Kuir Kıbrıs Derneği yeni “HAYAT” Projesini Tanıttı

(Lefkoşa, 01/08/19) Avrupa Birliği tarafından İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı altında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS-GL işbirliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTI+’lar (Hayat)” başlıklı yeni proje 1 Ağustos Perşembegünü saat 10:00’da Sivil Alan’da proje tanıtım basın toplantısı gerçekleştirdi. 

“Sömürüden Özgür LGBTİ+ (Hayat) Projesi”nin sloganı “Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve dahası (LGBTİ+), sömürüden özgür olabileceği bir Kıbrıs için!” ile konuşmalarına başlayan Hayat Projesi takımı, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde insan ticaretine maruz kalan LGBTİ+ların mücadelesine katkı sağlamayı amaçladıklarınıbelirtti. “Sömürüden Özgür LGBTİ+ (Hayat) Projesi”, Mayıs 2019’da başlamış ve 2 buçuk yıl boyunca sürecektir.

HAYAT Projesi, Proje Koordinatörü Doğukan Gümüşatam, basın mensuplarına projenin ilk basın konferansına katılımlarından dolayı teşekkür etti ve konuşmasında 27 Ocak 2014 yılında eşcinselliğin Kıbrıs’ın Kuzey kesiminde suç olarak nitelendirilmesi sonlandırıldığına hatırlattı. Gümüşatam, LGBTİ+ mücadelesinde kritik olan konuların altını çizdi ve 2008 yılında oluşturulan derneğin faaliyetleri nedeniyle LGBTİ+ haklarının kademeli olarak daha fazla kabul görmeye başladığına değindi. . Bu faaliyetlerin bir kısmını, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen uygulaması tamamlanmış ve uygulanmakta olan şu projeler oluşturmaktadır: “Konuşulmayan” Projesi CCMC tarafından, Kuir Kıbrıs Derneği ve Thomson Foundation işbirliğiyle yürütülmüştür (2015-2017); “Renklerin Çeşitliliği” (2018-2021) projesi Aralık ayında başladı ve kapasite geliştirme üzerine odaklanmaktadır;  “Sömürüden Özgür LGBTİ+ (Hayat) Projesi” Mayıs 2019 tarihinde başlamıştır.

Gümüşatam, “Sömürüden Özgür LGBTI+ (HAYAT)’’ Projesinin 2 buçuk yıl süreceğini ve Kıbrıs’ın kuzey kesiminde insan ticaretine maruz kalan LGBTİ+ların mücadelesine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Projenin ayrıca LGBTİ+’ların cinsel sömürüye dair farkındalığının artmasını hedefleyerek, insan ticareti karşıtı etkin ve koordineli mücadeleyi desteklemek yanında potansiyel LGBTİ+ mağdurları ve risk altındakilerin haklara erişimini geliştirmeyi hedeflemekte olduğunu aktardı. Gümüşatam Proje kapsamında düzenlenecek etkinlikleri şöyle sıraladı; Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki LGBTİ+ seks işçilerinin durumunu haritalandırma, haritalandırma çalışmasının raporunun basım ve yayımı, LGBTİ+ ve insan ticareti konusunda bilgilendirme oturumları, Türkiye’de gerçekleşecek uzman odak toplantısı, LGBTİ+ mağdurlar için koordineli mücadele savunuculuğu, ‘dayanışma hattı’ gönüllüleri için eğitimler, akran işçiden işçiye sosyal yardım aktiviteleri, var olan sosyal hizmetlerin ve bu hizmetlere erişimin haritalandırılması ve son olarak LGBTİ+ mağdurlara potansiyel insan ticareti mağdurlarına ve mağdur olma riski altında olanlara sosyal yardım hizmetleri sağlamak.

Son olarak da proje ekibi, Sivil Alan’a (Avrupa Birliği tarafından finanse edilen teknik destek projesi) desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu ve herkesi Eylül 2019 sonunda gerçekleşecek olan Hayat Projesi Açılış Etkinliğine davet etti.

Scroll to Top