Gıda Desteği ile ilgili Ortak Basın Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman, 13 Şubat tarihinde yapılan açıklamayla Covid-19 pandemisi nedeniyle kendi yaşamını idame etme konusunda sıkıntılar yaşayan kişilere gıda ve hijyen malzemesi desteğinin verileceğini açıkladı. Bakan tarafından özellikle belirli hassas durumda olan kişilerin vatandaşlık veya ikametgâh durumlarına bakılmaksızın bu hizmetten faydalanabilecekleri vurgulandı. Ayrıca, pandemiden en çok etkilenen sosyal risk grupları işini kaybeden ve/veya kayıtsız duruma düşen çalışanlar, tek ebeveynler, yaşlıları, engelli bireyleri, ev içi şiddete maruz kalan kişiler, LGBTI+’lar ve yabancı öğrenciler olarak belirlendi.
Bizler, özellikle böyle bir sosyal risk grubu çalışmasının yapılmasını ve sağlanacak desteğin, ikametgâh durumuna bakılmaksızın verilmesinin özellikle savunmasız durumda bulunan kişilerin temel ihtiyaçlarına erişebilmesinin bir gereği olduğunun farkında olarak alınan bu kararın insan hakları yükümlülükleri bakımından önemli olduğunu belirtiriz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından atılan bu adımın özellikle ilerleyen dönemde, belirlenen savunmasız durumdaki kişilere daimî destek mekanizmalarının da oluşturulması konusunda yapılacak çalışmalara vesile olmasını dileriz. Unutulmamalıdır ki, haklara erişim konusunda engellenen ve destek mekanizmalarının ivedilikle sağlanması gereken grupların durumlarının tüm kamu kurumları tarafından incelenmesi, yasama çalışmalarından bütçe hazırlıklarına ve bakanlıklar nezdinde sunulan kamu hizmetlerine kadar önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu bağlamda gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın gerekse tüm kamu kurumlarının yapacağı çalışmalarda iş birliğine açık olduğumuzu yeniden vurgularız.
Mülteci Hakları Derneği
Kuir Kıbrıs Derneği
Scroll to Top