LGBTİ+ Dostu Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş

LGBTİ+ Dostu Cumhurbaşkanlığı Protokolü’nü Serdar Denktaş imzaladı.

Cumhurbaşkanı adaylarının imzasına açılan ‘LGBTİ+ Dostu Cumhurbaşkanlığı Protokolü’nü Bağımsız Aday Serdar Denktaş imzaladı.

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimler öncesinde Cumhurbaşkan adaylarının cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi hakkında olan görüşlerini, kendi gündemleri içerisinde yer alıp almayacağını ve seçilmeleri durumunda aşağıda belirtilen maddeler hususunda görevleri bilincinde hareket edeceklerinin taahhüdünü almak amaçlı 2 Ekim’de adayların imzasına açılmıştı. 5 Ekim 2020 tarihinde ise ilk protokole imzasını atan Bağımsız Aday Serdar Denktaş oldu.

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından, insan haklarından taraf olan ve cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çeşitliliğine saygı duyan tüm Cumhurbaşkanı adayları, propaganda süreci protokolü imzalamaya ve bunu kamuoyu ile paylaşmaya davet edilmişti. Adayların‘LGBTİ+ Dostu Cumhurbaşkanlığı Protokolü’nü imzalaması için Kuir Kıbrıs Derneği ile iletişime geçmeye davet ediyoruz.

Protokol metninde şu ifadeler yer alıyor:

*Kıbrıs sorununun çözümlenmesine dair yapılan görüşmelerin sivil toplumun katılımına açık olması ve doğrudan bilgi paylaşımının yapılabileceği bir yapı kurmak için somut adımlar atacağımı,

*Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi’nin etkin ve düzenli şekilde çalışan, hesap verebilir ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması için çalışacağımı,

*Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi’nin çalışmalarının LGBTI+’ları kapsayıcı şekilde yeniden şekillendirilmesi ve LGBTI+’ların sorunlarını ele alan bir yapıda olması için çalışacağımı,

*Çözüm müzakerelerinde yapacağım önerilerde cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden ötürü ötekileştirilen kesimlerin önerilerini dikkate alacağımı ve haklarını koruyacak öneriler geliştirmek için uğraş vereceğimi,

*Eğitim Teknik Komitesi’nin etkin ve düzenli şekilde çalışarak tüm cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerini içeren eşitlikçi bir eğitim sistemi kurulması adına çalışmalar yapması için teşvik edeceğimi,

*Cumhurbaşkanlığı çalışmaları kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği alanında toplumda farkındalık artırıcı çalışmalar yapacağımı ve sivil toplum örgütlerini bu anlamda destekleyeceğimi ve birlikte çalışmalar yürüteceğimi,

*Cumhurbaşkanlığı görevim süresince cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerine yönelik ayrıştırıcı ve ötekileştirici yasaları Cumhuriyet Meclisine geri iade edip hassasiyetlerimi belirteceğime, 

*Cumhurbaşkanlığı görevim süresince bireyleri cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri dolayısı ile ötekileştiren bir dil kullanmaktan imtina edeceğimi taahhüt ederim. 

Scroll to Top