Kuzey Kıbrıs’ta LGBTİ+ Seks İşcilerinin Durumunu Haritalandırma Raporu  (İnsan Ticareti ve LGBTİ+’lar)

Kuir Kıbrıs Derneği olarak, insan ticareti alanında mücadeleye başladığımız günden itibaren büyük bir dönüşüm ve gelişim sürecine girdik. Bu alandaki mücadele ve yaptığımız çalışmalar bizlere önemli bir yol haritasını ortaya çıkardı. Bu rapor Kıbrıs’ın kuzey kesiminde cinsel yönelim,  cinsiyet kimliği, ifadesi ve karakteristiği temelinde LGBTİ+’ların insan ticareti bağlamında mağduriyetlerini ortaya koymak amacıyla LGBTİ+’lar, gece kulüpleri, uluslararası öğrenciler, Kıbrıs Türk Toplumu, sivil toplum, yerel organlar ve yasal yerel mevzuat kesişimselliğinde gerçekleşti. 

Araştırmanın aktörle yapılan saha mülakatlarını ve raporlamasını Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Özlem Cankurtaran ve araştırma asistanı Ali Odabaş gerçekleştirdi. Assist. Prof. Dr. Neva Öztürk ise insan ticareti bağlamında genel hukuki çerçeveye ve LGBTİ+’ların insan ticareti bağlamında karşılaştıkları kırılganlıkları anlamak için LGBTİ+’larla yapılan görüşmelerin değerlendirilmesine katkı sundu. Raporun editörlük kısmında ise Av. Faika Deniz Paşa ve Derviş Taşkıranlar yer aldı.

Kuzey Kıbrıs’taki LGBTİ+’ların mevcut durumunun insan ticareti bağlamında haritalandırılması kapsamında, bu rapor 3 bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın birinci bölümü, insan ticaretine dair genel hukuki çerçeveninin incelenmesi, insan ticareti ve LGBTİ+ bağlamında LGBTİ+ kapsayıcı insan ticareti ile mücadele yaklaşımının gerekliliği ve önemine dair araştırmalar ve Kuzey Kıbrıs’taki yasalar incelemektedir. Araştırmanın ikinci bölümü ise, Kıbrıslı Türk toplumunda insan ticareti bağlamında kırılganlıklar ve risklerini anlamak amacıyla meseleyle bağlantılı olan kamu görevlileri, siyasetçiler, insan hakları aktivistleri, trans ve gey katılımcılardan oluşan aktörlerle yapılan mülakatların değerlendirilmesini içermektedir. Bu bölümde yapılan mülakatlar çerçevesinde, ‘Tema 1: İnsan Ticareti Ekseninde Kıbrıs Türk Toplumu’, ‘Tema 2: İnsan Ticaretinde LGBTİ+’lar: İnsan Hakları Gereksinimleri ve Riskler’ ve ‘Tema 3: Rapor Kapsamında Yapılan Mülakatların İnsan Ticaretinin Hukuki Boyutu Bağlamında’  üç farklı tema ekseninde insan ticareti analiz edilmiştir. Araştırmanın üçüncü bölümünde ise sonuç, öneriler ve talepler yer almaktadır. Sonuç bölümü, rapor kapsamında yapılan mülakatların insan ticaretinin hukuki boyutu bağlamında değerlendirme sonuçlarını ve rapor kapsamında Kuzey Kıbrıs’taki insan ticaretine ilişkin durumun LGBTİ+’ları merkeze alan değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Öneriler kısmı ise iki farklı bölümden oluşmaktadır. Birinci kısım, hukuki çerçeveye ve LGBTİ+ kapsayıcı bir insan ticareti ile mücadele yaklaşımına dair yapılan öneriler yer al- maktadır. İkinci kısım ise, yapılan saha araştırması kapsamında LGBTİ+’ların insan ticareti bağlamında kırılganlıklarının azaltılması yönünde yapılan önerileri içermektedir. Son olarak ise, yapılan öneriler ışığında, Kuir Kıbrıs Derneği’nin genel olarak LGBTİ+’ların, özellikle de seks işçiliği yapan eşcinsel erkek, biseksüellerin ve trans kadınların, insan ticareti açısından kırılganlıklarını azaltmak doğrultusunda devlet, belediyeler, meslek örgütleri, sendikalar ve ilgili sivil toplum örgütlerinden taleplerini içermektedir.

Raporun tümünü indirmek için tıklayın: KUZEY KIBRIS’TA LGBTİ+ SEKS İŞÇİLERİNİN DURUMUNU HARİTALANDIRMA ÇALIŞMASI

Scroll to Top