Kuir Kıbrıs Derneği, `3 Mart Uluslararası Seks İşçileri Hakları Günü’ Kutlu Olsun.

(Lefkoşa, 3.03.2021) Kuir Kıbrıs Derneği olarak yıllarca halının altına saklamaya çalıştığımız toplumsal problemler ile yüzleşmek ve herkes gibi LGBTİ+ seks işçilerinin de hakları olduğunu hatırlatmaya devam edeceğimizin teminatını veririz.

Bugün, 3 Mart Uluslararası Seks İşçileri Hakları günü dolayısı ile bir kez daha Kuir Kıbrıs Derneği olarak hak temelli bir bakış açısının önemini vurgulamak istiyoruz. Kıbrıs’ın kuzeyinde seks işçiliği üzerine politikalar ve söylemler üretilirken bunların daha kapsayıcı olması ve sadece gece kulüpleri üzerinden yapılması LGBTİ+ seks işçilerinin görmezden gelinmesine ve haklarına erişiminin gasp edilmesine sebep olmaktadır. Seks işçiliği tüm iş alanlarında olduğu gibi sömürüye açık olabilmektedir. Biz insan hakları savunucuları olarak, görevimizin toplum içerisinde yaşayan herkesin haklarına erişebilmesi ve sömürüye açık alanların giderilmesi olduğunun farkındayız. Bu nedenlerden ötürü bu alanlarda çalışan diğer sivil toplum örgütlerinin, kamu çalışanlarının ve karar alıcı yetkililerinde ayni sorumluluğu olduğunu hatırlatmak isteriz. Seks işçiliğinin toplumsal olarak bir tabu haline getirilmesi ve yasalarımızın önyargı temelli sınırlandırmaları nedeniyle çalışanların güvenlik, sağlık, barınma ve sosyal hayata katılım gibi birçok temel insan haklarına erişimi önünde engel oluşmaktadır.  Yıllarca halının altına saklamaya çalıştığımız toplumsal problemler ile yüzleşmek ve herkes gibi LGBTİ+ seks işçilerinin de hakları olduğunu hatırlatmaya devam edeceğimizin teminatını veririz.

Seks işçilerinin hakları insan haklarıdır!

Scroll to Top