Ekim Medya Takip Raporu – 2020

Kuir Kıbrıs Derneği – Renklerin Çeşitliliği Projesi

Aylık Medya Takip Raporu

Ekim 2020

 Zaman Aralığı: 01.10.2020 – 31.10.2020

Ekim Ayı’nda 19 haber LGBTİ+ konularını içermekteydi. Çevrimiçi ve Basılı taranan gazetelerdeki bu haberlerin:

  • 7 tanesi olumlu,
  • 12 tanesi basın bildirisi, olarak sınıflandırıldı.

Çevrimiçi taranan gazetelerden:

  • Gazedda Kıbrıs (GK) tarafından, 3 olumlu ve 4 basın bildirisi haber yayınlanırken, bu gazetede olumsuz habere rastlanmadı.
  • Kıbrıs Postası’nda (KP) ise 2 olumlu ve 3 basın bildirisi haber yayınlanırken, bu gazetede olumsuz habere rastlanmadı.
  • Gündem Kıbrıs (GN) gazetesinde 1 olumlu haber yayınlanırken, bu gazetede olumsuz habere veya basın bildirisine rastlanmadı.

Basılı taranan gazetelerden:

  • Yenidüzen (YD) tarafından, 2 basın bildirisi yayınlanırken, bu gazetede olumlu veya olumsuz habere rastlanmadı.
  • Kıbrıs Gazetesi’nde (KG) ise, 1 olumlu, 3 basın bildirisi yayınlanırken, bu gazetede olumsuz habere rastlanmadı.

Basın Bildirileri: 12 Adet olan basın bildirilerinin tümü olumlu olarak değerlendirildi. Basın bildirilerinin tümünün kaynağı Kuir Kıbrıs Derneği olurken, tümü de Kuir Kıbrıs’ın faaliyetlerini veya açıklamalarını duyuran haber niteliğini taşımakta idi.

Olumlu Haberler: Toplamda 7 tane olan olumlu haberlerin, 5 tanesi insan haklarına duyarlı ve saygılı haber ve 2 tanesi konuyla ilgili bireylerin veya uzmanların görüşlerine yer veren haber olarak değerlendirildi. Haberlerin bulunduğu kategoriler incelendiğinde haberler 2 tane “Dünya”, 1 tane “Yaşam”, 1 tane “Kıbrıs”, 2 tane “Gazedda’nın Gündemi”, ve 1 tane “Güney Kıbrıs” olmak üzere toplamda 5 kategoride ve 3 tanesi de Aktüel etiketi ile yer aldılar. Ayrıca, haberler kaynakları incelendiğinde, bu haberlerin kaynakları Türkiye ve dünya gazeteleri, yerelden gazeteciler, konunun özneleri ve Sivil Toplum Örgütleri temsilcileriydi.

Olumsuz Haberler: Bu ay olumsuz habere rastlanmadı.

 

Ekim Ayı Genel Değerlendirme:

Bu ay, gazetelerde diğer aylara oranla çok az sayıda (sadece 7 adet) LGBTİ+ temalı veya LGBTİ+ konularına değinen habere yer verildiğinden dolayı 2 adet haber dikkat çeken haber niteliğinde değerlendirildi. Bu haberlerden bir tanesi, Kıbrıs Gazetesi’nde “İki Toplumlu Kısa Film “AV” Galasını Limasol’da yaptı” başlığıyla yer alırken diğeri de Gazedda Kıbrıs’ta “Renklerin Çeşitliliği Projesi Yıllık Medya Takip Raporu Haziran 2019 – Mayıs 2020” başlığıyla yer aldı.

1) 13 Ekim’de Kıbrıs Gazetesi’nde “İki Toplumlu Kısa Film “AV” Galasını Limasol’da yaptı” başlıklı haber insan haklarına duyarlı ve saygılı haber niteliği taşımasından dolayı olumlu haberler arasında yer aldı.

Haber, Kıbrıs’ta ataerkiyi ve homofobiyi konu alan kısa film “Av”ın gala gecesinden ve Film hakkında bilgi vermektedir. Bu haberin ayın dikkat çeken haberi yapmasının sebebi ise hem filmin LGBTİ+ ve Kıbrıs’a özgü oluşu hem de Kıbrıs gazetesinin bu gelişmeyi haberleştirerek gazetesinde film için renkli fotoğraflarla yarım sayfalık yer vermiş olmasıdır.

“Seyirciler tarafından büyük bir beğeniyle karşılanan ve hayvan hakları, çevre, toksik erkeklik, ayrımcılık, milliyetçilik, din ve sınırlar gibi konu çeşitliliğini de içinde barındıran film ulusal yarışma kategorisinde yer aldı.”

2) 28 Ekim’de Gazedda Kıbrıs’ta “Renklerin Çeşitliliği Projesi Yıllık Medya Takip Raporu Haziran 2019 – Mayıs 2020” başlıklı haber konuyla ilgili bireylerin veya uzmanların görüşlerine yer veren haber niteliği taşımasından dolayı olumlu haberler arasında yer aldı.

Haber, proje kapsamında hazırlanan raporun sosyal medya duyurusuna yer vermektedir. Bu haberin ayın dikkat çeken haberi yapmasının sebebi ise, raporun basın bildirisi henüz basına yollanmamışken, sadece sosyal medya üzerinden duyurusu yapıldığı gün haberleştirilmiş olmasıdır. Gazedda Kıbrıs her daim olduğu gibi bir kez daha Kuir Kıbrıs’ın sıkı takipçisi olduğunu göstermekte ve bu sayede verilen mücadelenin duyurulmasına katkı sağlamaktadır.

“Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve ötesinde her türlü cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesine sahip herkesin insan haklarına eşit erişiminin olması önemlidir. LGBTİ+ mücadelesi verirken de toplumsal farkındalık yaratmak, kamuoyu oluşturmak ve yetkilileri ayrımcılığa son verip herkesin adil ve eşit bir dünyada yaşaması için icraat yapmaları adına basın önemli bir rol oynar.”

Scroll to Top