LGBTİ+’ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri Raporu

LGBTİ+’ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri Raporu

Kuir Kıbrıs Derneği 2007’den beri cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği yanısıra  dil, etnik köken, din ve ırk temelli her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmek ve LGBTİ+’ların yaşadığı sorunlara karşı farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalar yürüten sivil toplum örgütüdür. LGBTİ+’lar birçok alanda olduğu gibi istihdam döngüsünde de çeşitli ayrımcı ve olumsuz tutum ve davranışlarla karşı karşıya kalmaktadır.

LGBTİ+’ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri raporu LGBTİ+’ların istihdam alanında deneyimlediği ayrımcı ve olumsuz tutum ve davranışları ortaya koymaktadır. LGBTİ+’ların istihdama erişimi ve emek piyasasındaki deneyimleri raporu, LGBTİ+’ların eğitim hayatları, meslek seçimi, iş arama deneyimleri, iş yerindeki ayrımcılık deneyimleri (taciz, ifşa, mobbing, saldırı) ve bu deneyimlerin sonuçlarını anlamak açısından geniş bir çerçeve sunmakta ve birtakım öneriler içermektedir. Rapor ilk iki bölümde önceki çalışmalarda LGBTİ+’ların istihdam döngüsünde yaşadığı zorlukları ortaya koymaktadır. Diğer bölümler ise Kıbrıs’ın Kuzeyinde LGBTİ+’ların cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinin emek piyasasındaki yansımalarını ortaya koymakta, sonuç yerine ayrımcılık olmasaydı nelerin farklı olabileceğine dair LGBTİ+’ların ifade ettikleri sonuçları ortaya koymaktadır. Son bölümde ise öneriler kısmına yer verilmiştir. Bu çalışmanın gerçekleşmesini sağlayan anket, derinlemesine görüşme ve odak grup çalışması katılımcılarına çok teşekkür ederiz. Sizler ve bizimle paylaştığınız deneyimleriniz ve görüşleriniz olmasa bu rapor ortaya çıkamazdı.

Raporun tamamı için tıklayın: LGBTI+’larin Istihdama Erisimi ve Emek Piyasasi Deneyimleri Raporu

Scroll to Top