Halkın Sesi Gazetesini Kınıyoruz!

Halkın Sesi Gazetesini Kınıyoruz!

Bugün 3 (Aralık 2019), Halkın Sesi Gazetesi’nde, çıkan “Aplıç Kapısı’nda görevli memurun cinsiyeti ne?” başlıklı haberden ötürü Halkın Sesi Gazetesini kınıyoruz.

Bilindiği gibi cinsiyet kimliği özel hayata dahil hususlar içinde yer almaktadır. Söz konusu haberde verilen bilgiler, bahsi geçen kişinin çalıştığı kurum, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesine dayalı bilgiler (vb), temel insan haklarından olan “özel hayata saygı hakkını” ihlal etmektedir.

Ayrıca, gerek başlığında gerekse içerikte, toplumsal cinsiyet normlarına dayalı tüm kalıp yargıları besleyen bu haber, LGBTİ+’lara ve ikili cinsiyet normlarına uymayan herkese karşı ayrımcı ve aşağılayıcı bir dil içermektedir. Söz konusu haber polis gibi görevlerde sadece görünüşleri itibariyle ikili cinsiyet kalıplarına uyan kişilerin bulunması gerektiğini ima etmekle kalmayıp, buna uymayan LGBTİ+’lar da dahil tüm kimlikleri ötekileştirmekte, toplum dışı ve ehil olmayan olarak damgalamakta, kişinin mesleğinin gereklerini yerine getirip getirmemesine bakmaksızın, salt dış görünüşünden ötürü işinden olmasının hatta neredeyse bir linç girişimine maruz kalmasının zeminini hazırlamaktadır.

Bunların yanı sıra ve bağlantılı olarak da söz konusu haber gazetecilik meslek ilkelerinden insan haklarına aykırı yayın yapmama (Madde 2); nefreti körükleyen nitelikte yayın yapmama (Madde 11); cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yönelik ayrımcılık teşvik edecek yayın yapmama (Madde 16); kişileri eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan, hakaret içeren ifadeler kullanmama (Madde 21); özel yaşamın gizliliğini ihlal etmeme (Madde 22) ilkelerini de aykırıdır.

Halkın sesi gazetesini bir an önce bu haberi kaldırmaya, hedef gösterdiği kişi ve onun şahsında aşağıladığı ve aleyhinde nefret yaydığı tüm toplumsal gruplardan özür dilemeye ve gazetecilik meslek ilkelerine uyan şekilde haberler yapmaya davet ediyoruz!

Scroll to Top