Kuir Kıbrıs Derneği 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü Basın Açıklaması

Kuir Kıbrıs Derneği 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü Basın Açıklaması

Kimse cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliği nedeniyle yaşadığı coğrafyayı terk etmek, kaçmak zorunda kalmamalıdır. Ancak, birçok ülkede lezbiyen, gey, biseksüel, trans, inerseks ve artıların (LGBTİ+’ların) sistematik ayrımcılık, zulüm ve şiddet tehdidiyle kaçmak ve başka ülkelere sığınmaktan başka seçenekleri bulunmamaktadır.

Günümüzde 72 ülkede eşcinsellik, 2014 yılı öncesinde Kıbrıs’ın kuzeyinde olduğu gibi, cezalandırılmaktadır. Bunların 8’inde ise öngörülen ceza idamdır. Eşcinselliğin ise cezalandırılmadığı diğer ülkelerin birçoğunda da toplumsal normlar, gelenek ve görenekler LGBTİ+’lar için hayatı yaşanmaz kılmaktadır.

Bu konuyla ilgili 1951 Mülteciler Sözleşmesi nettir: cinsel yönelim, cinsiyet kimliği temelli zulümden kaçan insanlar mülteci korumasından yararlanmalıdır. Ancak, gerek yasaların yetersizliği, gerek uluslararası sözleşmelerin uygulanmaması, gerekse homofobi, transfobi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi ayrımcı ideolojilerin ada yarımızda hüküm sürmesi nedeniyle Kıbrıs’ın kuzeyine varış birçok LGBTİ+ mülteci açısından şiddetin sonu anlamına gelmemektedir. LGBTİ+ mülteciler ada yarımızda ne mülteci, ne de LGBTI+’lar olarak insan haklarından yararlanabilmektedirler.

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en fazla göç, Kıbrıs’ın kuzeyinde bizleri hazırlıksız yakalamış ve ayrımcı söylemlerin görünür olmasını sağlamıştır. Oysaki mülteci krizi denilen kriz, temelde insanlığımızın ve insan haklarına saygının krizi olmakla beraber, ancak dayanışmayla içerisinden çıkılabilecek bir krizdir.

Bir diğer yandan cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık ve mülteci haklarının mevcut hükümetin programında yer alması ve mülteci haklarının yasal olarak korunmasının ilk adımı niteliğinde olan tekrardan mecliste görüşülmeye başlaması olumlu gelişmelerdir.

LGBTİ+ mültecileri yüz üstü bıraktığımızda, kişi güvenliğini ihtiyaçtan bir lükse dönüştürürüz. Bunun yerine, kişi güvenliğinin temel bir insan hakkı olarak kalmasını sağlamak için sorumluluk almanın zamanı çoktan gelmiştir. Kuir Kıbrıs Derneği olarak, her ne temelde olursa olsun zulmün son bulacağı savaşsız sürgünsüz bir dünya için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Scroll to Top