma;
 • hizmet sunumunda psikolojik şiddet ve/veya ayırımcılığa maruz kalma;
 • kişisel bilgilerin gizliliğinin korunmaması;
 • sağlık hizmeti alırken kendilerine yönelik olumsuz tutum ve davranışları engellemek amacıyla kimliklerini ya da sağlık açısından önemli olabilecek bazı kişisel bilgilerini gizlemek zorunda kalma;
 • olumsuz deneyim yaşama endişesi ile sağlık hizmetlerini kullanmaktan kaçınma;
 • trans geçiş süreçlerine ilişkin yazılı ve pratikte herhangi bir düzenlemenin olmayışı;
 • resmi heteroseksüel evlilik olmadığı veya ailenin reddetmesi durumunlarında LGBTİ+’ler eş veya aile üyelerinnin sigortasından da faydalanamadıkları için ücretsiz mevcut kamu sağlık sistemlerine erişememe.

Buna ek olarak, atipik cinsiyet özellikleri ile doğan interseks çocuklar ayrımcılığa uğramakta ve cinsiyetlerinin belirlenmesi için kendilerinin ya da ebeveynlerinin aydınlatılmış onamı olmaksızın, tıbben gereksiz cerrahi müdahaleye maruz bırakılmaktadırlar.

‘Eğitim’ Ekibi:

Neden LGBTİ+’ler eğitim alanında bir çalışmaya ihtiyaç duyuyor?

Mevcut eğitim paradigması, aslında kapitalizmin sömürücü sistemini gizlemekte ve baskıcı, ataerkil ve heteroseksist bir insan tipi de yaratmaktadır. Okula ilk adım atılan yaşlardan üniversite yıllarına kadar devam eden eğitim sürecin çocuk ve ergenlerde farklılıkları görmezden gelen ve baskılayan, tektipleşmeyi özendiren uygulamalar bulunduğu aşikardır.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki örgün eğitim sürecinde ayrımcılık lezbiyen, gey, biseksüel, trans ya da interseks olarak algılanan gençlerin eğitim hakkını kullanmaya ilişkin ciddi derecede engeller bulunmaktadır. Bu bazen eğitimden sorumlu yetkililerin algılanan cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelinde yaptıkları ayrımcılıktan, bazen de sınıf arkadaşları ve öğretmenleri tarafından, zorbalık ve diğer şiddet türleri ve istismardan kaynaklanmaktadır.

Fon Geliştirme Ekibi:

Mücadelemizin maddi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile üye aidatlarımıza ek kaynak yaratmaya ihtiyaç duymaktayız. Kaynaklarımı

 • Kuirzin: Dönemlik fanzin. Belirli bir dayanışma miktarı karşılığında etkinliklerimizde ve derneğimizden temin edebilirsiniz.
 • Projeler: Kısa ve uzun dönemli, ihtiyaç doğrultusunda sivil topluma yönelik fonlara başvurmaktayız. Bu çerçevede Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen bir uzun bir de kısa dönemli proje yürütmekteyiz.
 • El yapımı magnet, bardak altlıkları, stickerler dayanışma katkısı karşılığında etkinliklerimizde ve derneğimizden temin edebilirsiniz.
 • Faaliyetlerimizin değerli olduğunu düşünen ve bunun devamlılığını önemseyen kişilerden bireysel bağış kabul etmekteyiz. Bağışlarınızı etkinliklerimizde, dernek binamızda veya banka transferi olarak yapabilirsiniz.

Sosyal Aktivite Ekibi:

Bu ekip Kuir Kıbrıs Derneği’ne fon yaratmanın yanında, dernek içerisinde bulunan çok sesliliği ve görünürlülüğü de aktif kılmak adına çeşitli partiler düzenler. Aynı zamanda sosyal aktiviteler ekibi yoga, piknik ve bir takım geziler düzenleyerek her türlü ayrımcılık ve ötekileştirmeye karşı bu etkinliklerin de herkesin sesi olmayı sağlar. Maksat kafa boşaltmak, sosyalleşmek ve insanlara yalnız olmadığını söylemek.

Evrensel İşler Ekibi:

Kuir Kıbrıs’ın Uluslararası ilişkilenmelerini ve evrensel iletişimlerini güçlendirmek ve genişletmek amacı ile çalışan bir ekiptir. Dünyada var olan tüm canlı türlerini, dünya dışı varlıkları kapsayacak şekilde ve onlarla işbirliği yapmayı amaçlar.

 

Sosyal Hizmet Ekibi 

Sosyal hizmet ekibi; LGBTİ+’ların eşit haklara erişiminin sağlanabilmesi için sosyal hizmet dairesi başta olmak üzere diğer sosyal hizmet sağlayacıları ile istişare içerisinde çalışmalar yürütmeyi, LGBTİ+’ların farklı yaşam döngüleri içerisinde yaşadıkları hak ihlalleri ve sıkıntıların tespiti ve çözüm saglanabilmesi amacıyla hak odaklı müdahale stratejileri geliştirerek, sosyal ve duygusal hayattaki refah seviyelerinin artırılmasını hedeflemektedir. Ayrıca LGBTİ+‘lara yönelik Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki yerel yetkililer tarafından karşılanmayan eksiklikler konusunda destek çağrılarını cevaplamaktadır.

 

 

Scroll to Top