8 Mart’ın 100. Yılında

“Elini Bedenimden Çek!”

Değerli Basın Mensupları,

Yüzyıllardır süren erkek egemenliği, kadınların bedenlerini eril iktidarın nesnesi yapmakla kalmamış, aynı zamanda ataerkinin kendi katmanları içerisinde sürdürdüğü rekabetin savaş alanı haline getirmiştir. Bu savaş alanı içerisinde taciz, tecavüz, dayak, psikolojik ve ekonomik şiddet gibi, şiddetin çok çeşitli biçimlerine maruz kalan kadınlar kadar, cinsel ve bedensel hakları kısıtlanarak toplumdan dışlanan, sistematik olarak aşağılanan, öldürülen eşcinseller de vardır. Tüm söylemleri ve kurumları ile kendini bedenlerimiz üzerinden yeniden üreten heteroseksist ataerkil iktidar, ülkemiz Kıbrıs’ta da aile içi şiddet, taciz, tecavüz gibi bedenlerimize yöneltilen tehditlerin üstünü örtmekte, eşcinselleri “suçlu” ilan etmekte, gece kulüplerinde seks kölesi olarak çalıştırılan kadınların sömürüsüne göz yummakta, hatta pasaportlarına el koyarak devlet eliyle köleleştirmektedir.

Bizler, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan feministler, eşcinseller ve insan hakları aktivistleri olarak, 8 Mart’ın 100. yılını karşıladığımız şu günlerde, bu baskıcı ve sömürücü heteroseksist ataerkiye karşı bir kez daha sesimizi yükseltiyor ve hep birlikte haykırıyoruz:

Tacize, tecavüze, aile içi şiddete, homofobiye, seks köleliğine dur deyin!

ARTIK ELİNİZİ BEDENİMİZDEN ÇEKİN!!!

Feminist Atölye (FEMA) & Homofobiye Karşı İnisiyatif (HOKİ)


Scroll to Top