Kuir Kıbrıs Derneği, GENÇ LGBTİ+ Aktivizmi Üzerine Eğitim Gerçekleştirdi

Kuir Kıbrıs Derneği, GENÇ LGBTİ+ Aktivizmi Üzerine Eğitim Gerçekleştirdi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi, Kuir Kıbrıs Derneği’nin aktivistlerine yönelik düzenlediği altıncı kapasite geliştirme eğitimini “Genç LGBTİ+ Aktivizmi” alanında düzenledi. Eğitim, 3 ayrı günde atölye çalışmaları halinde düzenlendi ve son atölye çalışması 21 Kasım 2020 Cumartesi günü tamamlandı.

Genç LGBTİ+ Aktivizmi üzerine gerçekleşen Kapasite Geliştirme Eğitimi, Kuir Kıbrıs Derneği aktivistlerine yönelik olup, Derneğin genç LGBTİ+’larla dayanışmayı artırmayı ve bu dayanışmanın sürdürebilir hale getirmeyi hedeflemekteydi.

13 Kasım 2020 Cuma günü gerçekleşen eğitimin ilk oturumda, bireysel motivasyon ve gençlerin LGBTİ+ aktivizmine katkı sağlamaları adına onları motive edecek yöntemler hem teorik hem de pratik açıdan değerlendirildi. İlk günün hemen ardından 14 Kasım 2020 Cumartesi günü gerçekleşen ikinci oturumda ise grup oluşturma, oluşturulan gruplarda dinamikler, gruplarda güvenli alan oluşturma üzerine çalışmalar düzenlendi.

21 Kasım 2020 Cumartesi gerçekleşen son oturumda ise bağlılık ve daha sürdürülebilir genç LGBTİ+ aktivizmi için teorik yöntemler değerlendirilirken, bu teorik alt yapıyı Kuir Kıbrıs Derneği’ne adapte etme stratejileri üzerine çalışmalar gerçekleştirildi. Eğitimin sonunda ise, Sürdürülebilir Gençlik Çalışmaları kapsamında strateji dokümanı oluşturuldu.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden Erman Dolmacı, LGBTİ+ gençlerin geçmişe kıyasla farkındalığının daha yüksek olduğunu, okullarda, arkadaş çevrelerinde ve aileleri ile yaşadıkları sorunları anlamlandırmak ve çözmek yönünde daha aktif rol aldıklarını ve geleceğin daha kapsayıcı ve çeşitliliği kucaklayıcı olması için hep birlikte mücadele edeceklerini söyledi.

Scroll to Top