Şubat Medya Takip Raporu-2021

Kuir Kıbrıs Derneği – Renklerin Çeşitliliği Projesi

Aylık Medya Takip Raporu

Şubat 2021 

Zaman Aralığı: 01.02.2021 – 28.02.2021

Şubat Ayı’nda 44 haber LGBTİ+ konularını içermekteydi. Çevrimiçi ve Basılı taranan gazetelerdeki bu haberlerin:

  • 21 tanesi olumlu,
  • 23 tanesi basın bildirisi, olarak sınıflandırıldı.

Çevrimiçi taranan gazetelerden:

  • Gazedda Kıbrıs (GK) tarafından, 8 olumlu haber ve 6 basın bildirisi yayınlanırken, bu gazetede olumsuz habere rastlanmadı.
  • Kıbrıs Postası’nda (KP) ise 8 olumlu haber, ve 11 basın bildirisi yayınlanırken, bu gazetede olumsuz habere rastlanmadı.
  • Gündem Kıbrıs (GN) gazetesinde 2 olumlu haber yayınlanırken, bu gazetede olumsuz habere veya basın bildirisine rastlanmadı.

Basılı taranan gazetelerden:

  • Yenidüzen (YD) tarafından, 4 basın bildirisi yayınlanırken, bu gazetede olumlu veya olumsuz habere rastlanmadı.
  • Kıbrıs Gazetesi’nde (KG) ise, 3 olumlu haber, 2 basın bildirisi yayınlanırken, bu gazetede olumsuz habere rastlanmadı.

 

Basın Bildirileri: Basın bildirilerinin tümü olumlu olarak değerlendirildi. Basın bildirilerinin 19 tanesinin kaynağı Kuir Kıbrıs Derneği olurken, diğer 4 tanesinin kaynağı ise İlgili Sivil Toplum Örgütleri ve Yerel Yönetimler oldu. Basın Bildirileri Kuir Kıbrıs’ın faaliyetlerini veya açıklamalarını ve ilgili sivil toplum örgütlerinin açıklamalarına yer veren haber niteliğini taşımaktalardı.

Olumlu Haberler: Toplamda 21 tane olan olumlu haberlerin, 12 tanesi insan haklarına duyarlı ve saygılı haber ve 9 tanesi konuyla ilgili bireylerin veya uzmanların görüşlerine yer veren haber olarak değerlendirildi. Haberlerin bulunduğu kategoriler incelendiğinde haberler 11 tane “Dünya”, 4 tane “Gazedda’nın Gündemi”, 3 tane “Türkiye”, 1 tane “Haber”, 1 tane “Yaşam”,  1 tane “Magazin”, 1 tane “Haber”, 1 tane “Kişisel Gelişim”, 1 tane “Koronavirüs”  olmak üzere toplamda 9 kategoride yer alırken  6 tane haber de aktüel etiketi ile yer aldı. Ayrıca, haberler kaynakları incelendiğinde, bu haberlerin kaynakları Türkiye ve dünya gazeteleri, Kuir Kıbrıs yayınları, Türkiye’den politikacılar, Dünyadan Sivil Toplum Örgütleri ve uzmanlar, ve yine dünyadan dini liderler oldu.

Olumsuz Haberler: Bu ay olumsuz habere rastlanmadı .

 

İlk Hafta (01-07.02.2021):

Şubat Ayı’nın ilk haftasının en dikkat çeken haber Gazedda Kıbrıs’taki “AB’den Boğaziçi ve LGBTİ+ tepkisi” başlıklı haberler oldu.

1) 4 Şubat’ta Gazedda Kıbrıs’taki “AB’den Boğaziçi ve LGBTİ+ tepkisi” başlıklı haber insan haklarına duyarlı ve saygılı  haber niteliği taşımasından dolayı olumlu haberler arasında yer aldı.

Haber genelinde Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör atama sonrasındaki protestolara Türkiye yetkililerinin bu protestolara verdikleri sert tepkilere karşı Avrupa Birliği’nden gelen eleştiriye yer verildi. Haberin dikkat çeken yönü ise aynı ay içerisinde çıkan haberlerde hak odaklı haberciliğe örnek olarak değerlendirilen haberlerden biri olmasıdır. Diğer taranan bazı gazetelerde de konuya yer verilmiş, bu haberler direkt olarak negatif değerlendirilmeseler de sadece LGBTİ+ karşıtı düşüncelere hatta LGBTİ+’ları yok sayan söylemlere yer verilmiştir. Bu haber ise, hak odaklı habercileğe örnek teşkil etmektedir.

‘LGBT’ye yönelik nefret söylemleri kabul edilemez’

 

İkinci Hafta (08-14.02.2021):

8 ve 14 Şubat Haftası’nın dikkat çeken haberi Gazedda Kıbrıs’ta yer alan “LGBTİ+ ailelerinden çocuklarına destek” ve Kıbrıs Postası’nda yer alan Hollanda Anayasası’na “’Cinsel yönelime dayalı ayrımcılık suçtur’ hükmü ekleniyor…” başlıklı haber oldu.

 1) 8 Şubat’ta Gazedda Kıbrıs’ta yer alan “LGBTİ+ ailelerinden çocuklarına destek” başlıklı haber konuyla ilgili bireylerin veya uzmanların görüşlerine yer veren haber niteliği taşımasından dolayı olumlu haberler arasında yer aldı.

Haber, bir önceki hafta da gündem olan Boğaziçi olaylarına yönelik LGBTİ+’ların ailelerinin vermiş olduğu tepki ve yaptıkları açıklamayla alakalıydı. Türkiye’nin bir çok yerinde örgütlenmiş LGBTİ+ aile grupları bir araya gelerek çocuklarına destek olduklarını belirtirken, iktidarı da eleştirip dayanışma çağrısında bulundular. Bu haberin dikkat çeken yanı, haberde aile gruplarının dayanışmasını ve ailelerin hem eleştirel hem de çözüm odaklı olmalarını yansıtıyor olması oldu.

“Hepimiz eşit haklara sahibiz…Ne hakla nefret objesi haline getirirler?..Gelin, çocuklarımıza sapkın, terörist demekten vazgeçin.”

2) 10 Şubat’ta Kıbrıs Postası’nda yer alan Hollanda Anayasası’na “’Cinsel yönelime dayalı ayrımcılık suçtur’ hükmü ekleniyor…” başlıklı haber konuyla ilgili bireylerin veya uzmanların görüşlerine yer veren haber niteliği taşımasından dolayı olumlu haberler arasında yer aldı.

Haberin genelinde Hollanda Anayasasın’daki değişiklik ve farklı görüşlerden partilerin konu hakkındaki duruşları konu aldı. Haberin dikkat çeken iki yanı mevcut. İlki fikir çeşitliliğine yer verilmiş olması, ikincisi de konunun içeriği oldu. Bu anayasal değişiklik örnek teşkil eder nitelikte olup Kıbrıs’ın kuzey kesiminde haberleştirilmiş olması önemlidir.

“İşçi Partisi Senatörü Astrid Oosenbrug, “LGBTİ+ bireylere yönelik şiddet ve ayrımcılığı önlemek hükümetin görevidir” açıklamasında bulundu.”

 

Üçüncü Hafta (15-21.02.2021):

15 ve 21 Şubat Haftası’nda taranan gazetelerde dikkat çeken haber Gazedda Kıbrıs’taki “LGBTİ+ tarihi: Yüzyıllar öncesinden ‘cinsiyet kimliği’ başlıklı haber oldu.

1) 21 Şubat’ta Gazedda Kıbrıs’ta “AİHM’den eşcinsel sığınmacıyı sınırdışı etmeye ihlal kararı” başlıklı haber insan haklarına duyarlı ve saygılı haber niteliği taşımasından dolayı olumlu haberler arasında yer aldı.

Haberde nonbinary ve trans kimliklerin tarihte her zaman yer aldığından fakat gerek toplumsal dışlanmaların gerekse tarihi yazanların ayrımcı dilinin bu kimliklere yeterli yer vermediğinden bahsediliyor. İnsanlık var olduğundan bu yana insanlarda kimlik çeşitliliği hep vardı ve var olmaya devam da edecek. Fakat yazıda da bahsedildiği gibi söylem üretenlerin de çeşitliliği kapsaması çok önemli. Bu bağlamda bu eleştirel yazı haftanın dikkat çeken haberi olmuştur.

“Kuir tarihi üzerine çalışan tarihçilerin diğer dışlanmış gruplara ait bireyler gibi, LGBT+ bireylerin de bu toplumun geri kalanına kıyasla tarihi kayıtlarda bu kadar ‘görünmez’ olmalarının nedenini iyi kavramaları gerekir. Neyse ki günümüzün tarihçileri, tarihin ‘kuir’ yanını bulmak için kayıtları artık daha dikkatli okumaya başlıyor.”

 

Dördüncü Hafta (22-28.02.2021):

22 ve 28 Şubat Haftası’nda taranan gazetelerde dikkat çeken bir habere rastlanmadı.

Scroll to Top