IHP İş İlanı

İŞ İLANI:

HUKUKÇU

İnsan Hakları Platformu’nun (İHP) yürüttüğü ve Avrupa Birliği’nin finanse ettiği İnsan Hakları Platformu Projesinde görev alacak hukukçu aranıyor. Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Kuir Kıbrıs Derneği, Mülteci Hakları Derneği ve Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, Pozitif Düşün ve Üçüncü Toplum Forumu tarafından oluşturulan İHP’nin amaçları aşağıdaki gibidir:

Derneğin Amaçları:

• İHP, insan hakları hareketinin ve bu alanda çalışma yapan örgütlerin karar alma ve politika yapma süreçlerine etkide bulunabileceği bir ortamın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlar.
• İHP sivil toplumun elverişli ortamda çalışması için faaliyetler yürütmeyi hedefler.
• İHP temel olarak insan hakları hareketi içinde yer alan örgütlerin ve bireylerin birbiriyle iş birliği kurarak, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunabileceği ve ortak eylemlilikler yürütebileceği bir alan yaratmayı hedefler.

GÖREV TANIMI

Hukukçu, İHP Direktörü ve Program Koordinatörleri ve Hukuki Danışman ile koordineli şekilde projenin hukuki işlerinin yürütülmesinden sorumlu olacaktır. Detaylı görev tanımı aşağıdaki gibidir:
• İHP’nin yürüteceği İnsan Hakları Platformu Projesi’nde tanımlanan toplam 5 tematik alanda (İnsan Ticaretiyle Mücadele, LGBTI+ Hakları, Mülteci Hakları, Alıkonma Koşulları ve İşkenceye Karşı Mücadele, Demokratik Haklar) aktif olarak hak ihlallerine maruz kalan kişilere gizlilik ve etik kurallara uygun biçimde adli yardım sağlamak, hukuki danışmanlık vermek ve gerekli durumda mahkemede avukatları olarak temsil etmek;
• İHP tarafından kurulacak olan danışma hattına gelen başvuruları takip etmek, vakaları ilgili Program Koordinatörlerine ileterek ortak şekilde vakalara yönelik hukuki tavsiyelerde bulunmak, başvurucuların insan haklarına erişimlerinin sağlanması için girişimlerde bulunmak ve vakaların dosyalamasını yapmak,
• İnsan hakları ihlallerinin giderilmesi amacıyla sahada düzenli olarak izleme faaliyetleri gerçekleştirmek, özellikle mahkemeler ve alıkonma yerlerine düzenli ziyaretler gerçekleştirerek insan hakları ihlallerinin raporlanmasına katkıda bulunmak,
• İnsan hakları standartlarının geliştirilmesi için İHP Direktörü ve Program Koordinatörleri ile birlikte savunuculuk ve lobicilik faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, önerilerde bulunmak ve İHP tarafından yürütülecek hak savunuculuğu kampanyalarına dahil olmak,
• İnsan hakları ihlallerine maruz kalan ve özel gereksinimleri bulunan kişilerin ihtiyaçlarının haritalandırılmasını sağlamak,

İHP Direktörü ve Program Koordinatörlerine hukuki konularda destek sağlamak ve insan haklarının geliştirilmesi amacıyla oluşturulacak hukuki metinlerin tasarlanması ve geliştirilmesini sağlamak,
• İHP’nin hukuk alanındaki faaliyetlerinin kamuoyu ile paylaşılması için gerekli çalışmaları yürütmek.
• İHP aktivitelerinin organizasyonuna katkı koymak ve etkinliklere katılım sağlamak.

Adayların fotoğrafsız Türkçe ve İngilizce özgeçmişlerini ve İngilizce bir niyet mektubunu “Hukukçu İş Başvurusu” konu satırıyla insanhaklariplatformu@gmail.com adresine göndermelerini rica ederiz.
Yukarıda belirtilen şekilde yapılmayan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru yapan kişilerden ilk aşamayı geçen kişiler ile mülakat gerçekleştirilecektir.
Son başvuru tarihi: 07 Şubat 2022, saat 13.00’e (Kıbrıs saatiyle) kadardır.
Yaş, renk, etnik köken, engellilik, ırk, din, inanç, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, cinsiyet ifadesi, medeni halinden bağımsız olarak tüm insanlara eşit istihdam imkanı sağlamak platform politikamızdır.

İHTİYAÇ DUYULAN NİTELİK VE BECERİLER

• Hukuk Fakültesinden mezun olmak,
• 1 yıl avukatlık deneyimi (dava dosyalama, dava takibi)
• 1 yıl Sivil Toplum Kuruluşunda gönüllü veya profesyonel çalışma deneyimi,
• Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ne avukat olarak kayıtlı olmak,
• İnsan hakları standartları hakkında bilgi sahibi olmak,
• İyi derecede Word ve Excel bilgisi,
• Türkçe ve İngilizce dillerine hakim olmak, iki dilde de raporlama yapabilmek,
• Takım çalışmasına yatkınlık,
• İyi derecede sözlü ve yazılı iletişim becerisi,
• Yeni bilgi ve becerileri kısa bir sürede edinmek için yeterli açıklık ve esneklik.
• D sınıfı ehliyeti bulunan ve aktif olarak araç kullanabilme,
• Tercihen Avrupa Birliği destekli projelerde önceden deneyim sahibi olmak,
• Tercihen insan hakları alanında yüksek lisans diploması,
• Tercihen yukarıda belirtilen 5 hak alanından en az birinde iyi derecede bilgi sahibi olmak.

Görev: Hukukçu
Görev Süresi: 20 ay (Projenin devamına bağlı olarak uzatılabilir)
Başlama Tarihi: 28 Şubat 2022.
Sorumlu olduğu kişi: İnsan Hakları Platformu Direktörü ve Program Koordinatörleri

Scroll to Top