Eylül 2020 Medya Takip Raporu

Kuir Kıbrıs Derneği – Renklerin Çeşitliliği Projesi

Aylık Medya Takip Raporu

Eylül 2020

Zaman Aralığı: 01.09.2020 – 30.09.2020

Eylül Ayı’nda 15 haber LGBTİ+ konularını içermekteydi. Çevrimiçi ve Basılı taranan gazetelerdeki bu haberlerin:

  • 11 tanesi olumlu,
  • 4 tanesi basın bildirisi, olarak sınıflandırıldı.

Çevrimiçi taranan gazetelerden:

  • Gazedda Kıbrıs’ta (GK), 5 olumlu haber, 1 basın bildirisi yayınlanırken, bu gazetede olumsuz habere rastlanmadı.
  • Kıbrıs Postası’nda (KP) ise 5 olumlu haber, 1 basın bildirisi yayınlanırken, bu gazetede olumsuz habere rastlanmadı.
  • Gündem Kıbrıs (GN) gazetesinde 1 olumlu haber yayınlanırken, bu gazetede basın bildirisine veya olumsuz habere rastlanmadı.

Basılı taranan gazetelerden:

  • Yenidüzen’de (YD), 1 basın bildirisi yayınlanırken, bu gazetede olumlu veya olumsuz habere rastlanmadı.
  • Kıbrıs Gazetesi’nde (KG) ise, 1 basın bildirisi yayınlanırken, bu gazetede olumlu veya olumsuz habere rastlanmadı.

Basın Bildirileri: Basın bildirilerinin tümü olumlu olarak değerlendirildi. Basın bildirilerinin tümünün kaynağı Kuir Kıbrıs Derneği olurken, tümü de Kuir Kıbrıs Derneği’nin başlatmış olduğu “Dayanışma Kumbarası” başlıklı kampanyayı duyuran haber niteliğini taşımakta idi.

Olumlu Haberler: Toplamda 12 tane olan olumlu haberlerin, 5 tanesi insan haklarına duyarlı ve saygılı haber ve 6 tanesi konuyla ilgili bireylerin veya uzmanların görüşlerine yer veren haber olarak değerlendirildi. Haberlerin bulunduğu kategoriler incelendiğinde haberler 7 tane “Dünya”, 4 tane “Yorum/Haber”, 3 tane “Türkiye”, 2 tane “Yaşam”, 1 tane “Toplum”, 2 tane “Köşe Yazısı” ve 1 tane “Adli Haber” olmak üzere toplamda 7 kategori  etiketi ile yer aldılar. Ayrıca, haberler kaynakları incelendiğinde, bu haberlerin kaynakları Türkiye ve dünya gazeteleri, yerelden gazeteciler, politikacılar, avukatlar, konunun özneleri ve Sivil Toplum Örgütleri temsilcileriydi.

Olumsuz Haberler: Bu ay olumsuz habere rastlanmadı.

 

İlk Hafta (01-06.09.2020):

Eylül Ayı’nın ilk haftasında dikkat çeken herhangi bir habere rastlanmazken, aynı haftada sadece 1 adet haber taranan kelimeleri içermekteydi. Haber Kıbrıs Postası’nda “Fransız gazeteci, kimliğini gizleyerek 6 ay boyunca polis memuru olarak çalıştı” başlığıyla yer aldı.

 

İkinci Hafta (07-13.09.2020):

7 ve 13 Eylül Haftası’nın dikkat çeken haberleri, Gazedda Kıbrıs’ta 9 Eylül’de ve 11 Eylül’de yer alan “Korona virüsü ‘eşcinsel evlilik’ ile ilişkilendiren Patrik Filaret, hastalığa yakalandı” ve “Kafa seksten başka bir halta çalışmıyor!” başlıklı haberler oldu.

1) 9 Eylül’de Gazedda Kıbrıs’ta  “Korona virüsü ‘eşcinsel evlilik’ ile ilişkilendiren Patrik Filaret, hastalığa yakalandı” başlıklı yazısı insan haklarına duyarlı ve saygılı haber niteliği taşımasından dolayı olumlu haberler arasında yer aldı.

Bu haberde başlığından da anlaşılacağı üzere Ukrayna’daki Hristiyanların tarikat lideri Patrik Filaret’in açıklaması ile ilgili. Ne yazık ki zaman geçse de LGBTİ+’lara yönelik ön yargı kendini bu tarz toplulukları etkileyen salgınlarda, doğal felaketlerde de gösteriyor. Bilimsel bir dayanağı olmadan LGBTİ+’larla bu tarz olumsuz durumlar ilişkilendirilebiliyor.

“Koronavirüsün ‘Tanrının eşcinsel evliliğe yönelik cezası’ olduğunu söyleyen Patrik Filaret, Kovid-19’a yakalandı. 91 yaşındaki Filaret’in sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.”

2) 11 Eylül’de Gazedda Kıbrıs’ta  “Kafa seksten başka bir halta çalışmıyor!” başlıklı yazısı insan haklarına duyarlı ve saygılı haber niteliği taşımasından dolayı olumlu haberler arasında yer aldı.

Haberde Erbakan’ın İstanbul Anlaşması ile ilgili görüşlerine yer verilirken, haberin dikkat çeken noktası Gazedda Kıbrıs’ın haberi Erbakan’ın görüşlerine yönelik eleştirisi ile bitirmesi oldu. Tüm gazetelerde ara ara LGBTİ+ karşıt görüşü olduğu gibi yansıtan haberler çıkıyor. Özlenen LGBTİ+ hak odaklı habercilikte ise tıpkı Gazedda Kıbrıs gibi bunu bir tık ötesine gidilmesi ve karşıt görüşe eleştirel bir yerden bakabilmek, bu görüşleri o şekilde aktarılabilmesi.

Not: Her gazetenin kendine has bir üslubu bulunmaktadır ve tabii ki eleştiriler Gazedda Kıbrıs’ın üslubu gibi olmak zorunda değildir.

“Necmettin Erbakan’ın oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir TV programında Fransız feminist yazar Simone de Beauvoir hakkında söyledikleriyle alay konusu oldu.”

 

Üçüncü Hafta (14-21.09.2020):

14 ve 21 Eylül Haftası’nda dikkat çeken haber, Gazedda Kıbrıs’ta yer alan “Cinsiyetçi bir eğitim sistemimiz var” başlıklı program oldu.

1) 15 Eylül’de Gazedda Kıbrıs’ta “Cinsiyetçi bir eğitim sistemimiz var” başlıklı podcast konuyla ilgili bireylerin veya uzmanların görüşlerine yer veren haber niteliği taşımasından dolayı olumlu haberler arasında yer aldı.

Damla Dabis Özel’in sunduğu podcastta genel olarak LGBTİ+’ların insan hakları konuşulurken eğitimde var olan önyargılara ve ayrımcılıklara da yer verilmiştir. Bu haberin dikkat çeken yanı ise, Kıbrıs’a özgü oluşu, LGBTİ+ mücadelesinde yer alan kişilerin sesini duyurmasına imkan saplaması oldu.

 

Dördüncü Hafta (21-30.09.2020):

Eylül Ayı’nın son haftasında da yine ilk haftasında olduğu gibi sadece 1 adet haber taranan kelimeleri içermekteydi. Haber, Gazedda Kıbrıs’ta “13 maddede Bi+” başlığıyla yer aldı.

1) 23 Eylül’de Gazedda Kıbrıs’ta “13 maddede Bi+” başlıklı podcast konuyla ilgili bireylerin veya uzmanların görüşlerine yer veren haber niteliği taşımasından dolayı olumlu haberler arasında yer aldı.

Haber, 23 Eylül Biseksüel Görünürlük Günü sebebiyle KAOS GL ‘de yayımlanmış olan “Biseksüellikle ilgili soru işaretlerini 13 maddede inceleyeceğiz.” yazıyı konu alıyor. Yazıda biseksüelliğe dair bilgiler ve doğru bilinen yanlışlara değinilmektedir. Haberin dikkat çekici olarak nitelendirilmesindeki sebep ise, salt biseksüelliğe dair çok fazla habere rastlanmazken bu güne ve cinsel yönelime özel hazırlanmış oluşudur.

 

Scroll to Top