Kuir Kıbrıs Derneği, Kuzey Kıbrıs’ta LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi üzerine yaptığı haritalandırma raporunu yayınladı.

 

Kuir Kıbrıs Derneği, Kuzey Kıbrıs’ta LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi üzerine yaptığı haritalandırma raporunu yayınladı.

(Lefkoşa, 04.01.2022) Kuir Kıbrıs Derneği tarafından gerçekleştirilen Kuzey Kıbrıs’ta LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi Haritalandırma Raporunu yayınlandı. 

Kuir Kıbrıs Derneği Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+), sömürüden özgür olabileceği bir  Kıbrıs diyerek başlattığı insan ticareti alanındaki çalışmaları kapsamında, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde cinsel yönelim,  cinsiyet kimliği, ifadesi ve karakteristiği temelinde ‘Kuzey Kıbrıs’ta LGBTİ+ Seks İşçilerinin Durumunu Haritalandırma Raporu (İnsan Ticareti ve LGBTİ+’lar) ışığında ortaya çıkan sorunları derinlemesine analiz edebilmek amacıyla yapılan ‘Kuzey Kıbrıs’ta LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi Haritalandırma Raporu’ yayınlandı.

Kuzey Kıbrıs’ta LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi Haritalandırma Raporun İçeriği ve Kapsamı

Bu çalışma sosyal hizmet uzmanlarının LGBTİ+’lara yönelik hizmet sunumlarının ve LGBTİ+’ların bu hizmetlerden nasıl ve ne kadar faydalandığının incelenmektedir. Kuzey Kıbrıs`ta LGBTİ+’ların ‘Mevcut Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırma Raporu’ Buse Erzeybek Şemi ve araştırma asistanı Saime Uluçaylı tarafından gerçekleştirdi. Onur Yılmaz ise verilerin analize katkı sunmuştur. Raporun editörlük kısmında ise Av. Faika Deniz Paşa yer almıştır.

LGBTİ+`lara yönlendirilen sosyal hizmetlere erişimi bölümü kişisel bilgiler, sosyal hizmetlere erişim (barınma, sosyal yardım, psiko-sosyal destek, şiddet sonrası destek mekanizmaları) ve hizmetlere erişim ile ilgili düşüncelerini değerlendirmeye yönelik analizlerden oluşmaktadır. Araştırmanın bir diğer bölümü ise, sosyal hizmet uzmanlarının/görevlilerinin cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ifadesi ve karakteristiği temelinde LGBTİ+’lara yönelik tutumunu incelemek amacı ile homofobi, bifobi ve transfobi düzeylerinin analiz edilmiştir.   Araştırmanın son bölümünde, çalışmadan elde edilen bulgular ve her iki katılımcı grubunun verdiği yanıtlar doğrultusunda, Kuzey Kıbrıs’ta LGBTİ+’lara yönelik sunulan sosyal hizmetlerin geliştirilmesine yönelik öneriler yer almaktadır.

Raporda Öne Çıkanlar…

LGBTİ+’ların verdiği yanıtlar doğrultusunda aileleri ve toplum tarafından dışlanma, baskı ve şiddet ile karşılaştıkları; bu sorunlarla baş etmek için kamu ve yerel yönetim sektörlerinde sunulan sosyal hizmetlere erişimde, hizmetlerin kalitesinde ve uzun süreli etkililiğinde eksiklikler olduğu veriler ile birlikte ortaya çıkmıştır. Sosyal hizmetler dairesinin şiddet, ayrımcılık, dışlanma ve baskıdan korunma, güvenli barınma, temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanması için gerekenlerin temini, psiko-sosyal destek ve danışmanlık gibi temel hizmetlerin sunulması ile ilgili konularda akla ilk gelen yer olmaması dairenin hizmet kapsamını ve hizmet önceliğini bu doğrultuda değiştirmesi gerektiğini ortaya çıkmaktadır.

Sosyal Hizmet Memurlarının verdiği yanıtlar dikkate alındığında ise LGBTİ+’lara yönelik sunulan hizmetlerde doğrudan hizmet sunanlar tarafından büyük çoğunlukla ayrımcılık ve dışlama noktasında herhangi bir olumsuz davranış ve tutum içinde olunmadığına dair bulgular yer almaktadır. Bu bulgular cesaret verici olsa da, sosyal hizmet memurları için daha fazla bilinçlendirme, ilgili eğitimler ve yerel yasal metinlerde veya politikalarda güncelleme yoluyla durum daha da iyileştirilebilir.

Rapor Sonuçları üzerine öneriler…

Araştırmada LGBTİ+’ların haklarının korunması ve azami yaşam ihtiyaçlarını elde edebilmeleri için ihtiyaç duydukları hizmetlere erişebilmelerinin önünü açacak/ kolaylaştıracak politikaların oluşturulması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

 Her iki katılımcı grup olan LGBTİ+’lar ve Sosyal Hizmet çalışanlarının verdiği yanıtlar doğrultusunda mikro, mezzo ve makro düzeyde öneriler hazırlandı. Mikro düzeyde hizmet sunanların ve yararlanıcıların ihtiyaçları; mezzo düzeyde LGBTİ+’ların ve ailelerinin ihtiyaç ve sorunları; makro düzeyde ise içinde bulunduğumuz toplumsal yapı, değerler, kültür ve sunulan hizmetlerin kapsamını doğrudan etkileyen yasalar ve sosyal politikalar dikkate alınarak farklı alanlara özgü öneriler raporda yer almaktadır.

 ‘Kuzey Kıbrıs’ta LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi Haritalandırma Raporu’nun tamamına ulaşmak için Kuir Kıbrıs Derneği’nin web sitesindeki raporlar kısmını ziyaret edebilir veya fiziksel kopyasını temin etmek için derneğimizi ziyaret edebilirsiniz.

Scroll to Top